Mniejsze refundacje i niższa minimalna płaca młodocianych od września 2018

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Zmiany, które nastąpiły od 1.01.2018 w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych przez podatników PIT amortyzacji otrzymanych w darowiźnie środków trwałych i wnip, nie dotyczą składników majątku przyjętych do używania przed tą datą.

Są to konsekwencje obniżki o ponad 100 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2018 – do kwoty 4521,08 zł (komunikat prezesa GUS z 9.08.2018, MP z 2018 poz. 764) w stosunku do tego z I kwartału 2018 (4622,84 zł).

Maksymalne refundacje, określone w kilku ustawach, w tym w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2017 poz. 842), od 1.09.2018 do 30.11.2018 wyniosą:

 • wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 27 126,48 zł,
 • dalszego zatrudniania przysłanego bezrobotnego po przynajmniej 6-miesięcznej współpracy po zakończeniu prac interwencyjnych z jego udziałem – 6781,62 zł,
 • kosztów uczestnictwa 1 osoby w przygotowaniu zawodowym dorosłych – 90,42 zł,
 • części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych na wynagrodzenia, nagrody i składki bezrobotnego, którego zatrudniał on co najmniej 6 mies. – iloczyn m.in. liczby zatrudnionych w miesiącu (przeliczonych na pełne etaty) i 50% przeciętnej płacy (2260,54 zł),
 • części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych na wynagrodzenia, nagrody i składki bezrobotnego, którego zatrudniał on co najmniej 12 mies. – iloczyn m.in. liczby zatrudnionych w miesiącu przeliczonych na pełne etaty i 100% przeciętnej płacy (4521,08 zł),
 • dodatkowych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego przez minimum 36 mies. (art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 2018 poz. 511) – 90 421,60 zł,
 • kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy przyjętego do pracy na minimum 36 mies. – 67 816,20 zł,
 • kosztu szkolenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym bądź ograniczonym wymiarem czasu pracy – 13 563,24 zł.

Wskutek obniżenia średniej pensji minimalne wynagrodzenia miesięczne młodocianych pracowników w okresie od 1.09.2018 do 30.11.2018 wynoszą w ramach:

 • nauki zawodu:
  • w I roku nauki – 180,84 zł,
  • w II roku nauki – 226,05 zł,
  • w III roku nauki – 271,26 zł,
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 180,84 zł.

Od 1.09.2018 do 30.11.2018 maksymalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po ustaniu zatrudnienia to 4521,08 zł.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....