Mieszkanie służbowe członka zarządu – skutki w PIT

Marcin Sądej

Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego członkowi zarządu powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Tak wynika z interpretacji KIS z 10.04.2018 (0113-KDIPT2-3.4011.114.2018.1.PR).

  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

We wniosku o jej wydanie spółka wskazała, że nieodpłatnie udostępnia członkom zarządu mieszkania w celach służbowych. W umowie z członkami zarządu określono, że mają oni obowiązek pełnić swoje obowiązki w siedzibie spółki oraz miejscach, w których prowadzi ona działalność, a także w każdym innym miejscu na terenie Polski, jeżeli wymagają tego prowadzone przez spółkę interesy lub należyte wykonanie umowy. Spółka pytała, czy z racji udostępnienia lokalu członek zarządu uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, od którego ma ona obowiązek pobrać zaliczkę na PIT.

W opinii spółki taki przychód nie powstanie, bo członkowie zarządu nie będą korzystali z mieszkania służbowego w pełni dobrowolnie. Ponadto skorzystanie ze świadczenia leży wyłącznie w interesie spółki, na której spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w celu zwiększenia jej efektywności, co będzie miało przełożenie na uzyskiwane przychody.

KIS się z tym nie zgodziła. Stwierdziła, że przychody uzyskiwane przez osobę fizyczną, w związku z pełnieniem jej obowiązków na podstawie powołania do organu osoby prawnej – a więc nie tylko ew. wynagrodzenie z tego tytułu, ale również nieodpłatne świadczenia – należy uznać w świetle art. 13 ust. 7 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, jako przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

(...) Każde przysporzenie otrzymane przez członka zarządu (...) związane bezpośrednio z członkostwem w tym organie osoby prawnej (tj. z pełnioną funkcją) – uznawane jest za przychód z działalności wykonywanej osobiście. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego szczególnego tytułu to przysporzenie nastąpiło, istotne jest, że wynika to z pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu osoby prawnej.

KIS stwierdziła, że członkowie zarządu uzyskają przychód z nieodpłatnego świadczenia. Skoro nie poniosą kosztów wynajmu mieszkania, to tym samym otrzymają świadczenie powodujące u nich przysporzenie w majątkowe. Na spółce jako płatniku ciąży więc obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....