Księgi i ewidencje - Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące

Udokumentowanie fakturą sprzedaży paragonowej na rzecz spółki z o.o. w organizacji

Tomasz Krywan
2020-10-05
Przedsiębiorca prowadzący sklep biurowy dokonał sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Po kilku dniach nabywca zgłosił się do niego z prośbą o wystawienie do tego paragonu faktury dla spółki z o.o. w organizacji.
Czy można wystawić taką fakturę?
Kasy rejestrujące

Bez napiwku na paragonie fiskalnym

Krzysztof Hałub
2020-10-05
Dobrowolny napiwek wręczony przez klienta osobie dostarczającej posiłki na wynos nie podlega ewidencji w kasie rejestrującej.
Kasy rejestrujące

Ulga na zakup kasy on-line w mobilnej placówce gastronomicznej

Krzysztof Hałub
2020-08-05
Kontener, z którego sprzedawane są ciepłe posiłki podczas targów czy wydarzeń sportowych i który po kilku dniach jest demontowany i przenoszony w inne miejsce, nie spełnia definicji stacjonarnej placówki gastronomicznej. Zakup kasy on-line do ewidencjonowania sprzedaży w takim sklepie nie uprawnia do ulgi.
Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Krzysztof Hałub
2020-07-02
Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.
Kasy rejestrujące

Dwie kasy fiskalne dla dwóch rodzajów działalności prowadzonej przez jednego podatnika

Marcin Szymankiewicz
2020-03-11
Spółka prowadzi w jednym miejscu dwie różne działalności – sprzedaż akcesoriów ogrodniczych i usługi architektury krajobrazu. Ma przy tym dwie marki swojej działalności, którymi posługuje się w obrocie gospodarczym. Obie działalności prowadzone są w ramach jednej, zarejestrowanej w KRS spółki. Ewidencjonuje ona sprzedaż na rzecz osób indywidualnych na dwóch odrębnych kasach rejestrujących (starego typu, z elektronicznym zapisem kopii).
Czy może mieć dwie kasy fiskalne, każdą z nich przeznaczoną do konkretnego rodzaju działalności (jedna do usług architektury krajobrazu, a druga do sprzedaży akcesoriów ogrodniczych)?
Czy jest dopuszczalne wprowadzenie na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji o nazwie, pod którą wykonywany jest dany rodzaj działalności?
Kasy rejestrujące

Świadczenie usług najmu i odsprzedaż mediów – zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
2020-02-06
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła najem lokali użytkowych dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Sprzedaż usługi najmu oraz mediów (energia elektryczna, gaz, woda itd.) dokumentuje fakturą.
Czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie załącznika do rozporządzenia MF z 28.12.2018, pkt 2, 3, 4 i 25?
Kasy rejestrujące

Wcześniejszy zakup kasy on-line – możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca prowadzący restaurację kupił w grudniu 2019 kasę rejestrującą on-line (która zastąpiła dotychczas stosowaną, z papierowym zapisem kopii) i rozpoczął w niej ewidencję.
Czy może skorzystać z ulgi na wymianę starej kasy na kasę on-line w deklaracji VAT-7 za grudzień?

Naprawa części do pojazdów silnikowych a obowiązek posiadania kasy on-line

Marcin Szymankiewicz
2020-01-15
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Polega ona jednak jedynie na naprawie części do pojazdów silnikowych (a nie samych pojazdów). Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, ponieważ wykonuje także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Czy od 1.01.2020 musi mieć kasę on-line, umożliwiającą przesyłanie danych do Centralnym Repozytorium Kas?
Kasy rejestrujące

Brak technicznej możliwości zmiany liter na kasie fiskalnej – czy konieczna jest wymiana kasy

Marcin Szymankiewicz
2019-12-10
Spółka użytkuje w swoim sklepie kasę rejestrującą kupioną w 2008, spełniającą warunki § 56 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących. Kasa ma na stałe ustawione oznaczenia literowe stawek podatku od A do G. Są one zgodne z wymogami rozporządzenia, z wyjątkiem litery G, której przypisana jest stawka zw (zwolnienie). Nie można usunąć tego oznaczenia ani dodać kolejnego, z literą E. Spółka nie sprzedaje towarów zwolnionych z VAT, więc na paragonach nie występuje ta pozycja. Czy musi wymienić używaną kasę na nową?

Elektroniczny paragon dla nabywcy

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Mam kasę fiskalną on-line. Czy muszę wydawać klientom paragony papierowe?
Kasy rejestrujące

Moment zaewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Spółka otrzymuje na rachunek bankowy zaliczki, które ewidencjonuje w kasie fiskalnej.
W jakim momencie taka zaliczka powinna zostać zarejestrowana w kasie?
Kasy rejestrujące

Obowiązek przeszkolenia pracowników do obsługi kas rejestrujących

Marcin Szymankiewicz
2019-10-08
Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.
Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?
Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
2019-05-09
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?
Kasy rejestrujące

Obciążenie pracownika za paliwo zużyte do jazd prywatnych a ewidencja w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
2019-02-12
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy, obciążając go ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego na cele osobiste.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
2018-10-10
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.
Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
2018-08-10
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?
Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
2018-07-03
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?
Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
2018-05-14
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?
Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
2017-11-17
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?
Kasy rejestrujące

Oprogramowanie kasy niepozwalające na zamieszczenie NIP na paragonie fiskalnym

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka zamierza otworzyć sieć sklepów. Kupiła drukarki fiskalne z zaprogramowaną możliwością wprowadzenia do treści paragonu fiskalnego numeru NIP nabywcy. Jednak niezbędny do ich prawidłowego działania program aplikacyjny na to nie pozwala. Czy spółka może w takim razie wydawać paragony bez NIP, mimo żądania klienta?
Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w firmie zajmującej się sprzedażą wysyłkową

Łukasz Chłond
2017-10-11
Przedsiębiorca zamierza za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłać towary do indywidualnych klientów w Polsce i wybranych krajach UE.
Czy powinien mieć kasę fiskalną?
Kasy rejestrujące

Fiskalizacja kasy z nieważną homologacją

Krzysztof Hałub
2017-10-11
Można ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, mimo że ma nieważną homologację. Istotne jest, że była ona ważna w dniu zakupu kasy.
Kasy rejestrujące

Salon strzyżenia psów bez kasy fiskalnej

Krzysztof Hałub
2017-08-04
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce otworzyć salon strzyżenia psów.
Czy wykonując taką usługę, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 tys. zł? Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.
Kasy rejestrujące

Płatność w gotówce po zaliczce otrzymanej przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej

Tomasz Krywan
2017-07-17
Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opłacane przelewem. Zdarza się, że klient płaci zaliczkę na poczet usługi przelewem, a resztę gotówką.
Czy trzeba wówczas wystawiać paragon dokumentujący otrzymaną zaliczkę?
Kasy rejestrujące

Kasa rejestrująca przy działalności zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania i podlegającej ewidencji

Edyta Głębicka
2017-06-12
Podatnik od kilku lat prowadzi działalność w zakresie wynajmu mieszkań osobom fizycznym. Czynsze są wpłacane wyłącznie na jego konto bankowe. Na podstawie przelewów możliwe jest ustalenie, kto dokonał zapłaty i z jakiego tytułu. Obrót z najmu jest w ciągu roku zdecydowanie wyższy niż 20 tys. zł. Z uwagi na sposób zapłaty podatnik nie musiał jednak ewidencjonować najmu w kasie fiskalnej. Teraz zamierza także wynajmować na godziny kilka miejsc postojowych na własnym placu w centrum miasta. Przewiduje, że dochody z tego źródła będą niewielkie.
Czy z uwagi na rozszerzenie działalności będzie musiał wydawać paragony? Czy powinien ewidencjonować obydwa rodzaje działalności? Czy do sumy obrotów pozwalających na zwolnienie z ewidencjonowania w kasie należy wliczać także obroty z najmu?
Kasy rejestrujące

Sprzedaż wysyłkowa do innych państw UE a kasa fiskalna

Marcin Szymankiewicz
2017-05-10
Spółka ewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej od 2012. Sprzedaje towary wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas, co obliguje ją do stosowania kas fiskalnych bez względu na wielkość sprzedaży. W maju 2017 zamierza rozpocząć sprzedaż wysyłkową tych towarów na rzecz klientów indywidualnych z innych państw UE. Będzie im wystawiać faktury zgodnie z przepisami o VAT.
Czy ta sprzedaż też powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej?
Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące u lekarzy w 2017

Grzegorz Gębka
2017-04-19
Lekarz dentysta pracujący dotąd na zlecenie w prywatnych gabinetach organizuje własny gabinet, którego otwarcie planuje na maj.
Czy musi mieć kasę fiskalną już od początku działalności?
Kasy rejestrujące

Jak liczyć limit obrotów do instalacji kasy

Grzegorz Gębka
2017-03-16
Przedsiębiorca rozpoczął działalność w 2016. Świadczy usługi biurowe (ksero, wirtualne biuro, prosta reklama) opodatkowane VAT. Wykonuje je głównie na rzecz przedsiębiorców, ale każdego miesiąca jest też co najmniej kilku klientów nieprowadzących działalności, których liczba obecnie lawinowo rośnie.
W jaki sposób liczyć limit obrotów, po którego przekroczeniu trzeba zainstalować kasę – w kwotach netto czy brutto?
Kasy rejestrujące

Zarejestrowanie w kasie fiskalnej usługi prawnej zwolnionej z ewidencjonowania

Grzegorz Gębka
2017-03-16
Podatnik prowadzi kancelarię prawną. Ma kasę fiskalną. Część wykonywanych przez niego usług to opinie prawne sporządzane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. W takich przypadkach z klientami kontaktuje się wyłącznie e-mailowo i telefonicznie. Końcowa opinia wysyłana jest e-mailem po uzyskaniu płatności na rachunek bankowy. Obecnie takie usługi nie muszą być potwierdzane paragonem.
Czy będzie błędem ewidencjonowanie takiej sprzedaży w kasie? Uprościłoby to przygotowywanie dokumentów dla biura rachunkowego.
Kasy rejestrujące

Czas na obowiązkowy przegląd kas rejestrujących

Grzegorz Gębka
2017-02-14
W I i II kwartale 2017 obowiązkowe przeglądy muszą wykonać podatnicy, którzy zainstalowali kasy na początku 2015 (m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, kosmetyczki i fryzjerzy). W przeciwnym razie utracą prawo do ulgi na zakup urządzeń fiskalnych.
Kasy rejestrujące

Nowa ewidencja VAT u podatnika z kasami fiskalnymi

Anna Koleśnik
2016-12-15
Podatnicy rejestrujący za pomocą kas fiskalnych cały obrót – także sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą (obowiązkowo dokumentowaną fakturami) – od 1.01.2017 powinni ujmować każdą wystawioną fakturę w odrębnej pozycji ewidencji VAT.
Kasy rejestrujące

Sprzedaż książek z płytami CD przez szkołę językową a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
2016-10-14
Podatnik prowadzi szkołę języka angielskiego. Sprzedaje również książki do jego nauki. Niektóre zawierają płyty CD lub DVD.
Czy w związku z tym musi zainstalować kasę rejestrującą?
Kasy rejestrujące

Przekwalifikowanie kasy fiskalnej na rezerwową

Anna Koleśnik
2016-07-13
Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi likwiduje nierentowny punkt sprzedaży.
Czy jeśli przekwalifikuje używaną tam kasę rejestrującą (zakupioną w 2015) na rezerwową, przenosząc ją do swojego innego sklepu, będzie miał obowiązek zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu?
Kasy rejestrujące

Zgubiony paragon a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Podatnik prowadzi sklep. Zdarza się, że o wystawienie faktury zwracają się osoby fizyczne, które zgubiły wystawiony im wcześniej paragon.
Czy jest obowiązek wystawiania faktur na żądanie takich nabywców?
Kasy rejestrujące

Czasowe zaprzestanie sprzedaży detalicznej nie oznacza konieczności wyrejestrowania kasy fiskalnej

Anna Koleśnik
2016-04-15
Przedsiębiorca, który zaprzestaje ewidencjonowania obrotu w kasie z uwagi na czasową zmianę profilu działalności, nie musi dokonywać odczytu pamięci kasy ani dopełniać innych formalności związanych z zakończeniem pracy kasy.
Kasy rejestrujące

Sprzedaż pracownikom używanych telefonów a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
2016-03-15
Spółka raz na jakiś czas sprzedaje swoim pracownikom używane telefony komórkowe.
Czy sprzedaż tę należy ewidencjonować w kasie fiskalnej?
Kasy rejestrujące

Przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas

Tomasz Krywan
2016-02-15
W latach 2007–2009 osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W jej trakcie miała obowiązek stosowania kasy rejestrującej, w związku z czym kupiła kasę i skorzystała z ulgi w VAT na jej zakup. Z końcem 2009 – a więc przed upływem 3 lat używania kasy – zlikwidowała działalność gospodarczą, lecz nie zwróciła ulgi. Teraz ponownie rozpoczęła jej prowadzenie.
Czy organ podatkowy może jeszcze żądać zwrotu ulgi?
Kasy rejestrujące

Usługi fotograficzne a kasa fiskalna

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Nasze biuro obsługuje przedsiębiorcę, który prowadzi studio fotograficzne. Zdjęcia przekazuje klientom na płytach CD/DVD/Blu-ray. Jego roczny obrót za 2015 nie przekroczył 20 000 zł. Czy powinien używać kasy rejestrującej?
Kasy rejestrujące

Opinia na potrzeby procesu nie jest usługą prawniczą

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Jako inżynier wykonuję m.in. opinie techniczne dla osób fizycznych, które toczą spory sądowe (opinie są wykorzystywane w sprawach cywilnych i karnych). Czy w związku z tym jestem obowiązany do ewidencjonowania obrotu w kasie? Mój obrót z tego tytułu w ubiegłym roku nie przekroczył 20 000 zł.
Kasy rejestrujące

Usługi w zakresie zwrotu podatku z zagranicy a kasa rejestrująca

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Prowadzimy księgowość biura, które w 2015 r. rozpoczęło świadczenie usług odzyskiwania podatku dochodowego zapłaconego w różnych krajach UE przez osoby tam pracujące (polega to faktycznie na wypełnianiu formularzy podatkowych oraz kontakcie telefonicznym z tamtejszymi US). Klientami biura są osoby nieprowadzące działalności.
Czy takie biuro powinno zainstalować kasę fiskalną?
Kasy rejestrujące

Usługi paramedyczne mogą być objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Spółka prowadzi działalność z zakresu rehabilitacji, a usługi świadczone są wyłącznie na rzecz pacjentów prywatnych. Zatrudnia magistrów rehabilitacji, którzy nie mają wykształcenia medycznego.
Czy musi zainstalować kasę fiskalną?
Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie używania kas rejestrujących w różnym czasie a moment skorzystania z ulgi

Tomasz Krywan
2015-12-15
Ulgę na zakup kas można uwzględnić najwcześniej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Problem pojawia się, gdy mimo jednoczesnego zafiskalizowania kilku kas, faktyczna sprzedaż zostaje zarejestrowana w różnych okresach rozliczeniowych.
Kasy rejestrujące

Sprzedaż w systemie wysyłkowym poza kasą fiskalną

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Podatnik prowadzi sklep internetowy z drobnymi artykułami i narzędziami ogrodowymi. Zamówienia w 95% realizowane są w formie wysyłkowej. Płatność w takich przypadkach następuje na rachunek bankowy. Pozostałe zamówienia realizowane są w siedzibie podatnika (bezpośredni odbiór przez nabywcę, płatność w gotówce). Podatnik ewidencjonuje cały obrót w kasie.
Czy jest możliwe ograniczenie ewidencji prowadzonej w kasie wyłącznie do obrotu gotówkowego?
Kasy rejestrujące

Likwidacja działalności a obowiązek zwrotu ulgi od rezerwowej kasy

Ryszard Kubacki
2015-11-15
Podatnik 4 lata temu kupił 2 kasy, z czego jedna była rezerwowa i faktycznie nigdy nieużywana. Wszelkie formalności dotyczące kas zostały dopełnione. Obecnie podatnik likwiduje działalność.
Czy musi zwrócić ulgę za nieużywaną kasę?
Kasy rejestrujące

Usługi budowlane wykonywane w Niemczech a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
2015-11-15
Nasz klient prowadzi firmę budowlaną. Usługi wykonywane dla osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Ostatnio wykonywał usługi budowlane w Niemczech, dla niemieckich osób prywatnych.
Czy powinien je również rejestrować w kasie?
Kasy rejestrujące

Zwrot towaru na podstawie potwierdzenia płatności kartą kredytową

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Firma, którą obsługujemy księgowo, zwróciła się z pytaniem nt. rozliczenia zwrotu towaru, którego sprzedaż zaewidencjonowano w kasie. Nasz klient umożliwia nabywcom zwrot towaru w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu, jeśli towar jest pełnowartościowy - bez żadnych dodatkowych wymagań i warunków. Pewien nabywca chce zwrócić towar, jednak nie ma paragonu potwierdzającego zakup (przedstawia wyłącznie potwierdzenie płatności kartą kredytową).
Czy możliwe jest ujęcie tego zwrotu w ewidencji zwrotów oraz obniżenie podstawy opodatkowania VAT?
Kasy rejestrujące

Zawieszenie działalności a zakup kasy rejestrującej

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Obsługujemy księgowo klienta, który prowadził biuro porad prawnych. Do końca 2014 r. korzystał ze zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży w kasie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Od 1.03. 2015 r. – zgodnie z rozporządzeniem – powinien był zainstalować kasę. Jednak od 1.02.2015 r. do końca roku zawiesił działalność.
Czy słusznie uznaliśmy, że nie musiał instalować kasy?
Kasy rejestrujące

Zwolnienie z kasy fiskalnej po wznowieniu działalności

Grzegorz Gębka
2015-09-15
Podatnik kilka lat temu prowadził działalność w zakresie sprzedaży lodów w miejscowościach nadmorskich. Sprzedaż ewidencjonował w kasie fiskalnej. W związku z wyjazdem za granicę zlikwidował firmę. Po prawie 6 latach wrócił do kraju i chce otworzyć nowy biznes: usługi w zakresie projektowania i zakładania ogrodów.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie do limitu 20 000 zł?
Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w mobilnej gastronomii

Grzegorz Gębka
2015-09-15
Przedsiębiorca ma przyczepę gastronomiczną, w której przygotowuje i sprzedaje przekąski, np. hot dogi. Działalność prowadzi w całym województwie, w okresie letnim, na różnego rodzaju festynach, piknikach i w miejscach uczęszczanych przez ludzi.
W latach ubiegłych przez wzgląd na wysokość obrotów nie rejestrował ich w kasie fiskalnej. W tym roku też nie zainstalował kasy. Czy prawidłowo?
Kasy rejestrujące

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Łukasz Chłond
2015-08-15
Nabywcy kasy fiskalnej przysługuje dofinansowanie z budżetu państwa (ulga) na jej zakup. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Kasy rejestrujące

Najem prywatny przedsiębiorcy a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
2015-08-15
Osoba fizyczna prowadzi sklep przemysłowy, jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i ma kasę fiskalną. Ponadto wynajmuje prywatne mieszkanie (najemcą jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą).
Czy czynsz najmu powinien być ewidencjonowany za pomocą kasy rejestrującej?
Kasy rejestrujące

Dwie faktury do paragonu

Marcin Szymankiewicz
2015-07-15
Czy można wystawić dwie lub więcej faktur do sprzedaży udokumentowanej jednym paragonem fiskalnym?
Kasy rejestrujące

Zakończenie pracy kasy rejestrującej

Łukasz Chłond
2015-06-15
Podatnik, który chce się wyzbyć kasy fiskalnej, powinien dopełnić odpowiednich formalności.
Kasy rejestrujące

Przekazanie pracownikom kart multisport poza kasą fiskalną

Anna Koleśnik
2015-06-15
Spółka kupuje pracownikom karty multisport uprawniające do korzystania z obiektów sportowych (m.in. basenów, siłowni). Zakup kart finansowany jest częściowo z zfśs, a częściowo przez samych pracowników (opłata jest potrącana przy wypłacie wynagrodzenia). Karty kupowane są też dla dzieci pracowników bądź osób towarzyszących - wtedy finansowane są w całości przez pracowników (potrącenie z wynagrodzeń). Spółka prowadzi ewidencję sprzedaży na rzecz klientów detalicznych za pomocą kas rejestrujących.
Czy powinna ewidencjonować również wydanie kart pracownikom?
Kasy rejestrujące

Jedna kasa dla kilku punktów usługowych

Grzegorz Gębka
2015-06-15
Nasz klient prowadzi jednoosobową kancelarię prawną. Ma kilka punktów (biur) na terenie dwóch województw, w których świadczy swoje usługi, głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od 1.03.2015 r. jest zobligowany do ewidencji obrotu w kasie rejestrującej.
Czy powinien posiadać odrębne kasy w każdym z biur, czy wystarczy jedna, przenośna? Nie zatrudnia pracowników, a kasa, którą zakupił, jest niewielkich rozmiarów, może więc przewozić ją ze sobą.
Kasy rejestrujące

Obsługa najmu prywatnego a kasa fiskalna

Paweł Ziółkowski
2015-05-15
Nasze biuro rachunkowe obsługuje kilka osób nieprowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej a świadczących jedynie usługi najmu prywatnego.
Czy wykonywane na ich rzecz usługi powinniśmy rejestrować w kasie fiskalnej? Od 1.03.2015 r. zainstalowaliśmy kasę, kierując się ów-czesnymi wyjaśnieniami Ministra Finansów.
Kasy rejestrujące

Zgłoszenie instalacji kasy - w którym urzędzie skarbowym?

Ryszard Kubacki
2015-03-15
Podatnik, osoba fizyczna, korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niewielkie obroty, ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą. Kupił kasę i chcemy zgłosić to do urzędu skarbowego, aby uzyskać zwrot wydatku.
Zastanawiamy się jednak, do którego urzędu: czy do właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (w którym rozlicza się on z podatku dochodowego), czy do właściwego według miejsca prowadzenia działalności (do którego należałoby płacić VAT, gdyby podatnik nie korzystał ze zwolnienia)?
Kasy rejestrujące

Raporty fiskalne przy braku sprzedaży

Ryszard Kubacki
2015-03-15
Od 1.03.2015 r. spółka jest zobowiązana do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej. Zakupiliśmy kasy do każdego z naszych biur i dokonaliśmy stosownych zgłoszeń. Nasza działalność skupia się zasadniczo na obsłudze przedsiębiorców, klienci indywidualni zdarzają się sporadycznie - nieraz nawet rzadziej niż raz na kilka miesięcy.
Czy jeśli w danym dniu bądź miesiącu nie wystawiamy paragonu z kasy rejestrującej, jesteśmy zobowiązani generować raporty dobowe i raporty miesięczne?
Kasy rejestrujące

Sporządzenie zeznania dla osoby fizycznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej

Ryszard Kubacki
2015-02-15
Zajmujemy się obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy również rozliczenia roczne podatku dochodowego dla właścicieli firm.
Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do zakupu i instalacji kasy rejestrującej od 1.03.2015 r.?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....