Księgowe skutki jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

Tadeusz Waślicki biegły rewident
Spółka z o.o. wpłaciła dużą zaliczkę na zakup fabrycznie nowego środka trwałego, który zostanie jednorazowo zamortyzowany. Proszę o przedstawienie skutków rachunkowych jednorazowej amortyzacji.

Amortyzacja jednorazowa jest rozwiązaniem podatkowym pozwalającym na przyspieszenie ujęcia w rachunku podatkowym wydatków na nabycie środka trwałego, o ile spełnione zostaną wymagania ustawy o podatku dochodowym.

Jak wiadomo, do kosztów podatkowych podatnicy mogą zaliczać jedynie odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami updop i updof, a więc na zasadach narzuconych przez ustawodawcę, z możliwością skorzystania z pewnych preferencji (np. jednorazowej amortyzacji, w tym na podstawie obowiązujących od 12.08.2017 regulacji o jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych).

Księgowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się zgodnie z art. 32 uor – drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, zależny od czynników wymienionych w art. 32 ust. 2 uor (a więc m.in. liczby zmian, na których pracuje środek trwały, prawnych lub innych ograniczeń czasu jego używania, wydajności mierzonej liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem).

Określone w tym przepisie czynniki nie tworzą katalogu zamkniętego. Ustalając stawki amortyzacyjne, jednostki mogą brać pod uwagę jeszcze dodatkowe okoliczności.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru, z ew. uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Decyzję o ustaleniu okresu amortyzacji dla danego środka trwałego oraz o wyborze metody amortyzacji podejmuje kierownik jednostki w ramach przysługujących mu uprawnień w zakresie rachunkowości.

Wyświetlono 22% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....