Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Łukasz Chłond partner w TaxTone
1.07.2018 r. wejdą w życie przepisy[1] wprowadzające tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT. Chociaż jego stosowanie nie będzie obowiązkowe, to w praktyce regulacje te dotkną wszystkich przedsiębiorców.

[1] Ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 62).

Nowy rozdz. 1a, obejmujący art. 108a–108d regulujące mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment), dodano w Dziale XI ustawy o VAT, w którym znajdują się przepisy dotyczące zasad dokumentowania transakcji.

Jak sama nazwa wskazuje, zastosowanie MPP polega na rozdzieleniu płatności za fakturę z wykazaną kwotą VAT na 2 części:

 • kwotę VAT,
 • kwotę netto.

Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną, a także noty potwierdzające czynności niepodlegające VAT nie będą objęte MPP.

W ramach MPP zapłata wynikającej z otrzymanej faktury kwoty odpowiadającej całości albo części:

 • US – urząd skarbowy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Kc – Kodeks cywilny
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • kwoty VAT – następuje na wydzielony rachunek VAT przedsiębiorcy,
 • wartości sprzedaży netto – wpływa na rachunek bankowy albo rachunek skok, dla których jest prowadzony rachunek VAT (patrz ramka na poniżej), albo jest rozliczana w inny sposób (art. 108a ust. 2 ustawy o VAT).

Wynika z tego, że podzieloną płatność można stosować tylko do części kwot wynikających z faktury albo do całej wartości sprzedaży brutto.

Uregulowanie kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto może nastąpić w formie przelewu na rachunek bankowy albo w każdej innej formie, np. kompensaty czy płatności gotówkowej. Przy tym przy zapłacie za nabywane towary i usługi kartą nie będzie możliwe stosowanie MPP.

Firma X otrzymała od dostawcy Y fakturę na towar zakupiony za 10 000 zł netto plus 2300 zł VAT (23%). Jednocześnie X wystawiła dostawcy Y fakturę za sprzedany mu towar o wartości 5000 zł netto plus 1150 zł VAT. X może zapłacić VAT z faktury przy zastosowaniu MPP (w całości lub części, wg własnego uznania), natomiast kwotę netto może uregulować:

 • przelewem na rachunek bankowy dostawcy,
 • gotówką,
 • przez kompensatę z należnością przysługującą od dostawcy.

Może też – wg własnego uznania – opłacić fakturę od dostawcy w sposób „mieszany”, np. częściowo przez kompensatę (do wartości swojej faktury sprzedażowej), a częściowo przez zapłatę przelewem.

Korzyści z podzielonej płatności

O stosowaniu MPP decyduje nabywca towarów lub usług – to on wybiera, czy korzysta z tego mechanizmu przy zapłacie faktury, a także czy zapłaci w ten sposób całość, czy tylko część kwoty wynikającej z faktury. Co więcej, nabywca może podjąć decyzję, że tylko niektórym dostawcom płaci w ten sposób. Dostawca może się umówić z nabywcą na wyłączenie stosowania MPP – odpowiedni zapis powinien wówczas zostać dodany do umowy wiążącej strony.

Wyświetlono 10% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podzielona płatność”
Badanie sprawozdania finansowego

Mechanizm podzielonej płatności a procedury badania sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
1.07.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na procedury badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

O samym MPP napisano już wiele, więc dla porządku przypomnę tylko, że polega on na podziale płatności za dostawy i usługi na 2 części – kwotę netto przelewaną na bieżący rachunek bankowy oraz kwotę VAT przelewaną na rachunek bankowy VAT.

Dokładne wskazania zawiera art. 108a ustawy o VAT, który brzmi następująco:

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP.


VAT

Zwrot zapłaty w ramach split payment, która miała trafić na ror kontrahenta

Paweł Ziółkowski
Firma dokonała płatności za fakturę w systemie split payment (kwota była znaczna). Okazało się, że kontrahent (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) nie ma rachunku bieżącego, a do celów działalności używa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror). W efekcie nie ma także konta VAT – banki nie zakładają takiego konta do ror. Bank kontrahenta nie był w stanie zaksięgować wpłaty (brak rachunku VAT) i dokonał zwrotu kwoty na rachunek firmy. Mimo że kwota pierwotnie zeszła z rachunku bieżącego, zwrot został zaksięgowany na tym rachunku jedynie w kwocie netto – kwota podatku zasiliła rachunek VAT.
Czy bank postąpił prawidłowo? Jak wyjąć pieniądze, które niesłusznie zasiliły konto VAT?

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT

MF opublikował obszerne objaśnienia1 podatkowe nt. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wprowadzonego 1.07.2018 r. do ustawy o VAT. Doprecyzowują one zasady nowego sposobu zapłaty faktur między podatnikami VAT, a także wyjaśniają kilka wątpliwości. Podatnicy stosujący się do objaśnień są chronieni przed zmianą wykładni przepisów.

Nie każdy będzie mieć prawo do stosowania podzielonej płatności

Od 1.07.2018 wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w VAT. Nie wszyscy jednak mogą w ten sposób regulować należności za zakupione towary i usługi.

Temat miesiąca

Zasady stosowania podzielonej płatności w VAT

Tomasz Krywan
Od 1.07.2018 podatnicy VAT będą mogli płacić za zakupione towary i usługi za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Umożliwi on zapłatę części należności odpowiadającej kwocie VAT na specjalne konto dostawcy.

Przepisy określające mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) wprowadzono ustawą z 15.12.2017 (DzU z 2018 poz. 62), nowelizującą m.in. ustawę o VAT, Prawo bankowe i ustawę regulującą działanie skok. Istotą MPP jest podział płatności za towar lub usługę w taki sposób, że:


VAT

Prywatny rachunek bankowy wyklucza stosowanie split payment

Aleksander Kliszewski
Czy mechanizm podzielonej płatności obejmie podatników, którzy w działalności gospodarczej korzystają z prywatnego rachunku bankowego (oszczędnościowo-rozliczeniowego)?

Rachunkowość

Ewidencja księgowa w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT?

Podzielona płatność nie dla przelewów w walucie obcej

Obowiązujący od 1.07.2018 mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) nie obejmie przelewów walutowych. Ministerstwo Finansów planuje obowiązkowo wprowadzić go w branżach, w których obligatoryjnie stosowane jest odwrotne obciążenie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....