Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego – kluczowe problemy (cz. 1)

Jacek Kalinowski dr nauk ekonimicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
Ewidencja, rozliczanie i prezentacja kosztów stwarza deweloperom niemałe trudności. Artykuł wskazuje sposób ich rozwiązania w zgodzie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 8.

Wprowadzenie

[1] Przez dewelopera rozumie się w artykule zarówno spółki cywilne, jak i handlowe (osobowe lub kapitałowe) i działających w ich imieniu właścicieli, członków zarządu itp.

Transformacja gospodarki narodowej, rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, miała między innymi na celu zrównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski z innymi krajami Europy i świata. Jednym z przejawów zmian jest powstanie w Polsce nowej, istotnej gałęzi gospodarki – działalności deweloperskiej[1]. Było to konsekwencją ogromnej nadwyżki popytu nad podażą na rynku nieruchomości, zwłaszcza mieszkaniowych, jak również nowych warunków ekonomicznych objawiających się wzrostem siły nabywczej społeczeństwa polskiego, zmianami demograficznymi na rynku pracy, rozwojem usług i związanej z tym konieczności budowy nowych obiektów handlowych, biurowych itp. Wszystko to dało silny impuls do rozwoju działalności deweloperskiej, polegającej w pierwszym rzędzie na dostarczaniu chętnym gotowych obiektów budowlanych. Wiąże się z tym – z jednej strony – konieczność zaplanowania, stworzenia warunków do i przeprowadzenia budowy różnego rodzaju nieruchomości, zarówno pojedynczych, jak i ich zespołów, z drugiej zaś – administrowania nimi. Szczególny problem stanowi zapewnienie źródeł finansowania zakupu gruntów pod przyszłe budowy, procesu przygotowania i właściwej budowy oraz uzyskanych w jej wyniku efektów, jeżeli nie wszystkie nieruchomości lub ich części (np. lokale) zostają od razu sprzedane.

  • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości

Deweloperzy, mimo skutków kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r., to jedna z ważnych grup przedsiębiorców, mająca istotny udział w tworzeniu PKB, będąca jednym z najważniejszych klientów instytucji finansowych i wytwarzająca produkty (nieruchomości), leżące u podstaw rozwoju innych branż.

Działalność deweloperska, jak już wspomniano, jest dość mocno uzależniona od pozyskania kapitału, którego dostawcami w Polsce są najczęściej instytucje finansowe dostarczające kredytów (banki), w mniejszym stopniu inwestorzy nabywający akcje i papiery dłużne emitowane przez deweloperów (giełda) oraz dokonujący przedpłat nabywcy nieruchomości lub znajdujących się w nich pomieszczeń. Zarówno instytucje finansujące, inwestorzy, jak i nabywcy, podejmując decyzje o zaangażowaniu swoich środków, przykładają dużą uwagę do wiarygodności i stabilności deweloperów. Informacje służące ocenie spełniania tych warunków czerpią m.in. ze sprawozdań finansowych deweloperów. Szczególnie po roku 2008, kiedy to (podobnie jak na całym świecie) duża grupa polskich deweloperów ogłosiła upadłość lub likwidację działalności z przyczyn ekonomicznych, kryteria wiarygodności i stabilności finansowej nabrały przy wyborze oferty deweloperów (nabywcy, inwestorzy) lub ocenie zdolności kredytowej (banki) kluczowego znaczenia.

Wyświetlono 7% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....