Koszty używania samochodów w firmie w 2019 – co się zmieni

Od 1.01.2019 koszty używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie, wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą, będą limitowane, ale nie trzeba będzie dla nich prowadzić ewidencji przebiegu i obliczać kilometrówki.

Zmiany wprowadzono ustawą z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159).

W updof i updop przyjęto domniemanie, że samochód jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli nie jest dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie o VAT, pozwalająca na odliczenie 100% VAT naliczonego przy wydatkach dotyczących samochodów osobowych.

Limit kosztów używania samochodu osobowego wynosi 75% wydatków z tego tytułu i dotyczy wszystkich takich pojazdów używanych w firmie – bez względu na to, kiedy zostały zakupione czy przyjęte do używania (wyjątkiem są samochody stanowiące własność podatnika będącego osobą fizyczną, ale niezaliczone do środków trwałych lub wyposażenia firmy, a także używane do celów służbowych samochody pracowników, o których piszemy dalej).

Limit obejmuje wydatki na używanie pojazdów zarówno stanowiących środki trwałe, wyposażenie, jak i wziętych w leasing bądź użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej podobnej. Jeżeli koszty eksploatacji samochodu zawarte są w opłacie (w tym w czynszu) z tytułu ww. umów, ograniczenie będzie dotyczyć części opłaty obejmującej te koszty.

Koszty eksploatacji to m.in. paliwo, naprawy, części zamienne. Limit kosztów używania obejmuje również kwotę nieodliczonego od nich VAT. Koszty składek na ubezpieczenie samochodu nie są objęte ww. limitem.

Znacznie niższy, bo 20% limit, dotyczy kosztów używania oraz składek na ubezpieczenie samochodów osobowych stanowiących własność podatnika będącego osobą fizyczną, ale niezaliczonych do środków trwałych lub wyposażenia firmy. Są one kosztami uzyskania przychodów, pod warunkiem że samochód jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Nie będzie konieczne prowadzenie dla niego ewidencji przebiegu pojazdu.

W przypadku samochodów używanych przez pracowników na cele działalności pracodawcy (w podróżach służbowych czy jazdach lokalnych) dotychczasowe zasady pozostaną bez zmian – koszty nadal będą wykazywane do wysokości ryczałtu lub limitu kilometrówki (a w tym przypadku pracownik będzie obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu).

Szerzej nt. zmian w rozliczaniu wydatków związanych z samochodami piszemy w miesięczniku „Rachunkowość” nr 12/2018.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....