Limit transakcji gotówkowych przy umowach na czas nieokreślony – stanowisko Ministerstwa Finansów

Sprawdzając, czy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł w przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym okresem rozliczeniowym, bierze się pod uwagę nie wartość przypadającą do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym (np. czynsz najmu za dany miesiąc), a sumę pewnych płatności narastająco.

Jeżeli jest pewne, że podatnik uzyska kwotę przekraczającą limit (np. z uwagi na przyjęty okres wypowiedzenia), od pierwszej płatności obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe.

Pełną treść wyjaśnień resortu finansów zamieszczamy TUTAJ.

Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów zmieszczonych na stronie www.biznes.gov.pl, niektórych interpretacji KIS i odpowiedzi resortu na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość”.

Przypomnijmy, że w świetle przepisów Prawa przedsiębiorców (wcześniej usdg) przedsiębiorcy muszą rozliczać się bezgotówkowo, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. Sankcją za naruszenie tych regulacji jest od 1.01.2017 utrata prawa do ujęcia wydatku opłaconego gotówką w kosztach podatkowych.

  • usdg – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Od początku ich obowiązywania wątpliwości budzi to, co należy rozumieć przez jednorazową wartość transakcji. Niedługo po wejściu przepisów w życie wypowiedział się na ten temat MF w odpowiedzi na interpelację poselską (DD6.054.5.2017), wyjaśniając m.in., że w przypadku gdy całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania, należy przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Innymi słowy, jeśli w umowie na czas nieokreślony przyjęto, że miesięczny czynsz wynosi np. 14 tys. zł, to jednorazowa wartość transakcji wynosi 14 tys. zł i w związku z tym mieści się w limicie dla transakcji gotówkowych.

Analogiczne wnioski wynikają z wielu interpretacji KIS (m.in. z 30.03.2017, 2461-IBPB-1-2.4510.12.2017.2.MM, czy 12.04.2017, 2461-IBPB-1-2.4510.50.2017.2.MM).

Okazuje się jednak, że są już nieaktualne. Ministerstwo Finansów zmieniło bowiem zdanie. Z zamieszczonych na stronie internetowej wskazówek dla przedsiębiorców oraz wyjaśnień przesłanych do Redakcji „Rachunkowości” wynika, że w przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym (np. czynszem) kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić, zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit 15 tys. zł, od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo.

Analogiczne stanowisko zajęła też KIS w interpretacji z 12.01.2018 (0112-KDIL3-3.4011.217.2017.2.MM).

Co to oznacza w praktyce, ilustrują poniższe przykłady podane przez resort finansów:

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 8 tys. zł, okres wypowiedzenia 3 mies.

Ponieważ ­– teoretycznie – umowę można wypowiedzieć w dniu zawarcia, strony mogą jednoznacznie określić, że do czasu jej zakończenia nastąpią 3 płatności po 8 tys. zł każda, więc limit zostanie przekroczony. Od pierwszej płatności obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe.

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2 tys. zł, okres wypowiedzenia 3 mies. liczony od początku miesiąca następnego po tym, w którym złożono wypowiedzenie.

Płatności do momentu, w którym strony wiedzą, że limit nie został przekroczony, mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony. Wiedzą też jednak, że okres wypowiedzenia to 3 mies., a w tym okresie wartość umowy wyniesie 6 tys. zł. Zatem w 5. miesiącu wiedzą, że wartość transakcji przekroczy limit ustawowy.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....