Należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym państwowej jednostki budżetowej

Jak państwowa jednostka budżetowa powinna w bilansie prezentować należności z tytułu dostaw i usług, stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”?

Należności to niekwestionowane przez dłużników wierzytelności jednostki, mające terminy płatności. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję należności na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i roszczenia”.

Z opisu do tego zespołu, zawartego w zał. nr 3 do rozporządzenia z 13.09.2017 r.: „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”, wynika, że konta zespołu 2 służą do ewidencji krajowych oraz zagranicznych rozrachunków, a także rozliczeń.

Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na stronie Wn konta 201 ujmuje się pozostałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – pozostałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Konto 201 może mieć 2 salda.

Wyświetlono 32% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....