Nie da się wstecznie zapłacić preferencyjnych składek ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny

Nie można cofnąć decyzji o opłaceniu składek na ogólnych zasadach, nawet jeśli przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi składkowej. Można ją jednak zmienić z mocą „na przyszłość”, o ile nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres, w którym dopuszczalne było korzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru.
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Pan X 1.12.2017 rozpoczął działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej. Do ubezpieczeń społecznych przystąpił z tym dniem, na ogólnych zasadach, z kodem 05 10 00. Wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej. Po pewnym czasie zorientował się, że mógł przystąpić do ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach, tj. z kodem z 05 70 00, spełniał bowiem ku temu warunki. W związku z tym chciał złożyć korektę zgłoszenia oraz złożonych deklaracji ZUS DRA i wystąpić do ZUS o stwierdzenie nadpłaty. Pytał, czy jest to możliwe.

ZUS w decyzji z 29.06.2018 (WPI/200000/43/712/2018) odpowiedział przecząco.

Przypomniał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Natomiast w myśl art. 18a ust. 1 usus podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia jej wykonywania stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z opłacania składek od tej preferencyjnej podstawy nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności.

Przedsiębiorca jako wspólnik spółki cywilnej był uprawniony do zadeklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

ZUS zwrócił jednak uwagę, że choć w art. 18 ust. 8 oraz art. 18a usus ustawodawca wskazał minimalne podstawy wymiaru, od których przedsiębiorca zobowiązany jest naliczać i opłacać składki społeczne, to może on deklarować wyższą podstawę wymiaru składek. W przypadku zadeklarowania wyższej podstawy przepisy usus nie zawierają regulacji dopuszczających jej późniejszą zmianę.

Skoro zatem zadeklarowana przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek za dany miesiąc była zgodna z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości jej zmiany. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może na bieżąco deklarować podstawy wymiaru składek społecznych w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z zastrzeżeniem, że taką podstawę może wykazać przez okres 24 mies. liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....