Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Aleksander Kliszewski

Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Nie. Wniosek ten zostanie załatwiony przez naczelnika US.

  • US – urząd skarbowy
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
  • UCS – Urząd Celno-Skarbowy

Zgodnie z art. 79 § 1 Op postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu.

W pytaniu jest mowa o wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie VAT. Taka kontrola po jej zakończeniu, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy KAS, może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe, jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w VAT za kontrolowany okres rozliczeniowy, a podatnik nie złożył korekty deklaracji VAT lub złożona korekta nie została uwzględniona przez organ.

Istotne jest, że po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie jest wszczynane postępowanie podatkowe. Zakończona kontrola może jedynie zostać przekształcona w postępowanie podatkowe, przy czym na mocy art. 83 ust. 4 ustawy KAS wyłącznie naczelnik UCS, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej, jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji.

Oznacza to, że w zakresie zakończonej kontroli celno-skarbowej naczelnik US nie jest upoważniony do wszczęcia postępowania podatkowego ani wydania decyzji.

Skoro po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie jest wszczynane postępowanie podatkowe – a co najwyżej kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe – to do takich postępowań podatkowych prowadzonych po przekształceniu w nie kontroli celno-skarbowych nie ma zastosowania art. 79 § 1 Op, gdyż w tym przepisie mowa jest wyłącznie o wszczęciu postępowania podatkowego, a więc m.in. postępowania podatkowego w zakresie VAT wszczynanego przez naczelnika US.

Gdyby zamiarem ustawodawcy było, aby naczelnik UCS załatwiał też wnioski o stwierdzenie nadpłaty, to art. 79 § 1 Op przewidywałby, że nie tylko w razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, ale także w razie przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku podlegałoby rozpatrzeniu w tym postępowaniu.

Z oczywistych względów (choćby obowiązków ciążących na naczelniku UCS na podstawie art. 33 ustawy KAS) organ ten nie zajmuje się załatwianiem wniosków o stwierdzenie nadpłaty. To zadanie należy do innych organów podatkowych.

Tak więc w sytuacji opisanej w pytaniu, pomimo że po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową, wniosek ten zostanie załatwiony przez naczelnika US, tyle że z uwzględnieniem ustaleń kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego przeprowadzonego przez naczelnika UCS.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....