Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska radca prawny

Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

Potwierdził to ZUS w decyzji z 7.03.2019 (WPI/200000/43/123/2019).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Pani X chciała płacić od 2019 obniżone składki (na podstawie art. 18c usus, w ramach „małego ZUS”), bo jej przychód z działalności w 2018 nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2017. W 2018 rozpoczęła i prowadziła działalność przez więcej niż 60 dni. Rozlicza się z PIT na zasadach ogólnych. Nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy.

ZUS przypomniał, że jedną z przesłanek wyłączających prawo do korzystania przez przedsiębiorcę z ulgi „mały ZUS” jest – w myśl art. 18c ust. 11 usus – spełnienie warunków określonych w art. 18a usus do korzystania z tzw. ulgi składkowej dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności.

Z pisma pani X wynika, że spełnia te warunki, tzn. przysługuje jej prawo do ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa podstawa wymiaru składek obliczana na zasadach określonych w art. 18c ust. 1–3 usus (w ramach ulgi „mały ZUS”) może być ustalana nie wcześniej niż po ustaniu okresu stosowania tej preferencji (przewidzianej w art. 18a usus).

Dopóki pani X może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru dla początkujących przedsiębiorców, nie ma prawa do ustalenia w bieżącym roku kalendarzowym najniższej podstawy wymiaru składek społecznych na zasadach wynikających z art. 18c usus.

Przypomnijmy, że z ulgi „mały ZUS” można skorzystać pod warunkiem dokonania zgłoszenia. Zgodnie z art. 18c ust. 10 usus osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniająca warunki do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na zasadach określonych w art. 18c ust. 1–3 usus, może zrezygnować z tego uprawnienia. Za rezygnację uważa się niedokonanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, zgodnie z art. 36 ust. 13 i 14 usus. Termin 7 dni jest liczony od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia) – w razie kontynuacji działalności prowadzonej w roku ubiegłym albo jeśli z końcem grudnia przedsiębiorca zakończył opłacać preferencyjne składki przez pierwsze 24 mies. działalności (wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoszenie z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej wznowienia,
  • pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca spełnił warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. od zakończenia w trakcie roku okresu opłacania preferencyjnych składek przez pierwsze 24 mies.).
Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.

ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....