Minimalna płaca zleceniobiorców i samozatrudnionych

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 22.07. 2016 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU poz. 1265). Wprowadza ona również szereg wyłączeń spod nakazu wypłacania minimalnej stawki godzinowej, sposób ustalania liczby godzin wykonywania działalności, zasady sporządzania związanej z tym dokumentacji, uprawnienia inspektorów pracy w zakresie przestrzegania nowych przepisów oraz możliwość negocjacji – w związku ze wzrostem kosztów – zawartych przez przedsiębiorców, m.in. w wyniku postępowań o zamówienia publiczne.

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Kc – Kodeks cywilny
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • RM – Rada Ministrów

Generalnie nowe regulacje obowiązują od 1.01.2017 r., ale niektóre wcześniej:

 • od daty ogłoszenia nowelizacji w DzU, tj. 17.08.2016 r. – definicja minimalnej stawki godzinowej i zleceniobiorcy objętego nowelizacją oraz przepisy określające sposób ustalania wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (art. 7 nowelizacji),
 • od 1.09.2016 r. – zmiany w prawie zamówień publicznych (art. 4 nowelizacji) oraz przepisy dotyczące negocjacji wynagrodzenia za realizację zamówień publicznych i umów zawartych w innym trybie przed 1.09.2016 r. w związku ze zwrotem kosztów świadczenia usług (art. 8–11 nowelizacji).

Zleceniodawcy mają obowiązek stosować minimalną stawkę godzinową (13 zł/godz.) w umowach zlecenia zawartych:

 • od 1.01.2017 r.,
 • przed 1.01.2017 r. oraz trwających tego dnia – począwszy od 1.01.2017 r. (za pracę świadczoną od tej daty).

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. to iloczyn ustalonej w ustawie stawki bazowej (12 zł brutto za godz.) i tzw. wskaźnika waloryzacji (iloraz minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2017 i 2016 r.). Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy tak, że końcówki kwot poniżej 5 gr się odrzuca, a wynoszące co najmniej 5 gr podwyższa do pełnych dziesiątek.

Tak ustaloną minimalną stawkę godzinową obwieszcza Prezes RM w „Monitorze Polskim” do 30.09.2016 r. Ponieważ w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2000 zł brutto, to:

 • wskaźnik waloryzacji = 2000 zł : 1850 zł = 1,08,
 • minimalna stawka godzinowa w 2017 r. = 12 zł/godz. × 1,08 = 12,96 zł, w zaokrągleniu 13 zł/godz.

Od 2018 r. minimalna stawka godzinowa nadal będzie przemnażana przez wskaźnik waloryzacji, lecz będzie jednocześnie podlegać konsultacji partnerów społecznych, na wzór negocjacji kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....