Kosztów prenumeraty i innych nieistotnych nie trzeba rozliczać w czasie

Nie jest konieczne rozliczanie międzyokresowe kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Mogą być one jednorazowo zaliczane w koszty – także podatkowe.

Tak wynika z interpretacji KIS z 14.08.2018 (0115-KDIT3.4011.274.2018.2.DP).

  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wystąpiła o nią spółka – podatnik CIT, która ponosi m.in. następujące pośrednie koszty uzyskania przychodów: ubezpieczenia komunikacyjne, prenumeraty, reklama, umowy serwisowe, opłaty za certyfikaty, licencje i inne koszty o podobnym charakterze, dotyczące przełomu lat kalendarzowych i zarazem podatkowych (np. ubezpieczenie komunikacyjne, zawarte na 12 mies. kalendarzowych, na przełomie 2 różnych lat podatkowych).

Spółka dzieli łączną wartość kosztu przez liczbę dni, których koszt dotyczy, i odpowiednią kwotę kosztów odpisuje w bieżącym roku w koszty, a pozostałą część kosztu (dotyczącą kolejnego roku) rozlicza w czasie (za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów).

W przyszłości, zgodnie z art. 4 ust. 4 uor, chce stosować pewne uproszczenie – ujmować nieistotne koszty jednorazowo, a nie przez rozliczenie w czasie. Określi w swojej polityce rachunkowości próg istotności, stosując przepisy uor. Informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym będą uznawane za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników. Nie będzie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie będą uznane za istotne.

Zdaniem spółki, jeśli na gruncie przepisów o rachunkowości dany koszt będzie nieistotny i zostanie ujęty w kosztach jednorazowo (mimo że dotyczy więcej niż jednego roku obrotowego), to również jednorazowe ujęcie tego kosztu w kosztach uzyskania przychodów (w dacie uznania za koszt księgowy) nie powinno być zakwestionowane.

KIS uznała ten sposób postępowania za prawidłowy. Przypomniała przy tym, że przepisy nie przesądzają o wysokości kwoty wydatku decydującej o formie rozliczenia. W zależności zatem od skali prowadzonej działalności oraz wysokości ponoszonego wydatku podatnik decyduje, czy jest to wartość istotna, która powinna być rozliczona w czasie, tzn. w poszczególnych miesiącach, czy też jest to kwota nieistotna, którą można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. (…) Klasyfikacja kosztów do ww. rodzajów kosztów uzyskania przychodu powinna odbywać się za każdym razem w oparciu o indywidualne cechy działalności podatnika, w ramach której wydatki te są ponoszone.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....