Mechanizm podzielonej płatności w państwowej jednostce budżetowej

Sposób ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przedstawiony w „Rachunkowości” nr 6/2018, jest oczywisty w przypadku jednostek gospodarczych, które nabywają materiały, towary lub usługi związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
Natomiast inna jest sytuacja w państwowych jednostkach budżetowych, w których zakupione materiały lub usługi przeznaczone są do działalności niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną (tzn. na potrzeby własne). Jednostki takie rozliczają zakupione materiały (a także usługi) w kwocie brutto – łącznie z VAT.
W jednostkach tych konto 300 – „Rozliczenie zakupu” służy do rozliczenia zakupów w kwocie brutto, np.:
1. Otrzymano fakturę od dostawcy za materiały: 1000 zł (brutto)
Wn konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
2. Przyjęto materiały do magazynu 1000 zł:
Wn konto 310 – „Materiały”
Ma konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
3. Zapłacono fakturę 1000 zł:
Wn konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”
Ma konto 130 – „Rachunek bieżący”.
Biorąc pod uwagę, że dostawca stosuje MPP, sposób ewidencji zaprezentowany w „Rachunkowości” nie będzie możliwy do zastosowania w jednostkach będących nabywcami.
Proszę o wskazanie sposobu ewidencji księgowej w takim przypadku.

W „Rachunkowości” nr 3/2018, 6/2018 i 8/2018 omówiono zasady działania i ewidencjonowania MPP, który wszedł w życie 1.07.2018 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT i jest stosowany na zasadzie dobrowolności.

  • MF – Minister Finansów
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, mogą przy zapłacie kwoty należności wynikającej z tej faktury zastosować MPP. Podstawowym założeniem MPP jest rozdzielenie zapłaty należności sprzedawcy z tytułu dostawy lub usługi za pomocą przelewu na 2 wykazane na fakturze części – kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto, która jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy (bieżący) sprzedawcy, prowadzony przez bank (skok) oraz na kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT, która trafia bezpośrednio na wydzielony w tym samym banku lub skok rachunek VAT sprzedawcy.

Wyświetlono 30% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....