Nie każdy będzie mieć prawo do stosowania podzielonej płatności

Od 1.07.2018 wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w VAT. Nie wszyscy jednak mogą w ten sposób regulować należności za zakupione towary i usługi.

Ustawa o VAT, regulująca zasady stosowania MPP (art. 108a–108d), ani przepisy wprowadzające MPP nie określają wprost żadnych wyłączeń. Wynikają one jednak z konstrukcji samego MPP.

Pierwsze wyłączenie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

MPP zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, a zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto – na rachunek bankowy albo w skok, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Oznacza to, że dla zastosowania MPP konieczne jest spełnienie tak podstawowego warunku, jak posiadanie rachunku VAT zdefiniowanego w art. 2 pkt 37 lit. a ustawy o VAT jako rachunek VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 Prawa bankowego. Ten przepis z kolei stanowi, że rachunek VAT prowadzony jest przez bank dla rachunku rozliczeniowego.

Natomiast w myśl art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Prawa bankowego rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich rachunki VAT mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile mają zdolność prawną, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami.

Skoro dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą bank nie prowadzi rachunku VAT, nie może ona stosować MPP.

Z tego samego powodu, tj. braku rachunku VAT, z MPP nie skorzystają również przedsiębiorcy nieposiadający rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w skok, otwartego w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Kolejne wyłączenia dotyczą nabywców towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zwolnionych z VAT. Ponieważ otrzymana przez nich faktura nie zawiera kwoty VAT, nie może być mowy o zapłacie kwoty podatku na odrębny rachunek VAT.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....