Koszty paliwa do służbowego auta udostępnionego pracownikowi – kolejny wyrok WSA

Pracownik korzystający ze służbowego samochodu na prywatne potrzeby nie uzyskuje dodatkowego przychodu z racji zużycia paliwa. Jest ono objęte ryczałtem.

Tak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim 18.01.2018 (I SA/Go 436/17).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podobny pogląd został też wcześniej wyrażony w wyrokach WSA we Wrocławiu z 23.11.2015 (I SA/Wr 1595/15), Opolu z 5.05.2016 (I SA/Op 68/16) i Krakowie z 14.09.2016 (I SA/Kr 824/16). Można więc mówić o kształtowaniu się korzystnej dla podatników linii orzeczniczej.

W myśl art. 12 ust. 2a updof wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości (miesięcznie):

  • 250 zł – dla pojazdów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł – gdy pojemność silnika jest wyższa niż 1600 cm3.

Zryczałtowaną kwotę dolicza się do przychodów ze stosunku pracy, od których pobierana jest zaliczka na PIT. W ocenie fiskusa nie obejmuje ona kosztów paliwa, którego wartość stanowi odrębne nieodpłatne świadczenie, podlegające opodatkowaniu.

W przywołanym wyroku WSA zakwestionował takie stanowisko, stwierdzając, że świadczeniem pracodawcy nie jest (…) samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości prawidłowego jego używania, a zatem także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za odrębne świadczenia. Nie jest bowiem możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa i na takie rozumienie powyższego przepisu wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu. (…)

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że podobnie skonstruowany ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych (lub do celu prowadzenia działalności gospodarczej) obejmuje wszystkie koszty – w tym koszty paliwa. Zgodzić się należy (…) co do tego, że wykładnia celowościowa wskazuje na objęcie ryczałtem wszystkich wydatków ponoszonych w związku z wykorzystywaniem samochodu.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....