MF potwierdza: nowy limit 10 tys. zł nie obejmuje ulepszenia starych środków trwałych

Od 1.01.2018 podniesiono – z 3,5 tys. do 10 tys. zł – limit dla ulepszeń środków trwałych, do którego nie amortyzje się ich wartości, tylko wlicza bezpośrednio w koszty. Na razie jednak większość podatników nie skorzysta z tego dobrodziejstwa.
  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

A to dlatego, że w przepisie przejściowym ustawy nowelizującej updof i updop (z 27.10.2017, DzU poz. 2175) zapisano, że nowe regulacje – przypomnijmy: nie tylko dotyczące wartości ulepszeń, ale także umożliwiające jednorazową amortyzację bądź bezpośrednie zaliczenie w koszty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10 tys. zł – mają zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po 31.12.2017.

Powstała wątpliwość, czy w przypadku ulepszeń środków trwałych (czyli wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację, w tym nabycie części składowych i peryferyjnych, przekraczających określoną w tych przepisach kwotę – dawniej 3,5 tys., obecnie 10 tys. zł) nie można byłoby przyjąć interpretacji, że liczy się moment przyjęcia do używania tego ulepszenia, a nie ulepszanego obiektu.

Niestety, w odpowiedzi z 15.02.2018 na interpelację poselską w tej sprawie (nr 18859) MF opowiedział się za literalną interpretacją przepisów: Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 11 ustawy nowelizującej) nowy limit w wysokości 10 tys. zł, określony m.in. w art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop, ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31.12.2017.

W związku z powyższym w przypadku ulepszenia po dniu 31.12.2017 środków trwałych przyjętych do używania przed dniem 1.01.2018 zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3,5 tys. zł. Nowy, wyższy limit w wysokości 10 tys. zł obejmuje ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po dniu 31.12.2017. W świetle jednoznacznego językowo brzmienia ww. przepisu przejściowego nie jest możliwe przyjęcie zawartego w interpelacji postulatu dokonania, w oparciu o wykładnię celowościową, interpretacji art. 11 ustawy nowelizującej, pozwalającej na objęcie limitem 10 tys. zł wszystkich ulepszeń, niezależnie od czasu przyjęcia do używania środka trwałego podlegającego ulepszeniu.

W praktyce oznacza to, że podatnicy nieprędko skorzystają z nowego udogodnienia. Nowo przyjęte środki trwałe z reguły nie wymagają od razu ulepszeń. Ponieważ równolegle będą funkcjonować 2 limity, przy ulepszeniach trzeba będzie każdorazowo sprawdzać metrykę środka trwałego i pamiętać o zmianie wprowadzonej przed kilkoma laty. Można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście taka była wola ustawodawcy wprowadzającego powyższe udogodnienie dla przedsiębiorców.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....