Księgowanie depozytu gwarancyjnego z tytułu umowy leasingu

Marek Barowicz
Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego firma zobowiązała się wnieść depozyt gwarancyjny, który ma służyć zabezpieczeniu ew. roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy. Będzie on płatny w częściach, wraz z kolejnymi ratami czynszu.
Jak ująć taki depozyt w księgach rachunkowych?

Depozyt (kaucja) gwarancyjna to kwota pieniężna wnoszona przez korzystającego (leasingobiorcę) na rzecz finansującego (leasingodawcy) w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie leasingu.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem depozytu gwarancyjnego może być m.in. ochrona udostępnionego przedmiotu leasingu przed uszkodzeniem spowodowanym np. użytkowaniem niezgodnym z postanowieniami umowy leasingowej, nienależytą eksploatacją, niedokonywaniem wymaganych konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania) czy zabezpieczenie płatności przyszłych rat leasingowych.

Wyświetlono 23% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....