Księgi i ewidencje

Kasy rejestrujące

Bez napiwku na paragonie fiskalnym

Krzysztof Hałub
2020-10-05
Dobrowolny napiwek wręczony przez klienta osobie dostarczającej posiłki na wynos nie podlega ewidencji w kasie rejestrującej.
Kasy rejestrujące

Udokumentowanie fakturą sprzedaży paragonowej na rzecz spółki z o.o. w organizacji

Tomasz Krywan
2020-10-05
Przedsiębiorca prowadzący sklep biurowy dokonał sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Po kilku dniach nabywca zgłosił się do niego z prośbą o wystawienie do tego paragonu faktury dla spółki z o.o. w organizacji.
Czy można wystawić taką fakturę?
Księgi rachunkowe

Nieodpłatne świadczenia – ujęcie w księgach rachunkowych

Zbigniew Wilkosz
2020-10-05
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych przez spółkę z o.o.?

Ewidencja w kasie fiskalnej sprzedaży produktów własnej działalności rolniczej

Krzysztof Hałub
2020-09-08
Nie ma przeszkód, by w kasie rejestrującej ewidencjonować jednocześnie sprzedaż, która podlega ewidencjonowaniu, jak i taką, która jest z ewidencji zwolniona.
Księgi rachunkowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 trzeba zatwierdzić najpóźniej z końcem września

Krzysztof Hałub
2020-09-08
30.09.2020 minie ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok.
Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Krzysztof Hałub
2020-08-05
Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.
Kasy rejestrujące

Ulga na zakup kasy on-line w mobilnej placówce gastronomicznej

Krzysztof Hałub
2020-08-05
Kontener, z którego sprzedawane są ciepłe posiłki podczas targów czy wydarzeń sportowych i który po kilku dniach jest demontowany i przenoszony w inne miejsce, nie spełnia definicji stacjonarnej placówki gastronomicznej. Zakup kasy on-line do ewidencjonowania sprzedaży w takim sklepie nie uprawnia do ulgi.
Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Krzysztof Hałub
2020-07-02
Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.
Księgi rachunkowe

Jakie księgi podatkowe przy prowadzeniu kilku firm

Anna Koleśnik
2020-07-02
Czy osoba fizyczna, która w poprzednim roku podatkowym prowadziła indywidualną działalność gospodarczą (przychody przekraczały równowartość 2 mln euro) i księgi rachunkowe, może w kolejnym roku, po przekształceniu tej działalności w spółkę z o.o., zarejestrować w CEIDG drugą firmę i prowadzić dla niej podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Księga przychodów i rozchodów

Nieodpłatnie uzyskane od małżonka towary mogą być kosztem, jednak trzeba je ująć w remanencie

Krzysztof Hałub
2020-06-04
Towary handlowe przekazane żonie przez męża w ramach darowizny przedsiębiorstwa mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów. Obdarowana ma obowiązek ujęcia ich w pkpir w wartości spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności.
Dowody księgowe

Formy dokumentowania dla celów VAT wydatków związanych z podróżami

Aleksander Woźniak
2020-06-04
Nie każda opłata związana z podróżami musi być potwierdzona fakturą, by można było odliczyć podatek naliczony. Czasem wystarczy zwykły bilet lub nawet wydruk, niekoniecznie z kasy rejestrującej.
Dowody księgowe

Zdigitalizowane faktury są podstawą do wykazania kosztów podatkowych

Anna Koleśnik
2020-06-04
Zeskanowanie papierowych faktur i zapisanie ich na serwerach w formie cyfrowej, a następnie zniszczenie papierowych egzemplarzy nie pozbawia prawa do zaliczenia kosztów udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. 
Księgi rachunkowe

Księgowanie dopłat z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

Zbigniew Wilkosz
2020-05-13
Spółka wystąpiła o dofinansowanie – ze środków FGŚP – wynagrodzeń pracowników objętych przestojem i ograniczonym wymiarem czasu pracy.
Jak ująć te świadczenia w księgach rachunkowych?
Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
2020-04-23
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?
Dowody księgowe

Czy można żądać wystawienia pełnej faktury zamiast paragonu z NIP do sprzedaży do 450 zł

Tomasz Krywan
2020-04-17
Przedsiębiorca za zakup w sieci handlowej na kwotę 300 zł otrzymał paragon ze swoim NIP. Czy może zażądać wymiany paragonu na „pełną” fakturę?
Księgi rachunkowe

Zakup i używanie roweru – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach

Aneta Szwęch
2020-04-17
Spółka z o.o. planuje zakup rowerów elektrycznych dla pracowników. Taki środek transportu umożliwi sprawne poruszanie się po mieście, ułatwiając dojazd do klientów z ominięciem utrudnień komunikacyjnych. Przemawiają za tym też względy ekonomiczne – utrzymanie roweru jest z pewnością tańsze niż eksploatacja motocykla czy samochodu.
Jakie będą skutki podatkowe i księgowe takiej operacji?
Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
2020-03-11
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?
Kasy rejestrujące

Dwie kasy fiskalne dla dwóch rodzajów działalności prowadzonej przez jednego podatnika

Marcin Szymankiewicz
2020-03-11
Spółka prowadzi w jednym miejscu dwie różne działalności – sprzedaż akcesoriów ogrodniczych i usługi architektury krajobrazu. Ma przy tym dwie marki swojej działalności, którymi posługuje się w obrocie gospodarczym. Obie działalności prowadzone są w ramach jednej, zarejestrowanej w KRS spółki. Ewidencjonuje ona sprzedaż na rzecz osób indywidualnych na dwóch odrębnych kasach rejestrujących (starego typu, z elektronicznym zapisem kopii).
Czy może mieć dwie kasy fiskalne, każdą z nich przeznaczoną do konkretnego rodzaju działalności (jedna do usług architektury krajobrazu, a druga do sprzedaży akcesoriów ogrodniczych)?
Czy jest dopuszczalne wprowadzenie na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji o nazwie, pod którą wykonywany jest dany rodzaj działalności?
Kasy rejestrujące

Świadczenie usług najmu i odsprzedaż mediów – zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
2020-02-06
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła najem lokali użytkowych dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Sprzedaż usługi najmu oraz mediów (energia elektryczna, gaz, woda itd.) dokumentuje fakturą.
Czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie załącznika do rozporządzenia MF z 28.12.2018, pkt 2, 3, 4 i 25?
Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch
2020-02-06
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?
Kasy rejestrujące

Wcześniejszy zakup kasy on-line – możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca prowadzący restaurację kupił w grudniu 2019 kasę rejestrującą on-line (która zastąpiła dotychczas stosowaną, z papierowym zapisem kopii) i rozpoczął w niej ewidencję.
Czy może skorzystać z ulgi na wymianę starej kasy na kasę on-line w deklaracji VAT-7 za grudzień?

Naprawa części do pojazdów silnikowych a obowiązek posiadania kasy on-line

Marcin Szymankiewicz
2020-01-15
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Polega ona jednak jedynie na naprawie części do pojazdów silnikowych (a nie samych pojazdów). Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, ponieważ wykonuje także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Czy od 1.01.2020 musi mieć kasę on-line, umożliwiającą przesyłanie danych do Centralnym Repozytorium Kas?
Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2020-01-15
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).
Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
2019-12-10
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.
Kasy rejestrujące

Brak technicznej możliwości zmiany liter na kasie fiskalnej – czy konieczna jest wymiana kasy

Marcin Szymankiewicz
2019-12-10
Spółka użytkuje w swoim sklepie kasę rejestrującą kupioną w 2008, spełniającą warunki § 56 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących. Kasa ma na stałe ustawione oznaczenia literowe stawek podatku od A do G. Są one zgodne z wymogami rozporządzenia, z wyjątkiem litery G, której przypisana jest stawka zw (zwolnienie). Nie można usunąć tego oznaczenia ani dodać kolejnego, z literą E. Spółka nie sprzedaje towarów zwolnionych z VAT, więc na paragonach nie występuje ta pozycja. Czy musi wymienić używaną kasę na nową?
Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
2019-11-18
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?
Kasy rejestrujące

Moment zaewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Spółka otrzymuje na rachunek bankowy zaliczki, które ewidencjonuje w kasie fiskalnej.
W jakim momencie taka zaliczka powinna zostać zarejestrowana w kasie?

Elektroniczny paragon dla nabywcy

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Mam kasę fiskalną on-line. Czy muszę wydawać klientom paragony papierowe?
Księga przychodów i rozchodów

Korekta kosztów po przeniesieniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do indywidualnej działalności

2019-10-08
Likwidacja spółki cywilnej małżonków oraz przekazanie materiałów i towarów handlowych do działalności gospodarczej jednego z nich wymaga odpowiednich zapisów w księdze przychodów i rozchodów.
Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

2019-10-08
Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?
Kasy rejestrujące

Obowiązek przeszkolenia pracowników do obsługi kas rejestrujących

Marcin Szymankiewicz
2019-10-08
Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.
Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?
Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
2019-09-10
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
2019-09-10
Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.
Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
2019-08-07
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
2019-08-07
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
2019-07-02
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?
Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.
Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
2019-07-02
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?
Księgi rachunkowe

Zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych

2019-06-05
Począwszy od 1.09.2019, sprawozdania finansowe (sf) przedsiębiorców trzeba będzie sporządzać zgodnie ze strukturami logicznymi – w nowej, poprawionej wersji (1-2) – opublikowanymi na stronie internetowej resortu finansów (www.podatki.gov.pl).
Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-06-05
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?
Księga przychodów i rozchodów

Zapłata dostawcom za otrzymane w spadku towary handlowe – czy jest kosztem podatkowym

Tomasz Krywan
2019-05-09
W marcu 2019 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Towary handlowe należące do jej firmy przejął w spadku syn. Za część z nich zmarły nie zapłacił, w związku z czym syn poniósł ten koszt.
Czy może go uznać za swój koszt uzyskania przychodów?
Księgi rachunkowe

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-05-09
Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?
Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
2019-05-09
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?
Księgi rachunkowe

Zapłata akcyzy samochodowej – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2019-04-03
W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?
Księga przychodów i rozchodów

Wydatki na samochody u przedsiębiorcy prowadzącego autohandel – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2019-04-03
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi, które skupuje w Polsce i innych krajach UE.
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wpisać następujące wydatki: na remonty i naprawę zakupionych pojazdów (towarów handlowych), w tym zakup usług i części (np. filtry paliwa i oleju, łożyska, rozpuszczalniki, podkłady, klocki hamulcowe, żarówki, płyn do chłodnic, klamki, świece, cewki, lampy, dywaniki), kosmetyki samochodowe, a także przeglądy techniczne, opłaty za platformę usług elektronicznych (za pośrednictwem której są kupowane pojazdy z krajów UE), tablice rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe (OC), podatek akcyzowy?
Księgi rachunkowe

Oddanie środka trwałego do użytkowania kooperantowi na podstawie umowy toolingu – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
2019-03-06
Zdarza się, że przedsiębiorcy przekazują własne składniki aktywów do użytkowania innym przedsiębiorcom w ramach zawieranych z kooperantami (np. producentami, podwykonawcami, dostawcami, odbiorcami) odpłatnych umów o współpracę (tzw. umów toolingu).
Przyjrzyjmy się, jakie są tego skutki w podatku dochodowym, VAT i księgach rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe

Czy sprawozdanie finansowe spółki jawnej trzeba przekazać Szefowi KAS

Anna Koleśnik
2019-03-01
Czy spółka jawna jest zobowiązana składać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej do KAS bądź do US?
Reprezentuję spółkę jawną prowadzącą pełne księgi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Z podatku dochodowego rozliczają się wspólnicy (osoby fizyczne). Spółka od 20 lat składała sprawozdania finansowe do US. W ubiegłym roku otrzymała wezwanie, z którego wynikało, że nie dokonano czynności prawno-skarbowych, bo sprawozdanie nie zostało dostarczone (chociaż je złożono, tylko zaginęło w US).
Nowe stanowisko fiskusa

Wstępna opłata leasingowa – moment ujęcia kosztów pośrednich

Anna Koleśnik
2019-03-01
Wstępna opłata leasingowa może być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku, mimo że dla celów bilansowych jest rozliczana w czasie.
Księgi rachunkowe

Podatkowe i bilansowe skutki kradzieży przedmiotu leasingu

Marek Barowicz
2019-02-12
Spółce skradziono przenośny aparat o cechach środka trwałego, stanowiący przedmiot leasingu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie losowe i jakie będą jego skutki podatkowe?
Kasy rejestrujące

Obciążenie pracownika za paliwo zużyte do jazd prywatnych a ewidencja w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
2019-02-12
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy, obciążając go ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego na cele osobiste.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
2019-01-11
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?
Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
2018-12-13
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.
Księgi rachunkowe

e-sprawozdanie finansowe – czy podaje się kwoty w groszach

2018-12-13
Czy w ustrukturyzowanym sprawozdaniu finansowym (wg struktury logicznej i formatu określonego przez Ministerstwo Finansów w BIP) w wariancie „w złotych” należy podawać kwoty w złotych i groszach, czy w zaokrągleniu do pełnych złotych?
Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
2018-12-13
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.
Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
2018-11-16
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?
Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
2018-11-16
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
2018-11-16
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2018-10-10
Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?
Księgi rachunkowe

Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych

2018-10-10
W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?
Księgi rachunkowe

Księgowanie depozytu gwarancyjnego z tytułu umowy leasingu

Marek Barowicz
2018-10-10
Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego firma zobowiązała się wnieść depozyt gwarancyjny, który ma służyć zabezpieczeniu ew. roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy. Będzie on płatny w częściach, wraz z kolejnymi ratami czynszu.
Jak ująć taki depozyt w księgach rachunkowych?
Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
2018-10-10
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.
Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
2018-09-11
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.
Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
2018-09-11
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?
Dowody księgowe

Czym różni się faktura pro forma od właściwej faktury

Marek Barowicz
2018-08-10
Czy wystawienie/otrzymanie faktur pro forma wywołuje skutki podatkowe i księgowe?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
2018-08-10
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
2018-08-10
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?
Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
2018-08-10
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?
Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
2018-07-03
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?
Księga przychodów i rozchodów

Akcyza od samochodu na sprzedaż sprowadzonego z zagranicy – ujęcie w pkpir

Tomasz Krywan
2018-07-03
Przedsiębiorca, który ma autokomis, zamierza sprowadzić samochód osobowy z Niemiec w celu odsprzedaży. Przed sprzedażą zostanie zapłacona akcyza.
W której kolumnie pkpir ująć koszt akcyzy?
Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
2018-07-03
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
2018-07-03
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?
Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
2018-06-04
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować wpłaty w systemie PayU dokonywane przez klientów

Tadeusz Waślicki
2018-06-04
Spółka z o.o. zamierza w bieżącym roku uruchomić dodatkową sprzedaż przez sklep internetowy. Klienci będą płacić za zakupiony towar przez PayU i otrzymają go dopiero po dokonaniu zapłaty.
Jak księgować takie wpłaty?
Kiedy ujmować przychód ze sprzedaży i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan
2018-05-14
Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?
Księgi rachunkowe

Czy jednostka stosująca bilansową metodę rozliczania różnic kursowych składa w US sprawozdanie z badania

Anna Koleśnik
2018-05-14
Czy spółka z o.o., która dobrowolnie poddała badaniu biegłego rewidenta swoje sprawozdanie finansowe (sf) za 2017, ma obowiązek składania do US sprawozdania z badania?
Czy taki obowiązek ciąży także na spółce (podatniku CIT), która musi poddać sf badaniu jedynie z uwagi na wybraną metodę ustalania różnic kursowych?
Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
2018-05-14
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
2018-05-14
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?
Księgi rachunkowe

Roczna korekta VAT – zasady obliczania proporcji i księgowania

Tadeusz Waślicki
2018-04-13
Chciałabym prosić o informacje nt. rocznej korekty VAT naliczonego w spółce z o.o. wykonującej czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, a także o zilustrowanie wyników takiej korekty przykładem liczbowym oraz sposobem zaksięgowania.
Jak taka korekta wpływa na wynik finansowy i podatek dochodowy?
Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
2018-04-13
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?
Księgi rachunkowe

Zmiany w zakresie sporządzania i zgłaszania sprawozdań finansowych

Anna Koleśnik
2018-03-13
Od października 2018 wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Już od połowy marca sprawozdania te i dokumenty towarzyszące należy składać do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.
Księga przychodów i rozchodów

Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie – czy są kosztem uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2018-02-13
Ojciec osoby fizycznej ma zamiar przekazać jej prowadzone przedsiębiorstwo. W ramach tej darowizny osoba fizyczna otrzyma m.in. towary handlowe.
Czy prowadząc pkpir, będzie mogła ująć je w remanencie początkowym i uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego?
Księgi rachunkowe

Kompensata rozrachunków w walutach obcych

Tadeusz Waślicki
2018-02-13
Spółka z o.o. posiada należności i zobowiązania w walucie obcej w rozrachunkach z kontrahentem niemieckim. Prawie wszystkie są wyrażone w euro, ponieważ w tej walucie strony fakturowały wzajemną sprzedaż. Niemiecka spółka wystawiła jednak polskiej spółce również 2 faktury w dolarach. Zgodnie z zawartą umową wzajemne należności obu spółek mają zostać skompensowane na ostatni dzień lutego 2018 – bez dokonywania faktycznej zapłaty.
Proszę o wyjaśnienie – najlepiej na przykładzie liczbowym – jak dokonać wzajemnych potrąceń wierzytelności polskiego i niemieckiego kontrahenta. Po jakim kursie należy rozliczyć kompensatę oraz czy jest możliwe potrącenie należności w euro z zobowiązaniami w dolarach? Jakie warunki należy spełnić, żeby powstałe różnice kursowe były honorowane przez updop?
Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie kupionej „prywatnie” kryptowaluty do pkpir

Tomasz Krywan
2018-02-13
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kupowała kryptowaluty (m.in. Bitcoin).
Czy po założeniu firmy może wprowadzić do niej nabyte kryptowaluty, a następnie sprzedać je w ramach działalności gospodarczej, dla której prowadzona będzie pkpir? Jeżeli tak, w jaki sposób to zrobić?
Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
2017-11-17
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?
Kasy rejestrujące

Oprogramowanie kasy niepozwalające na zamieszczenie NIP na paragonie fiskalnym

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka zamierza otworzyć sieć sklepów. Kupiła drukarki fiskalne z zaprogramowaną możliwością wprowadzenia do treści paragonu fiskalnego numeru NIP nabywcy. Jednak niezbędny do ich prawidłowego działania program aplikacyjny na to nie pozwala. Czy spółka może w takim razie wydawać paragony bez NIP, mimo żądania klienta?
Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie pkpir przez przedsiębiorcę i biuro rachunkowe bez zawiadamiania US

Krzysztof Hałub
2017-11-14
Od 1.01.2018 podatnicy nie będą już musieli zgłaszać prowadzenia pkpir oraz powierzenia tej czynności biuru rachunkowemu – ani bezpośrednio w US, ani za pośrednictwem CEIDG.
Księgi rachunkowe

Księgowe skutki jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

Tadeusz Waślicki
2017-11-14
Spółka z o.o. wpłaciła dużą zaliczkę na zakup fabrycznie nowego środka trwałego, który zostanie jednorazowo zamortyzowany. Proszę o przedstawienie skutków rachunkowych jednorazowej amortyzacji.
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupów warzyw od rolników

Tomasz Krywan
2017-10-11
Podatnik prowadzi sklep spożywczy. Kupuje warzywa m.in. od rolników na bazarze. Wystawia wówczas dowód wewnętrzny i wprowadza je do pkpir jako zakup towarów handlowych.
Czy postępuje prawidłowo? Czy tak udokumentowane zakupy stanowią koszty uzyskania przychodów?
Kasy rejestrujące

Fiskalizacja kasy z nieważną homologacją

Krzysztof Hałub
2017-10-11
Można ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, mimo że ma nieważną homologację. Istotne jest, że była ona ważna w dniu zakupu kasy.
Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w firmie zajmującej się sprzedażą wysyłkową

Łukasz Chłond
2017-10-11
Przedsiębiorca zamierza za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłać towary do indywidualnych klientów w Polsce i wybranych krajach UE.
Czy powinien mieć kasę fiskalną?
Księga przychodów i rozchodów

Sankcje za prowadzenie pkpir zamiast ksiąg rachunkowych

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Jakie mogą być konsekwencje prowadzenia przez osobę fizyczną pkpir pomimo obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować koszty marketingu

Marek Barowicz
2017-10-11
Jak rozróżnić i prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wydatki na marketing, obejmujące koszty promocji, reprezentacji i reklamy?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir zakupu importowanych towarów objętych procedurą uproszczoną

Tomasz Krywan
2017-09-11
Jak zaksięgować w pkpir import towarów handlowych objętych procedurą uproszczoną i jaki w tym przypadku zastosować kurs przeliczeniowy?
Mam PZC z agencji celnej z wyliczoną podstawą opodatkowania i VAT, fakturę zagraniczną w euro od kontrahenta i fakturę od agencji celnej z wyliczonym cłem. Faktura w euro została przeliczona na złote po kursie z dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wystawienia.
Księgi rachunkowe

Użyczenie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2017-09-11
Spółka z o.o. użyczyła własny środek trwały na 3 miesiące.
Jak ująć to zdarzenie w jej księgach rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir przychodów ze świadczenia usług przewozu osób za pośrednictwem Ubera

Tomasz Krywan
2017-08-04
Nasz klient prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Uber.
Jak rozliczać jego przychody w pkpir? Czy trzeba księgować wszystkie faktury, które Uber wystawia w jego imieniu za każdy przejazd, czy też można księgować przychód na podstawie zestawienia, które otrzymuje on od Ubera?
Księgi rachunkowe

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży pracownika, któremu nie wypłacono zaliczki

Anna Koleśnik
2017-08-04
Jaki kurs waluty należy zastosować do wyceny kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników i jak ująć w księgach rachunkowych powstałe różnice kursowe na rozrachunkach z pracownikami?
Pracownikom nie wypłacamy zaliczek w walucie obcej na pokrycie wydatków poniesionych w czasie podróży.
Kasy rejestrujące

Salon strzyżenia psów bez kasy fiskalnej

Krzysztof Hałub
2017-08-04
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce otworzyć salon strzyżenia psów.
Czy wykonując taką usługę, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 tys. zł? Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.
Księgi rachunkowe

Przedpłata na poczet sprzedaży wyrobów za granicę

Marek Barowicz
2017-07-17
Jak zaksięgować przedpłatę w walucie obcej otrzymaną na poczet sprzedaży wyrobów za granicę?
Czy otrzymanie przedpłaty wymaga naliczenia i odprowadzenia VAT należnego?
Księga przychodów i rozchodów

Koszty usług podwykonawców w pkpir

Tomasz Krywan
2017-07-17
Podatnik prowadzi firmę budowlaną i przy wykonywaniu niektórych zleceń korzysta z usług podwykonawców.
Czy koszty usług podwykonawców należy księgować w kolumnie 10, czy 13 pkpir?
Kasy rejestrujące

Płatność w gotówce po zaliczce otrzymanej przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej

Tomasz Krywan
2017-07-17
Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opłacane przelewem. Zdarza się, że klient płaci zaliczkę na poczet usługi przelewem, a resztę gotówką.
Czy trzeba wówczas wystawiać paragon dokumentujący otrzymaną zaliczkę?
Kasy rejestrujące

Kasa rejestrująca przy działalności zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania i podlegającej ewidencji

Edyta Głębicka
2017-06-12
Podatnik od kilku lat prowadzi działalność w zakresie wynajmu mieszkań osobom fizycznym. Czynsze są wpłacane wyłącznie na jego konto bankowe. Na podstawie przelewów możliwe jest ustalenie, kto dokonał zapłaty i z jakiego tytułu. Obrót z najmu jest w ciągu roku zdecydowanie wyższy niż 20 tys. zł. Z uwagi na sposób zapłaty podatnik nie musiał jednak ewidencjonować najmu w kasie fiskalnej. Teraz zamierza także wynajmować na godziny kilka miejsc postojowych na własnym placu w centrum miasta. Przewiduje, że dochody z tego źródła będą niewielkie.
Czy z uwagi na rozszerzenie działalności będzie musiał wydawać paragony? Czy powinien ewidencjonować obydwa rodzaje działalności? Czy do sumy obrotów pozwalających na zwolnienie z ewidencjonowania w kasie należy wliczać także obroty z najmu?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztu pierwszej opłaty rocznej z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego

Tomasz Krywan
2017-06-12
Spółka jawna zawarła z gminą umowę w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Zapłaciła pierwszą opłatę w wysokości 50 000 zł netto + VAT, a w kolejnych latach będzie płacić 6000 zł netto + VAT.
Czy pierwsza opłata roczna stanowi wartość początkową prawa wieczystego użytkowania jako wnip? Czy też może zostać w pkpir zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
Księgi rachunkowe

Przecena towarów – ujęcie w księgach rachunkowych

Łukasz Walkiewicz
2017-06-12
Spółka prowadzi sprzedaż hurtową (ewidencję ilościowo-wartościową) towarów w cenach zakupu (nabycia). Zdarza się, że obniża ceny sprzedaży towarów w ramach posezonowej wyprzedaży, a także z uwagi na upływający termin przydatności, uszkodzenie itp.
Jak prawidłowo zaewidencjonować skutki takiej obniżki w księgach rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Data ujęcia w pkpir faktury prognozowej za prąd

2017-05-10
Otrzymałam fakturę prognozową wystawioną 23.03.2017, dotyczącą częściowo kwietnia i częściowo maja 2017.
W jakim miesiącu należy ująć tę fakturę po stronie kosztów w pkpir?
Księgi rachunkowe

Podział zysku w spółce z o.o. – księgowania

Wioletta Schmidt
2017-05-10
Spółka z o.o. osiągnęła zysk za 2016. Wspólnicy chcą go przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
Kiedy można dokonać podziału wyniku? Jakie obowiązki ewidencyjne i rozliczeniowe ciążą w związku z tym na spółce?
Kasy rejestrujące

Sprzedaż wysyłkowa do innych państw UE a kasa fiskalna

Marcin Szymankiewicz
2017-05-10
Spółka ewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej od 2012. Sprzedaje towary wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas, co obliguje ją do stosowania kas fiskalnych bez względu na wielkość sprzedaży. W maju 2017 zamierza rozpocząć sprzedaż wysyłkową tych towarów na rzecz klientów indywidualnych z innych państw UE. Będzie im wystawiać faktury zgodnie z przepisami o VAT.
Czy ta sprzedaż też powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej?
Dowody księgowe

Paragony przedstawiane przez kierowców jako podstawa ujęcia kosztów w pkpir

Tomasz Krywan
2017-04-19
Kierowcy firmy transportowej przywożą z trasy różne paragony (np. za parkingi, zagraniczne opłaty drogowe) w celu rozliczenia.
Czy można na ich podstawie wykazywać koszty w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Nie można stosować starego wzoru pkpir

Tomasz Krywan
2017-04-19
Jeżeli podatnik nie korzysta z ulgi B+R, to czy trzeba stosować wzór pkpir z kolumną dotyczącą kosztów działalności badawczo-rozwojowej, czy też można drukować księgę bez tej kolumny?
Księgi rachunkowe

Krajowe podróże służbowe – ewidencja księgowa

Marek Barowicz
2017-04-19
Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczeniu podatkowym koszty krajowej podróży służbowej pracownika? W miesiącu, w którym odbył podróż, w którym nastąpiło rozliczenie jej kosztów, czy może w miesiącu wypłaty należności z tytułu podróży?
Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące u lekarzy w 2017

Grzegorz Gębka
2017-04-19
Lekarz dentysta pracujący dotąd na zlecenie w prywatnych gabinetach organizuje własny gabinet, którego otwarcie planuje na maj.
Czy musi mieć kasę fiskalną już od początku działalności?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie zakupu prenumeraty w pkpir

Tomasz Krywan
2017-04-19
Kiedy w pkpir prowadzonej metodą uproszczoną (tzw. kasową) należy ujmować koszty zakupu prenumerat? Czy w dacie faktury (będącej w istocie fakturą zaliczkową), czy też z datą 1 stycznia roku, w którym rozpoczyna się prenumerata?
Podobne wątpliwości mamy przy zakupie licencji i abonamentów do korzystania z programów narzędziowych on-line w okresach rocznych, gdy najpierw dokonuje się przedpłaty, a następnie dostawca wystawia fakturę, natomiast dostęp do programu jest możliwy dopiero od 1 stycznia następnego roku.
Kasy rejestrujące

Zarejestrowanie w kasie fiskalnej usługi prawnej zwolnionej z ewidencjonowania

Grzegorz Gębka
2017-03-16
Podatnik prowadzi kancelarię prawną. Ma kasę fiskalną. Część wykonywanych przez niego usług to opinie prawne sporządzane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. W takich przypadkach z klientami kontaktuje się wyłącznie e-mailowo i telefonicznie. Końcowa opinia wysyłana jest e-mailem po uzyskaniu płatności na rachunek bankowy. Obecnie takie usługi nie muszą być potwierdzane paragonem.
Czy będzie błędem ewidencjonowanie takiej sprzedaży w kasie? Uprościłoby to przygotowywanie dokumentów dla biura rachunkowego.
Księgi rachunkowe

Przewłaszczenie na zabezpieczenie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2017-03-16
Jednym z zabezpieczeń udzielanych pożyczek i kredytów jest instytucja przewłaszczenia (przelewu) na zabezpieczenie. Poniżej przedstawiamy jej skutki księgowe.
Księga przychodów i rozchodów

Koszty ubezpieczeń lekarza w pkpir

Dominika Gałka
2017-03-16
Lekarz prowadzący prywatną praktykę ubezpiecza budynek przychodni (będący jego własnością) oraz znajdujące się w nim sprzęty m.in. od kradzieży, pożaru, powodzi i innych wypadków losowych. Korzysta też z ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz na życie.
Jak rozliczyć wydatki na ten cel w kosztach uzyskania przychodów (pkpir prowadzona jest metodą kasową)?
Kasy rejestrujące

Jak liczyć limit obrotów do instalacji kasy

Grzegorz Gębka
2017-03-16
Przedsiębiorca rozpoczął działalność w 2016. Świadczy usługi biurowe (ksero, wirtualne biuro, prosta reklama) opodatkowane VAT. Wykonuje je głównie na rzecz przedsiębiorców, ale każdego miesiąca jest też co najmniej kilku klientów nieprowadzących działalności, których liczba obecnie lawinowo rośnie.
W jaki sposób liczyć limit obrotów, po którego przekroczeniu trzeba zainstalować kasę – w kwotach netto czy brutto?
Dowody księgowe

Data ujęcia w pkpir dowodu wewnętrznego

Tomasz Krywan
2017-02-14
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w lokalu użyczonym mu przez rodziców. Faktury za zużywaną w nim energię elektryczną wystawiane są na jego ojca. Opłaca je podatnik i na ich podstawie wystawia dowód wewnętrzny.
W jakiej dacie należy ujmować ten dowód w pkpir – wystawienia faktury, wystawienia dowodu wewnętrznego czy zapłaty?
Księgi rachunkowe

Ewidencja opłaty produktowej w księgach rachunkowych

Anna Koleśnik
2017-02-14
Czy opłatę produktową za 2016 należy ująć w księgach rachunkowych jako koszt w 2016, czy dopiero w 2017, z chwilą jej zapłaty?
Księga przychodów i rozchodów

Zaliczka za grudzień u podatnika prowadzącego pkpir – stanowisko Ministerstwa Finansów

Anna Koleśnik
2017-02-14
Z wyroku NSA opisanego w „RiP” nr 1/2017 wynika, że przedsiębiorca prowadzący pkpir przy obliczeniu zaliczki za grudzień/IV kwartał może uwzględnić różnice remanentowe (z remanentu za grudzień), nawet jeśli nie sporządzał remanentu w trakcie roku co miesiąc i nie zawiadamiał naczelnika US o jego sporządzaniu.
Czy jest to jego dobre prawo, czy też obowiązek?
Kasy rejestrujące

Czas na obowiązkowy przegląd kas rejestrujących

Grzegorz Gębka
2017-02-14
W I i II kwartale 2017 obowiązkowe przeglądy muszą wykonać podatnicy, którzy zainstalowali kasy na początku 2015 (m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, kosmetyczki i fryzjerzy). W przeciwnym razie utracą prawo do ulgi na zakup urządzeń fiskalnych.
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie przez weterynarza kosztów zakupu materiałów w pkpir

Tomasz Krywan
2017-02-14
Podatnik prowadzi gabinet weterynaryjny.
Czy koszty zakupu takich materiałów jak bandaże, igły i strzykawki powinny być księgowane w kolumnie 10, czy 13 pkpir?
Księgi rachunkowe

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego metodą degresywną

Wioletta Schmidt
2017-01-18
W maju 2015 spółka kupiła środek trwały (maszynę). Jej wartość początkową ustalono na 300 tys. zł. Od czerwca 2015 rozpoczęto amortyzację metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 2,0. W październiku 2016 ulepszono maszynę kosztem 30 tys. zł.
Jak dla celów bilansowych i podatkowych ustalić moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego?
Dowody księgowe

Paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona

Tomasz Krywan
2017-01-18
Podatnik, któremu prowadzę pkpir, jako dowód zakupu farb (wykorzystanych przy remoncie lokalu, w którym prowadzi działalność) przedstawił paragon ze swoim NIP.
Czy na tej podstawie mogę ująć koszt w księdze?
Księga przychodów i rozchodów

Zaliczka na PIT u podatnika prowadzącego pkpir

Edward Kosakowski Krzysztof Hałub
2017-01-18
Czy obliczając zaliczkę na PIT za grudzień (lub IV kwartał roku), podatnik prowadzący pkpir może uwzględnić różnice remanentowe?
Skoro zaliczka jest płatna do 20 stycznia, znana jest już kwota remanentu sporządzonego na 31 grudnia.
Dowody księgowe

Odliczanie straty a okres przechowywania ksiąg

Anna Koleśnik
2017-01-10
W 2011 spółka poniosła stratę, której część odliczała jeszcze od dochodu za 2015.
Jak długo powinna przechowywać księgi rachunkowe i dowody księgowe za 2011? Nie toczy się i nie toczyło wobec niej żadne postępowanie podatkowe. Spółka nie jest też w upadłości.
Księgi rachunkowe

Wniesienie części przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej – ujęcie księgowe

Tadeusz Waślicki
2017-01-10
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (pełna rachunkowość) postanowiła wnieść do spółki komandytowej (sp.k.) zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), wydzieloną ze swojego majątku produkcyjnego. Umowa sp.k. została zawarta pod koniec listopada 2017. Wyszczególnia ona składniki majątkowe wchodzące w skład zcp w wartości księgowej na dzień zawarcia tej umowy. Powstanie sp.k. (wpis do KRS) przewidywane jest dopiero na początku nowego roku obrotowego (styczeń, luty). Ze względu na trwającą produkcję i sprzedaż wyrobów, amortyzację środków trwałych i wnip, spłatę należności i zobowiązań itp., na dzień wpisu do rejestru sp.k. zaistnieją pewne rozbieżności ilościowe i wartościowe pomiędzy składnikami zcp wniesionymi faktycznie do spółki a wykazanymi w umowie.
Jak rozliczyć tę różnicę? Jak zaksięgować wniesienie zcp do sp.k.?
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakup zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
2016-12-15
Zakup zużytych felg od ludności może być potwierdzony dowodem wewnętrznym, pod warunkiem że nie będą one przeznaczone na złom.
Kasy rejestrujące

Nowa ewidencja VAT u podatnika z kasami fiskalnymi

Anna Koleśnik
2016-12-15
Podatnicy rejestrujący za pomocą kas fiskalnych cały obrót – także sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą (obowiązkowo dokumentowaną fakturami) – od 1.01.2017 powinni ujmować każdą wystawioną fakturę w odrębnej pozycji ewidencji VAT.
Księgi rachunkowe

Zakup prenumeraty – ujęcie w księgach rachunkowych, rozliczenie podatkowe

Wioletta Schmidt
2016-12-15
Spółka wykupiła w tym samym wydawnictwie dostęp do internetowego serwisu podatkowego na okres od 1.10.2016 do 30.09.2017 oraz papierową prenumeratę czasopisma podatkowego na okres od 1.01.2017 do 31.12.2017. Zobowiązanie uregulowała (na podstawie specyfikacji) 30.09.2016, a fakturę otrzymała 10.10.2016.
Kiedy może odliczyć VAT od tych zakupów i kiedy stanowią one koszt podatkowy? Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?
Nabycie dostępu do serwisu internetowego stanowi usługę, natomiast prasy papierowej – dostawę towarów.
Księga przychodów i rozchodów

Spółka osobowa i wspólnik mogą stosować różne metody ustalania różnic kursowych

Anna Koleśnik
2016-11-15
Podatnik jest wspólnikiem w spółce komandytowej, która w 2017 zamierza wybrać rachunkową metodę ustalania różnic kursowych. Jednocześnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, ewidencjonując przychody i koszty tej działalności w pkpir.
Czy możliwe jest ustalanie przez spółkę różnic kursowych metodą rachunkową, skoro do różnic kursowych z działalności indywidualnej będzie stosowana metoda podatkowa?
Księgi rachunkowe

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego

Łukasz Bielecki
2016-11-15
Spółka, która prowadzi księgi w oparciu o uor, zawarła umowę leasingu środka trwałego. Spełnia ona warunki leasingu finansowego. Po jej zakończeniu środek trwały przejdzie na własność korzystającego.
Czy spółka może amortyzować przedmiot leasingu zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności, jeżeli jest on dłuższy niż okres, na jaki zawarto umowę? Jeżeli tak, to co z nieumorzoną wartością środka trwałego na dzień zakończenia umowy?
Dowody księgowe

Czy na rachunku z umowy cywilnoprawnej musi być podpis zleceniobiorcy

Renata Ziólkowska
2016-11-15
Na stronie WWW biura prowadzimy blog podatkowy. Autorzy otrzymują wynagrodzenie po przedłożeniu papierowych rachunków z własnoręcznym podpisem. Chcemy uprościć obieg dokumentów.
Czy możemy zrezygnować z podpisu autora? Moglibyśmy wtedy dostawać rachunki e-mailem.
Księgi rachunkowe

Potwierdzanie sald należności

Wioletta Schmidt
2016-10-14
W jakim terminie wysłać do kontrahenta prośbę/wezwanie o potwierdzenie salda należności i kto je podpisuje? Czy wysyłać również prośby o potwierdzenie salda zerowego lub o nieznacznej wysokości?
Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Księga przychodów i rozchodów

Jak zaksięgować koszty obróbki towarów

Anna Koleśnik
2016-10-14
Jeżeli zakupione materiały są poddawane przed sprzedażą dalszej obróbce, to koszty usług zewnętrznych (wytworzenia wyrobu gotowego do sprzedaży) powinny być ewidencjonowane w kolumnie 10 pkpir.
Dowody księgowe

Jak długo przechowywać dokumentację podatkową w przypadku odliczania straty

Tomasz Krywan
2016-10-14
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 2012 poniosła stratę, którą odliczała od dochodu z tej działalności za 2013 i 2014.
Jak długo obowiązana jest przechowywać dokumentację podatkową dotyczącą roku 2012?
Kasy rejestrujące

Sprzedaż książek z płytami CD przez szkołę językową a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
2016-10-14
Podatnik prowadzi szkołę języka angielskiego. Sprzedaje również książki do jego nauki. Niektóre zawierają płyty CD lub DVD.
Czy w związku z tym musi zainstalować kasę rejestrującą?
Księgi rachunkowe

Dzierżawa i sprzedaż udziałów w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2016-09-15
Udziały w spółce kapitałowej mogą być przedmiotem obrotu (różnego typu czynności rozporządzających, takich jak sprzedaż czy darowizna). Udziały można również wydzierżawić. Poniżej przedstawiamy skutki podatkowe i księgowe takiej operacji.
Księga przychodów i rozchodów

Przychodów i kosztów spółki nie ujmuje się w księdze indywidualnego przedsiębiorcy

Anna Koleśnik
2016-08-15
Osoba fizyczna, która wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce osobowej, w prowadzonej pkpir uwzględnia tylko przychody i koszty własnej działalności.
Księgi rachunkowe

Księgowanie rozliczenia strat bilansowej i podatkowej

Tadeusz Waślicki
2016-08-15
Jak należy ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. rozliczenie straty bilansowej wykazanej w rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, a w jaki sposób straty podatkowej wynikającej z zeznania CIT-8 za 2015?
Księgi rachunkowe

Powierniczy przelew wierzytelności w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
2016-07-13
Przedsiębiorca zlecił windykację należności z przeniesieniem na firmę windykacyjną praw przysługujących wierzycielowi.
Jakie będą tego skutki księgowe?
Kasy rejestrujące

Przekwalifikowanie kasy fiskalnej na rezerwową

Anna Koleśnik
2016-07-13
Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi likwiduje nierentowny punkt sprzedaży.
Czy jeśli przekwalifikuje używaną tam kasę rejestrującą (zakupioną w 2015) na rezerwową, przenosząc ją do swojego innego sklepu, będzie miał obowiązek zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu?
Księga przychodów i rozchodów

Dotacje dla szkoły niepublicznej poza pkpir

Anna Koleśnik
2016-07-13
Podatnik prowadzi szkołę niepubliczną.
Czy dotację na ten cel otrzymaną z budżetu powiatu powinien ujmować w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Zestawienie faktur zakupu jako dowód księgowy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Czy podstawą zapisów w pkpir może być zestawienie faktur zakupu za dany miesiąc (rejestr VAT)?
Uważamy, że tak, skoro art. 20 ust. 1 uor dopuszcza taką możliwość w przypadku ksiąg rachunkowych.
Kasy rejestrujące

Zgubiony paragon a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Podatnik prowadzi sklep. Zdarza się, że o wystawienie faktury zwracają się osoby fizyczne, które zgubiły wystawiony im wcześniej paragon.
Czy jest obowiązek wystawiania faktur na żądanie takich nabywców?
Księgi rachunkowe

Kurs waluty stosowany do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej

Wioletta Schmidt
2016-06-06
Spółka delegowała pracownika w zagraniczną podróż służbową. W tym celu zakupiono w kantorze odpowiednią ilość waluty obcej (euro) na zaliczkę. Pracownik rozliczył się z zaliczki, przedstawiając rachunki.
Jaki kurs należy zastosować do wyceny zaliczki i kosztów zagranicznej podróży służbowej?
Księga przychodów i rozchodów

Specyfikacja zawartości przesyłki jako podstawa zaksięgowania kosztu w pkpir

Dominika Gałka
2016-05-08
Podatnik prowadzi działalność w zakresie internetowego handlu drobnym sprzętem elektronicznym. Oferta obejmuje m.in. aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 i MP4, konsole do gier itp. Chciałby rozpocząć handel (również przez internet) rzeczami używanymi, skupowanymi od osób prywatnych.
Czy jest możliwe kwalifikowanie takich zakupów do kosztów w pkpir inaczej niż na podstawie umowy kupna-sprzedaży?
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakupy na targowisku

Dominika Gałka
2016-05-08
Podatnik ma zamiar prowadzić latem tzw. małą gastronomię i serwować m.in. gofry z dodatkami, w tym z owocami sezonowymi (jagody, maliny, borówki amerykańskie, truskawki). Z powodu konkurencyjnych cen owoce chciałby kupować na targu, od lokalnych hodowców i dostawców.
W jaki sposób udokumentować taki zakup w pkpir, jeśli otrzymanie od sprzedawcy faktury czy rachunku nie będzie możliwe?
Księgi rachunkowe

Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych po roku używania

Jan Szary
2016-05-08
Spółka zakupiła składnik majątku o wartości ponad 3500 zł, którego ze względu na przewidywany okres użytkowania nieprzekraczający 1 roku – mimo spełniania innych kryteriów środka trwałego – nie ujęła w ewidencji środków trwałych, a wydatki na jego zakup zaliczyła bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Teraz, po upływie ponad roku od przyjęcia do używania, chce „ujawnić” ten środek trwały (nadal jest on używany) i skorygować koszty.
Jak przeprowadzić taką operację? Jak ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Korekta przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Wioletta Chaczykowska
2016-04-15
W marcu spółka wystawiła faktury korygujące sprzedaż, która miała miejsce w 2015, spowodowane zarówno udzielonymi rabatami, jak i pomyłkami w fakturze pierwotnej (zawyżenie ceny). Na skutek tego zmniejszeniu uległa wysokość przychodu.
Jak ująć w ewidencji księgowej te zdarzenia? Należy je rozliczyć wstecz czy na bieżąco?
Księga przychodów i rozchodów

Odpisy na nieściągalne należności w pkpir

Anna Koleśnik
2016-04-15
Czy przedsiębiorca prowadzący pkpir ma możliwość ujęcia w tej księdze odpisu aktualizującego wartość nieściągalnej należności?
Podatnik w 2015 wykonał usługi, za które nie otrzymał zapłaty. Obecnie powziął informację, że jego kontrahent został wykreślony z CEIDG (zlikwidował działalność gospodarczą).
Kasy rejestrujące

Czasowe zaprzestanie sprzedaży detalicznej nie oznacza konieczności wyrejestrowania kasy fiskalnej

Anna Koleśnik
2016-04-15
Przedsiębiorca, który zaprzestaje ewidencjonowania obrotu w kasie z uwagi na czasową zmianę profilu działalności, nie musi dokonywać odczytu pamięci kasy ani dopełniać innych formalności związanych z zakończeniem pracy kasy.
Księga przychodów i rozchodów

Skutki ujęcia fikcyjnych faktur zakupu towaru w pkpir

Aleksander Woźniak
2016-03-16
Organ podatkowy nie szacuje kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy brak jest dowodów potwierdzających poniesienie kosztów odpłatnego nabycia określonych towarów, a pozostałe zapisy w księdze dotyczące przychodów i kosztów są prawidłowe.
Dowody księgowe

Przechowywanie danych osobowych z faktury

Aleksander Woźniak
2016-03-16
Można przechowywać dane osobowe wynikające z faktury dokumentującej umowę, nawet jeśli została ona unieważniona.
Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć niedobory i nadwyżki w magazynie towarów

Wioletta Chaczykowska
2016-03-15
Hurtownia prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję towarów, wyceniając je w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonej w magazynie inwentaryzacji stwierdzono zarówno nadwyżki, jak i niedobory towarów. Decyzją kierownika jednostki, na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, część niedoborów uznano za zawinione przez magazyniera (osobę odpowiedzialną materialnie). Pozostałe niedobory uznano za powstałe z przyczyn niezależnych od niego. Stwierdzono też nadwyżki towarów.
Czy możemy skompensować nadwyżki z niedoborami? Jak ująć w księgach rachunkowych te zdarzenia? Czy dla celów podatku dochodowego niedobory można uznać za koszt uzyskania przychodów?
Kasy rejestrujące

Sprzedaż pracownikom używanych telefonów a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
2016-03-15
Spółka raz na jakiś czas sprzedaje swoim pracownikom używane telefony komórkowe.
Czy sprzedaż tę należy ewidencjonować w kasie fiskalnej?
Księga przychodów i rozchodów

Sposób numerowania dokumentacji w pkpir

Grzegorz Gębka
2016-03-15
Czy numeracja dowodów księgowych na potrzeby prowadzenia pkpir musi być ciągła dla danego roku, czy może być miesięczna?
Księgi rachunkowe

Ustalenie zmiany stanu produktów dla potrzeb sporządzenia porównawczego rachunku zysków i strat

Katarzyna Kobiela-Pionnier
2016-02-18
Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach stosujących porównawczy rachunek zysków i strat (rzis) nieodłącznie wiąże się z ustaleniem pozycji sprawozdawczej „Zmiana stanu produktów”. W praktyce jest z tym sporo problemów.
Księga przychodów i rozchodów

Sposób udokumentowania zakupów on-line księgowanych w pkpir

Anna Koleśnik
2016-02-18
Nabycie towarów handlowych od osób fizycznych na aukcji internetowej nie musi być potwierdzone umową opatrzoną podpisami stron. Można je wpisać do pkpir także na podstawie innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, mimo że nie zawierają podpisu sprzedawcy.
Kasy rejestrujące

Przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas

Tomasz Krywan
2016-02-15
W latach 2007–2009 osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W jej trakcie miała obowiązek stosowania kasy rejestrującej, w związku z czym kupiła kasę i skorzystała z ulgi w VAT na jej zakup. Z końcem 2009 – a więc przed upływem 3 lat używania kasy – zlikwidowała działalność gospodarczą, lecz nie zwróciła ulgi. Teraz ponownie rozpoczęła jej prowadzenie.
Czy organ podatkowy może jeszcze żądać zwrotu ulgi?
Kasy rejestrujące

Opinia na potrzeby procesu nie jest usługą prawniczą

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Jako inżynier wykonuję m.in. opinie techniczne dla osób fizycznych, które toczą spory sądowe (opinie są wykorzystywane w sprawach cywilnych i karnych). Czy w związku z tym jestem obowiązany do ewidencjonowania obrotu w kasie? Mój obrót z tego tytułu w ubiegłym roku nie przekroczył 20 000 zł.
Księga przychodów i rozchodów

Przejście z ksiąg rachunkowych na pkpir mimo uchybienia terminowi poinformowania US

Anna Koleśnik
2016-01-15
Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o zaprowadzeniu pkpir przez przedsiębiorcę, który w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe i nie przekroczył limitu 1,2 mln euro, nie pozbawia go prawa do rozliczania się z PIT na podstawie pkpir.
Kasy rejestrujące

Usługi fotograficzne a kasa fiskalna

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Nasze biuro obsługuje przedsiębiorcę, który prowadzi studio fotograficzne. Zdjęcia przekazuje klientom na płytach CD/DVD/Blu-ray. Jego roczny obrót za 2015 nie przekroczył 20 000 zł. Czy powinien używać kasy rejestrującej?
Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowej spółce

Ewelina Kwiecińska
2016-01-15
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczyna działalność w 2016, może stosować uproszczenia przewidziane w uor dla jednostek małych?
Księga przychodów i rozchodów

Zaniżenie przychodów w pkpir a stwierdzenie jej nierzetelności

Aleksander Woźniak
2016-01-15
Nieprawidłowości we wpisach za poszczególne miesiące powodują, że pkpir może być uznana za nierzetelną za cały rok.
Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie używania kas rejestrujących w różnym czasie a moment skorzystania z ulgi

Tomasz Krywan
2015-12-15
Ulgę na zakup kas można uwzględnić najwcześniej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Problem pojawia się, gdy mimo jednoczesnego zafiskalizowania kilku kas, faktyczna sprzedaż zostaje zarejestrowana w różnych okresach rozliczeniowych.
Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja dla małych fundacji i stowarzyszeń

Anna Koleśnik
2015-12-15
Od 1.01.2016 r. tzw. małe organizacje pozarządowe (ngo) nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Rozporządzenie Ministra Finansów określa zasady prowadzenia przez nie uproszczonej ewidencji, podobnej do księgi przychodów i rozchodów.
Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie kantoru a remanent walut na koniec miesiąca

Tomasz Krywan
2015-12-15
Podatnik prowadzi kantor i rozlicza się na podstawie pkpir.
Czy na koniec każdego miesiąca ma obowiązek sporządzać remanent walut i obliczać dochód z uwzględnieniem różnicy remanentowej?
Księga przychodów i rozchodów

Faktura z roku poprzedniego - czy można ją ująć w pkpir

Tomasz Krywan
2015-12-15
Rozliczany przeze mnie podatnik (prowadzący pkpir) znalazł fakturę za usługę remontową wystawioną w grudniu 2014 r.
Czy można zaliczyć wynikający z niej koszt do kosztów uzyskania przychodów 2015 r.? Czy pomogłoby uzyskanie duplikatu tej faktury?
Kasy rejestrujące

Usługi w zakresie zwrotu podatku z zagranicy a kasa rejestrująca

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Prowadzimy księgowość biura, które w 2015 r. rozpoczęło świadczenie usług odzyskiwania podatku dochodowego zapłaconego w różnych krajach UE przez osoby tam pracujące (polega to faktycznie na wypełnianiu formularzy podatkowych oraz kontakcie telefonicznym z tamtejszymi US). Klientami biura są osoby nieprowadzące działalności.
Czy takie biuro powinno zainstalować kasę fiskalną?
Kasy rejestrujące

Usługi paramedyczne mogą być objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Spółka prowadzi działalność z zakresu rehabilitacji, a usługi świadczone są wyłącznie na rzecz pacjentów prywatnych. Zatrudnia magistrów rehabilitacji, którzy nie mają wykształcenia medycznego.
Czy musi zainstalować kasę fiskalną?
Kasy rejestrujące

Sprzedaż w systemie wysyłkowym poza kasą fiskalną

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Podatnik prowadzi sklep internetowy z drobnymi artykułami i narzędziami ogrodowymi. Zamówienia w 95% realizowane są w formie wysyłkowej. Płatność w takich przypadkach następuje na rachunek bankowy. Pozostałe zamówienia realizowane są w siedzibie podatnika (bezpośredni odbiór przez nabywcę, płatność w gotówce). Podatnik ewidencjonuje cały obrót w kasie.
Czy jest możliwe ograniczenie ewidencji prowadzonej w kasie wyłącznie do obrotu gotówkowego?
Księgi rachunkowe

Czy można sporządzić „mieszane” sprawozdanie finansowe

Zbigniew Wilkosz
2015-11-15
Spółka spełnia warunki przewidziane w uor dla jednostek mikro.
Czy może sporządzić sprawozdanie finansowe częściowo według wzoru przewidzianego w nowym załączniku nr 5 do uor dla jednostek małych (rachunek zysków i strat), a częściowo zgodnie z załącznikiem nr 4 dla jednostek mikro (bilans)?
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów druku ulotek przez podatnika świadczącego usługi reklamowe

Tomasz Krywan
2015-11-15
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie reklamy. Kontrahenci zlecają mu wykonywanie np. ulotek, wizytówek, banerów,a on zleca ich druk firmom zewnętrznym i obciąża kontrahentów poniesionymi kosztami wydruku oraz swoją marżą.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować koszty druku?
Księga przychodów i rozchodów

Data sporządzenia spisu z natury w razie zmiany wspólnika

Tomasz Krywan
2015-11-15
Do spółki jawnej wstępuje nowy wspólnik.
Na jaki dzień należy sporządzić i wpisać do pkpir spis z natury? Na dzień podpisania umowy o wejściu nowego wspólnika czy wpisu zmiany do KRS?
Kasy rejestrujące

Likwidacja działalności a obowiązek zwrotu ulgi od rezerwowej kasy

Ryszard Kubacki
2015-11-15
Podatnik 4 lata temu kupił 2 kasy, z czego jedna była rezerwowa i faktycznie nigdy nieużywana. Wszelkie formalności dotyczące kas zostały dopełnione. Obecnie podatnik likwiduje działalność.
Czy musi zwrócić ulgę za nieużywaną kasę?
Kasy rejestrujące

Usługi budowlane wykonywane w Niemczech a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
2015-11-15
Nasz klient prowadzi firmę budowlaną. Usługi wykonywane dla osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Ostatnio wykonywał usługi budowlane w Niemczech, dla niemieckich osób prywatnych.
Czy powinien je również rejestrować w kasie?
Dowody księgowe

Wystawienie faktury do paragonu wydanego przedsiębiorcy

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Zdarza się, że sprzedawca bez własnej winy wydaje paragony nabywcy towaru, który prowadzi działalność gospodarczą, bo przy dokonywaniu zakupów nabywca nie zgłasza, że jest przedsiębiorcą. Następnie (przeważnie po kilku dniach) do takich paragonów są wystawiane faktury.
Czy jest to prawidłowe?
Księgi rachunkowe

Przekwalifikowanie inwestycji w nieruchomości do środków trwałych lub towarów

Tadeusz Waślicki
2015-10-15
Spółka (przedsiębiorstwo budowlane) ma 2 nieruchomości zaliczone do inwestycji. Pierwsza to budynek gospodarczy wraz z przyległym terenem, który był wynajmowany. Druga to grunt budowlany, utrzymywany ze względu na spodziewany wzrost cen. Spółka nie przedłużyła umowy najmu budynku gospodarczego, ponieważ zostanie on przeznaczony na własne cele produkcyjne. Grunt przeznaczono pod budowę kilku domów jednorodzinnych, które następnie zostaną przez spółkę sprzedane.
Czy powinnam przekwalifikować obie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych? Jak to zrobić?
Kasy rejestrujące

Zawieszenie działalności a zakup kasy rejestrującej

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Obsługujemy księgowo klienta, który prowadził biuro porad prawnych. Do końca 2014 r. korzystał ze zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży w kasie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Od 1.03. 2015 r. – zgodnie z rozporządzeniem – powinien był zainstalować kasę. Jednak od 1.02.2015 r. do końca roku zawiesił działalność.
Czy słusznie uznaliśmy, że nie musiał instalować kasy?
Księga przychodów i rozchodów

Które przychody uwzględniać przy obliczaniu limitu 1 200 000 euro

Anna Koleśnik
2015-10-15
Jakie przychody należy brać pod uwagę, sprawdzając, czy nie osiągnęły progu - obligującego do przejścia z pkpir na księgi rachunkowe - w rozumieniu updof czy uor?
Kasy rejestrujące

Zwrot towaru na podstawie potwierdzenia płatności kartą kredytową

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Firma, którą obsługujemy księgowo, zwróciła się z pytaniem nt. rozliczenia zwrotu towaru, którego sprzedaż zaewidencjonowano w kasie. Nasz klient umożliwia nabywcom zwrot towaru w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu, jeśli towar jest pełnowartościowy - bez żadnych dodatkowych wymagań i warunków. Pewien nabywca chce zwrócić towar, jednak nie ma paragonu potwierdzającego zakup (przedstawia wyłącznie potwierdzenie płatności kartą kredytową).
Czy możliwe jest ujęcie tego zwrotu w ewidencji zwrotów oraz obniżenie podstawy opodatkowania VAT?
Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir wydatku na nabycie praw autorskich do programu komputerowego

Tomasz Krywan
2015-09-15
Podatnik - osoba fizyczna prowadząca pkpir - zamówił napisanie programu komputerowego (na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, zawartą z osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą). Dzieło zostało wykonane w sierpniu. Począwszy od września podatnik chce sprzedawać - innym przedsiębiorcom - licencję na korzystanie z tego programu.
Jak ująć w pkpir wydatki na nabycie praw autorskich do programu?
Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w mobilnej gastronomii

Grzegorz Gębka
2015-09-15
Przedsiębiorca ma przyczepę gastronomiczną, w której przygotowuje i sprzedaje przekąski, np. hot dogi. Działalność prowadzi w całym województwie, w okresie letnim, na różnego rodzaju festynach, piknikach i w miejscach uczęszczanych przez ludzi.
W latach ubiegłych przez wzgląd na wysokość obrotów nie rejestrował ich w kasie fiskalnej. W tym roku też nie zainstalował kasy. Czy prawidłowo?
Kasy rejestrujące

Zwolnienie z kasy fiskalnej po wznowieniu działalności

Grzegorz Gębka
2015-09-15
Podatnik kilka lat temu prowadził działalność w zakresie sprzedaży lodów w miejscowościach nadmorskich. Sprzedaż ewidencjonował w kasie fiskalnej. W związku z wyjazdem za granicę zlikwidował firmę. Po prawie 6 latach wrócił do kraju i chce otworzyć nowy biznes: usługi w zakresie projektowania i zakładania ogrodów.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie do limitu 20 000 zł?
Dowody księgowe

Wystawienie faktury na żądanie na podstawie skanu paragonu fiskalnego

Grzegorz Gębka
2015-09-15
Obsługujemy spółkę handlującą przez internet. Klientom, którzy nie wyrazili chęci otrzymania faktury, spółka wraz z towarem wysyła wydrukowany paragon. Zdarza się, że po jakimś czasie część z tych osób żąda wystawienia faktury.
Czy sprzedawca może wystawić fakturę na podstawie zeskanowanego paragonu (jego cyfrowej fotokopii)? Wysyłanie oryginału paragonu pocztą/kurierem do sprzedawcy, aby otrzymać fakturę, byłoby sporym utrudnieniem dla nabywcy. Niekiedy w ogóle nie dysponuje on oryginalnym paragonem, ponieważ np. go zgubił. Czy w takim przypadku spółka ma prawo wystawić fakturę?
Księgi rachunkowe

Refundacja z NFZ

Wioletta Chaczykowska
2015-09-15
Apteka otrzymuje z NFZ dopłaty (refundacje) do ceny sprzedawanych leków.
Jak ujmować w księgach rachunkowych przychody z ich sprzedaży i otrzymane dopłaty?
Księgi rachunkowe

Ewidencja ulgi na zakup kasy w księgach rachunkowych

Zbigniew Wilkosz
2015-08-15
Firma korzysta z ulgi na zakup kas fiskalnych, odliczając pełną kwotę ulgi (700 zł) w deklaracji VAT. W jaki sposób ująć ją w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych - ewidencja księgowa

Wioletta Chaczykowska
2015-08-15
Pracownicy spółki z o.o. korzystają ze służbowych samochodów w celach prywatnych.
Jak obliczyć i zaewidencjonować podatek dochodowy i składki ZUS ustalone od przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
Kasy rejestrujące

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Łukasz Chłond
2015-08-15
Nabywcy kasy fiskalnej przysługuje dofinansowanie z budżetu państwa (ulga) na jej zakup. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Kasy rejestrujące

Najem prywatny przedsiębiorcy a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
2015-08-15
Osoba fizyczna prowadzi sklep przemysłowy, jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i ma kasę fiskalną. Ponadto wynajmuje prywatne mieszkanie (najemcą jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą).
Czy czynsz najmu powinien być ewidencjonowany za pomocą kasy rejestrującej?
Księga przychodów i rozchodów

VAT należny od importu usług u podatnika zwolnionego jest kosztem podatkowym

Zofia Ruwnicka
2015-08-15
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niewielkie obroty kupił usługę doradczą u podmiotu zagranicznego. W wyniku kontroli podatkowej US naliczył VAT od importu usług.
Czy podatek ten można ująć jako koszt w pkpir?
Księgi rachunkowe

Korekta zawyżenia przychodów ujawnionego po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Wioletta Chaczykowska
2015-07-15
W spółce z o.o. przez pomyłkę zaliczono do przychodów 2014 r. dotację na zakup środka trwałego otrzymaną w grudniu. Błąd zauważono niedawno.Jak ująć w księgach rachunkowych skutki takiej pomyłki? Rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym i sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone. W rezultacie błędu wynik finansowy został znacznie podwyższony. Wpłynął on również na wysokość dochodu podatkowego za 2014 r.
Księga przychodów i rozchodów

Jak ewidencjonować przychody i koszty wspólnego przedsięwzięcia

Anna Koleśnik
2015-07-15
Jeśli działalność gospodarcza ma być prowadzona wspólnie, przez dwie lub więcej osoby fizyczne bez formalnego zawiązywania przez nie spółki cywilnej, to każda z nich powinna założyć własne księgi podatkowe.
Księga przychodów i rozchodów

Ujmowanie sprzedaży w pkpir za cały miesiąc jednym dokumentem

Ryszard Kubacki
2015-07-15
Pozyskaliśmy klienta prowadzącego jednoosobowe przedsiębiorstwo. Dotąd samodzielnie zajmował się swoją księgowością. Przejmując pkpir i dokumenty księgowe, stwierdziliśmy, że księgował przychody na podstawie jednego dokumentu księgowego - wydruku z systemu, w którym wystawiał faktury (wskazane są tam globalnie kwoty netto i brutto). Dopisywał do niego sprzedaż ewidencjonowaną w kasie rejestrującej.
Czy było to prawidłowe?
Kasy rejestrujące

Dwie faktury do paragonu

Marcin Szymankiewicz
2015-07-15
Czy można wystawić dwie lub więcej faktur do sprzedaży udokumentowanej jednym paragonem fiskalnym?
Księgi rachunkowe

Rozliczanie w czasie straty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez spółdzielnię

Zbigniew Wilkosz
2015-06-15
W 2014 r. w spółdzielni mieszkaniowej powstała znaczna nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości nad opłatami. Aby nie zwiększać drastycznie opłat za lokale, spółdzielnia chciałaby nadwyżkę tę, figurującą na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", odnieść na rachunek zysków i strat stopniowo przez trzy lata.
Czy jest to możliwe?
Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie do sprzedaży własnych produktów rolnych

Tomasz Krywan
2015-06-15
Podatnik będący rolnikiem prowadzi działalność gospodarczą - sklep spożywczy.
W jaki sposób w pkpir może wprowadzić do sprzedaży własne produkty rolne?
Kasy rejestrujące

Jedna kasa dla kilku punktów usługowych

Grzegorz Gębka
2015-06-15
Nasz klient prowadzi jednoosobową kancelarię prawną. Ma kilka punktów (biur) na terenie dwóch województw, w których świadczy swoje usługi, głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od 1.03.2015 r. jest zobligowany do ewidencji obrotu w kasie rejestrującej.
Czy powinien posiadać odrębne kasy w każdym z biur, czy wystarczy jedna, przenośna? Nie zatrudnia pracowników, a kasa, którą zakupił, jest niewielkich rozmiarów, może więc przewozić ją ze sobą.
Kasy rejestrujące

Przekazanie pracownikom kart multisport poza kasą fiskalną

Anna Koleśnik
2015-06-15
Spółka kupuje pracownikom karty multisport uprawniające do korzystania z obiektów sportowych (m.in. basenów, siłowni). Zakup kart finansowany jest częściowo z zfśs, a częściowo przez samych pracowników (opłata jest potrącana przy wypłacie wynagrodzenia). Karty kupowane są też dla dzieci pracowników bądź osób towarzyszących - wtedy finansowane są w całości przez pracowników (potrącenie z wynagrodzeń). Spółka prowadzi ewidencję sprzedaży na rzecz klientów detalicznych za pomocą kas rejestrujących.
Czy powinna ewidencjonować również wydanie kart pracownikom?
Kasy rejestrujące

Zakończenie pracy kasy rejestrującej

Łukasz Chłond
2015-06-15
Podatnik, który chce się wyzbyć kasy fiskalnej, powinien dopełnić odpowiednich formalności.
Księgi rachunkowe

Klasyfikacja działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w spółdzielniach mieszkaniowych

Zbigniew Wilkosz
2015-06-15
Do którego wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej:
● z zarządzania nieruchomości czy
● z własnej działalności gospodarczej,
zaliczyć koszty i przychody prowadzonej przez spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej?
Księgi rachunkowe

Paczki na Dzień Dziecka z zfśs - skutki podatkowe, ujęcie w księgach rachunkowych

Wioletta Chaczykowska
2015-05-15
Z okazji Dnia Dziecka spółka chce przekazać paczki dzieciom pracowników. Zakup paczek będzie w całości sfinansowany ze środków zfśs.
Jak to ująć w księgach rachunkowych?
Księgi rachunkowe

Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane ze środków obrotowych firmy

Wioletta Chaczykowska
2015-05-15
Ze środków obrotowych spółki zakupiono paczki dla dzieci pracowników na Dzień Dziecka.
Czy odprowadzić od nich składki ZUS oraz PIT? Czy wydatki na paczki są kosztem podatkowym spółki? Jak zaewidencjonować ten zakup oraz rozliczenia podatkowe w księgach rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Zakup paliwa i doładowań do telefonu udokumentowany zagranicznym paragonem

Anna Koleśnik
2015-05-15
Przedsiębiorca prowadzący pkpir świadczy usługi budowlane (remontowe). Ostatnio wykonywał remont domu we Francji. Do dokumentacji księgowej dołączył paragony fiskalne (bez NIP) na zakup za granicą paliwa do samochodu ciężarowego i doładowań telefonu komórkowego. Czy wskazane wydatki można na tej podstawie ująć w księdze?
Kasy rejestrujące

Obsługa najmu prywatnego a kasa fiskalna

Paweł Ziółkowski
2015-05-15
Nasze biuro rachunkowe obsługuje kilka osób nieprowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej a świadczących jedynie usługi najmu prywatnego.
Czy wykonywane na ich rzecz usługi powinniśmy rejestrować w kasie fiskalnej? Od 1.03.2015 r. zainstalowaliśmy kasę, kierując się ów-czesnymi wyjaśnieniami Ministra Finansów.
Księga przychodów i rozchodów

Straty z likwidacji towarów nieprzedstawiających wartości rynkowej

Tomasz Krywan
2015-04-15
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą stwierdziła, że część towarów na stanie magazynowym, ze względu na upływ czasu, nie przedstawia wartości rynkowej. Zamierza te towary zlikwidować.
Jak stratę z tego tytułu ująć w pkpir?
Księgi rachunkowe

Ujęcie spóźnionej faktury

Zbigniew Wilkosz
2015-04-15
Czy księgowanie zewnętrznego obcego dowodu księgowego w miesiącu jego faktycznego otrzymania a nie wystawienia (np. potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wykonanie usług zafakturowano 28 lutego, natomiast jednostka fakturę otrzymała dopiero 16 marca) narusza zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Jeśli tak, to jak rozwiązać ten problem, gdy jednostka sporządziła już zestawienie obrotów i sald za luty?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować podatek u źródła potrącony we Włoszech

Wioletta Chaczykowska
2015-04-15
Polska spółka z o.o. uzyskała we Włoszech przychód z tytułu należności licencyjnych, w wysokości (po przeliczeniu na złote) 30 000 zł. Zgodnie z włoskim prawem podatkowym i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zagraniczny kontrahent przy zapłacie potrącił 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych spółki?
Księgi rachunkowe

Jak rozliczyć skonto

Zbigniew Wilkosz
2015-04-15
Czy skonto uzyskane za wcześniejszą zapłatę dostawy towarów zmniejsza cenę ich nabycia, czy stanowi przychód finansowy?
Księga przychodów i rozchodów

Niefakturowane wydatki na przejazdy komunikacją miejską i parkingi

2015-04-15
Czy na podstawie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej oraz biletów parkingowych można księgować koszty w pkpir?
Księgi rachunkowe

Odpis aktualizujący od należności dochodzonej na drodze sądowej

Wioletta Chaczykowska
2015-03-15
Jeden z kontrahentów spółki zalega ze spłatą należności z tytułu dostaw. Należność ta jest bezsporna, nie jest jeszcze przedawniona. W związku z tym skierowano sprawę do sądu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie? Czy należy dokonać odpisu aktualizującego?
Kasy rejestrujące

Zgłoszenie instalacji kasy - w którym urzędzie skarbowym?

Ryszard Kubacki
2015-03-15
Podatnik, osoba fizyczna, korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niewielkie obroty, ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą. Kupił kasę i chcemy zgłosić to do urzędu skarbowego, aby uzyskać zwrot wydatku.
Zastanawiamy się jednak, do którego urzędu: czy do właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (w którym rozlicza się on z podatku dochodowego), czy do właściwego według miejsca prowadzenia działalności (do którego należałoby płacić VAT, gdyby podatnik nie korzystał ze zwolnienia)?
Kasy rejestrujące

Raporty fiskalne przy braku sprzedaży

Ryszard Kubacki
2015-03-15
Od 1.03.2015 r. spółka jest zobowiązana do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej. Zakupiliśmy kasy do każdego z naszych biur i dokonaliśmy stosownych zgłoszeń. Nasza działalność skupia się zasadniczo na obsłudze przedsiębiorców, klienci indywidualni zdarzają się sporadycznie - nieraz nawet rzadziej niż raz na kilka miesięcy.
Czy jeśli w danym dniu bądź miesiącu nie wystawiamy paragonu z kasy rejestrującej, jesteśmy zobowiązani generować raporty dobowe i raporty miesięczne?
Dowody księgowe

Jak długo przechowywać faktury zakupu środków trwałych

Anna Koleśnik
2015-03-15
Dokumenty dotyczące ustalenia wartości początkowej środka trwałego powinny być przechowywane przez cały okres amortyzacji, aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za ostatni rok, w którym zakończono jego amortyzację.
Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie zakupu towarów otrzymanych długo po wystawieniu faktury sprzedaży

Tomasz Krywan
2015-03-15
Firma kupuje towary handlowe w Chinach. Otrzymuje je razem z fakturą długo po dacie wystawienia faktury.
Z jaką datą księgować koszty zakupu tych towarów w pkpir?
Księga przychodów i rozchodów

Koszty utrzymania lokalu udokumentowane fakturami wystawionymi na małżonka

Tomasz Krywan
2015-03-15
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje lokal stanowiący wspólność majątkową jego i żony. Część umów dotyczących tego lokalu została zawarta przez żonę podatnika i to na nią wystawiane są faktury dokumentujące niektóre koszty utrzymania lokalu.
Czy koszty udokumentowane takimi fakturami można księgować w pkpir męża?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu

Wioletta Chaczykowska
2015-03-15
W lutym 2015 r., w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towarów zakupionych w grudniu 2014 r., spółka wystawiła fakturę korygującą.
W księgach którego roku ująć kwotę zmniejszającą przychód?
Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę za telefon za zeszły rok

Wioletta Chaczykowska
2015-02-15
Spółka otrzymała w lutym fakturę za usługi telekomunikacyjne wykonane na przełomie lat obrotowych 2014/2015. Obejmuje ona rozmowy za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. oraz abonament za styczeń i luty 2015 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę fakturę?
Księgi rachunkowe

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Joanna Gawrońska
2015-02-15
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki jawnej. Jaki wpływ wywiera to na ewidencję księgową spółki z o.o.?
Księga przychodów i rozchodów

Koszt zakupu wyposażenia potwierdzonego fakturą wystawioną przed jego dostawą

Tomasz Krywan
2015-02-15
Od niemieckiego sprzedawcy firma nabyła urządzenie za 400 euro (jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Urządzenie otrzymano 3.02.2015 r. razem z fakturą wystawioną 28.01.2015 r.
Z jaką datą ująć zakup w pkpir i ewidencji wyposażenia oraz jaki kurs przeliczeniowy zastosować?
Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakup kwiatów od działkowców

Tomasz Krywan
2015-02-15
Prowadzę pkpir dla kwiaciarni, która skupuje kwiaty m.in. od właścicieli ogródków działkowych, którzy je wyhodowali.
Czy koszty ich zakupu można dokumentować dowodami wewnętrznymi?
Księga przychodów i rozchodów

Przychody z nieodpłatnych świadczeń ‒ dokumentowanie i ujęcie

Tomasz Krywan
2015-02-15
W biurze osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą miał miejsce pożar. Na czas remontu biura kontrahent tej osoby nieodpłatnie użyczył jej lokal na tymczasowe biuro.Jak dokumentować i wykazywać w pkpir przychody z tego tytułu?
Kasy rejestrujące

Sporządzenie zeznania dla osoby fizycznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej

Ryszard Kubacki
2015-02-15
Zajmujemy się obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy również rozliczenia roczne podatku dochodowego dla właścicieli firm.
Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do zakupu i instalacji kasy rejestrującej od 1.03.2015 r.?
Księgi rachunkowe

Odsetki od przeterminowanej należności

2015-01-15
Czy naliczyć i jak księgować odsetki od przeterminowanej należności objętej odpisem aktualizującym?
Księgi rachunkowe

Przekazanie towarów na potrzeby przedsiębiorstwa

2015-01-15
Jednostka rejestruje detaliczną sprzedaż towarów za pomocą kas fiskalnych. W ciągu roku z własnych sklepów są pobierane towary zużywane na cele ogólnogospodarcze (utrzymanie czystości). Ewidencję towarów w sklepach prowadzi się wartościowo, w cenach sprzedaży brutto. Koszty ujmowane są tylko na kontach zesp. 5.
Jak udokumentować wydanie towarów oraz jak księgować te operacje? Czy ujmować je w kasie fiskalnej?
Księgi rachunkowe

Czy skan rachunku hotelowego jest dowodem księgowym

2015-01-15
Czy wydrukowany skan rachunku (chodzi o pobyt w hotelu podczas delegacji zagranicznej) może być podstawą do uznania wydatku poniesionego przez pracownika, który zagubił oryginał i zaksięgowania jako koszt?
Księga przychodów i rozchodów

Księgi rachunkowe dla spółki, księga podatkowa dla wspólnika

Anna Koleśnik
2015-01-15
Osoba fizyczna jest wspólnikiem w spółce cywilnej, zobowiązanej do prowadzenia w 2015 r. ksiąg rachunkowych (ze względu na osiągnięcie progu 1 200 000 euro). W 2015 r. zamierza dodatkowo rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.
Czy przychody i koszty tej działalności można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy też należy zaprowadzić dla niej księgi rachunkowe?
Księga przychodów i rozchodów

Jakie księgi dla cudzoziemca

Anna Koleśnik
2015-01-15
Zgłosiła się do nas osoba, która ma białoruskie obywatelstwo, ale posiada kartę pobytu i miejsce zameldowania oraz zamieszkania w Polsce. Zakłada tu działalność gospodarczą i chce powierzyć nam swoje rozliczenia.
Czy możemy dla niej prowadzić księgę przychodów i rozchodów, czy też konieczne będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Księga przychodów i rozchodów

Jak zaewidencjonować sprzedaż środka trwałego

Zofia Ruwnicka
2015-01-15
Podatnik sprzedał środek trwały (naczepę) do Rumunii. W jaki sposób rozliczyć to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....