Moment korekty VAT w przypadku rabatu pośredniego

Sprzedawca udzielający tzw. rabatu pośredniego pomniejsza podstawę opodatkowania i kwotę VAT z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), a nie w momencie późniejszego wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.

Tak wynika z interpretacji KIS z 10.05.2018 (0111-KDIB3-3.4012.74.2018.2.JS). Z rabatem pośrednim mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawca udziela go nie bezpośrednio kontrahentowi, który kupuje u niego towar handlowy (dystrybutorowi), ale dalszym nabywcom (kupującym towar u dystrybutora czy kolejnego pośrednika). Sprzedawca nie wystawia tym nabywcom faktur dokumentujących sprzedaż, nie może więc udokumentować udzielonego im rabatu fakturą korygującą. Obecnie nie budzi wątpliwości, że właściwym dokumentem, na podstawie którego sprzedawca będzie mógł zmniejszyć swój obrót i należny VAT z racji udzielenia rabatu pośredniego, jest nota księgowa.

  • IS – izba skarbowa
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jak czytamy w ww. piśmie KIS, z uwagi na fakt, że rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw (spółkę) dalszemu nabywcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej nabywcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą (spółką) a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem spółka nie wystawiła nabywcy żadnej faktury. (…) Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, może nim być natomiast zgodnie ze stwierdzeniem spółki nota księgowa (uznaniowa/obciążeniowa) wystawiana nabywcy.

IS wskazała też, że w takim przypadku nie będzie miał zastosowania art. 29a ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, uzależniający możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania dokumentu korekty przez nabywcę. Odnosi się on bowiem wyłącznie do rabatów bezpośrednich, dokumentowanych za pomocą faktury korygującej: w sytuacji przyznania przez wnioskodawcę rabatów pośrednich na rzecz nabywcy rolę dokumentu potwierdzającego wypłatę premii pełnić będą (…) wystawione przez wnioskodawcę noty księgowe. Tym samym nie znajdą zastosowania zasady dotyczące określenia momentu pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT przewidziane w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Zdaniem KIS spółka będzie miała zatem prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych nabywcom rabatów w momencie udzielenia tego rabatu (udokumentowanego wystawioną przez spółkę notą księgową uznaniową/obciążeniową).

Organ podkreślił przy tym, że jeśli nota dokumentująca udzielenie rabatu pośredniego zostanie wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż nastąpi wypłata kwoty rabatu wynikającej z tej noty, to sprzedawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT za okres, w którym faktycznie udzielił rabatu: Zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Samo wystawienie noty księgowej, dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego, nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....