Korygująca funkcja rewizji finansowej

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazała się interesująca praca pt. „Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości”, wydana w serii specjalnej – Monografie nr 207, Kraków 2012, s. 307. Jej autorem jest dr Mariusz Andrzejewski. Jest to monografia naukowa o charakterze teoretyczno-empirycznym, podejmująca ważny temat rewizji finansowej i jej głównych funkcji.

Dotychczas w naszej literaturze fachowej były z reguły wyodrębniane trzy funkcje rewizji finansowej: funkcja kontrolna, funkcja informacyjna i funkcja uwierzytelniająca. W praktyce jednostki objęte badaniem zawsze jednak oczekują od biegłego rewidenta, aby nie tylko dokonał kontroli poprawności sprawozdania finansowego, ale – przede wszystkim – aby ocenił księgi rachunkowe i opracowane na ich podstawie sprawozdanie finansowe oraz zaproponował jednostce ewentualne korekty ulepszające sprawozdanie finansowe, w przypadku kiedy uzna, iż takich korekt ono wymaga.

Jednostka może proponowane przez biegłego rewidenta korekty przyjąć, ale może też pozostać przy swoich ustaleniach i ponosić za nie konsekwencje. Proponowanie korekt mieści się, moim zdaniem, w funkcji kontrolnej i wypełnia jej zasadniczą treść. Można też ten aktywny wkład biegłego rewidenta w ostateczny kształt sprawozdania finansowego wyodrębnić, tak jak czyni to M. Andrzejewski i nazwać go funkcją korygującą rewizji finansowej. Funkcja korygująca biegłego rewidenta, co potwierdza moje doświadczenie jako biegłego rewidenta, jest w praktyce realizowana bardzo często i to na stosunkowo szeroką skalę. Książka M. Andrzejewskiego podnosi ten problem i proponuje uwzględnić go także w literaturze.

Celem głównym recenzowanej pracy, określonym we wstępie, jest „wskazanie na rolę korygującej funkcji rewizji finansowej, jaką odgrywa ona w systemie rachunkowości przedsiębiorstw”. Wydaje się, iż cel główny pracy mógłby być bardziej ukierunkowany przez opisanie najpierw istoty funkcji korygującej i jej relacji do pozostałych funkcji, a dopiero w dalszej kolejności na ukazanie jej znaczenia. Cel główny uzupełniają w pewnej mierze cele cząstkowe, z których najważniejszymi są:

  • ocena stopnia realizacji poszczególnych funkcji rewizji finansowej w trakcie badania sprawozdań finansowych,
  • wyróżnienie problemów i zagadnień, które najczęściej są przedmiotem korekt proponowanych przez biegłych rewidentów,
  • próba wskazania kierunków zmian w systemie rewizji finansowej, które pozwolą zwiększyć wiarygodność i użyteczność informacji ekonomicznych zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Hipotezą główną pracy jest twierdzenie, że „biegli rewidenci wykrywają istotne błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, o czym nie informują odbiorców zewnętrznych w opiniach i raportach z badania”.

Tak sformułowana hipoteza pracy skłania do dwu uwag. Po pierwsze: w jednostkach, które już przez dwadzieścia lat są objęte badaniem sprawozdań finansowych, poziom służb rachunkowych jest z reguły wysoki i mają one bogate doświadczenie w opracowywaniu sprawozdań finansowych i nie popełniają wiele istotnych błędów. Jak mają wątpliwości – wyjaśniają je z biegłym rewidentem przed badaniem. Mogą więc wystąpić uchybienia mniejszej wagi.

Wyświetlono 24% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....