Nie wszystkie dodatki za nadgodziny wchodzą do średniej urlopowej

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

W przypadku osób wykonujących prace uzależnione od warunków atmosferycznych stosujemy 4-miesięczne okresy rozliczeniowe. Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe wypłacamy im co miesiąc, a dodatek z tytułu nadgodzin – na koniec 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Czy taki dodatek stanowi podstawę wymiaru pensji za urlop wypoczynkowy, czy też należy go uznać za składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc i wykluczyć z tej podstawy?

Dodatku za „nadliczbówki” średniotygodniowe pracowników objętych 4-miesięcznymi okresami rozliczeniowymi nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Jest to składnik wynagrodzenia należnego za okresy dłuższe niż miesiąc, którego nie uwzględnia się w tej podstawie.

  • SN – Sąd Najwyższy

Generalnie do podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze się wyłącznie składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w łącznych kwotach wypłaconych podczas 3 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku, a jeśli ulegają znacznym wahaniom – okres ten można wydłużyć do maksymalnie 12 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 7 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, DzU nr 2 poz. 14 ze zm.).

Do takich składników zaliczamy stawki zadaniowe, akordowe, godzinowe, tygodniowe, dzienne, ale również dodatki nocne oraz wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe.

Zgodnie z nadal aktualną uchwałą SN z 10.08.1976 (PZP 39/76) w wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się także wynagrodzenie pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych, chociażby była ona wykonywania na rzecz innego przedsiębiorstwa, do którego zakład pracy skierował pracownika, i przez to przedsiębiorstwo opłacana na podstawie umowy zawartej z zakładem pracy.

W podstawie urlopowej nie uwzględnia się natomiast składników ruchomych za okresy dłuższe niż miesiąc. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty, traktując urlop wypoczynkowy jak czas faktycznie przepracowany (§ 8 ww. rozporządzenia).

Za przepracowane godziny nadliczbowe przysługują 2 rodzaje wynagrodzenia – normalne i dodatki. To pierwsze przysługuje zawsze co miesiąc i dlatego wchodzi do podstawy pensji urlopowej w kwotach wypłaconych w trakcie 3 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku. Na tych samych zasadach do podstawy tej wchodzą dodatki za nadgodziny z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy (tzw. dobowe). Wypłaca się je bowiem co miesiąc.

Inaczej jest natomiast z dodatkami za „nadliczbówki” z racji przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, wypłacanymi w okresach miesięcznych dłuższych niż miesiąc. Pracownicy otrzymują je bowiem dopiero na koniec okresu rozliczeniowego. Dlatego są one składnikami płacy za okresy dłuższe niż miesiąc i nie przyjmuje się ich do podstawy pensji urlopowej. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty, choćby zatrudniony przebywał wówczas na urlopie.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....