Nie trzeba zawiadamiać US o remanencie w trakcie roku

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Likwidacja przepisów określających obowiązek sporządzania spisu z natury w trakcie roku oraz zawiadamiania US o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów to główne zmiany w rozporządzeniu pkpir, które weszły w życie 15.09.2018.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 12.09.2018 (DzU poz. 1779). Motywem likwidacji obowiązku zawiadamiania US z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na 1 stycznia, 31 grudnia bądź dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej były wątpliwości, czy podatnik sporządzający remanent na 31 grudnia (wprawdzie na koniec miesiąca, ale bez zawiadamiania US) powinien uwzględnić go przy obliczaniu zaliczki na PIT.

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Paragraf 28 ust. 4 rozporządzenia w zestawieniu z treścią art. 44 ust. 2 updof mógł skłaniać do wniosku, że nie. Uchylono więc ustanowiony w rozporządzeniu obowiązek informacyjny, by uniknąć sporów, czy wpływa on na sposób obliczenia zaliczki przez podatnika sporządzającego spis z natury.

Inną merytoryczną zmianą jest poszerzenie katalogu przesłanek uznania księgi za rzetelną poprzez uwzględnienie procedury kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia skutecznej korekty deklaracji w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli. Skorygowana w tym trybie księga będzie uznawana za rzetelną.

Poza tym wprowadzono kilka zmian porządkujących. Jedna z nich wiąże się z uchyleniem od 1.01.2018 przepisów updof przewidujących obowiązek zawiadamiania US o zaprowadzeniu pkpir po raz pierwszy przez podatnika rozpoczynającego działalność bądź zmieniającego formę opodatkowania czy przechodzącego na pkpir z ksiąg rachunkowych (w ciągu 20 dni od założenia księgi) oraz o powierzeniu prowadzenia księgi biuru rachunkowemu (w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem).

Uchylone regulacje updof były powtórzone w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia i jako że wskazane w nich obowiązki przestały istnieć, prawodawca konsekwentnie postanowił je usunąć. Analogicznie usunięto też obowiązek zawiadamiania US o zaprowadzeniu uproszczonej pkpir przez rolnika rozpoczynającego działalność gospodarczą lub zmieniającego formę opodatkowania/prowadzenia księgowości z ksiąg rachunkowych na pkpir (§ 33 rozporządzenia).

Z rozporządzenia zniknęły też przepisy odnoszące się do podatników udzielających pożyczek pod zastaw, gdyż taka działalność może być prowadzona wyłącznie przez instytucje pożyczkowe, które z uwagi na formę prawną (spółka z o.o. lub akcyjna) nie prowadzą pkpir.

W objaśnieniach do wzoru księgi w pkt 17 dodano wskazówkę, w myśl której przedsiębiorcy żeglugowi oraz okrętowi, wykonujący także inną działalność gospodarczą i prowadzący pkpir wykazują przychody i koszty działalności objętej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 17 (Uwagi). W ten sposób realizują obowiązek (o którym mowa w art. 24a ust. 1a updof) wyodrębnienia w prowadzonej księdze przychodów (i związanych z nimi kosztów) na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym.

Wzór księgi pozostał bez zmian.

Nowe przepisy stosuje się do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.01.2018.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....