Korekty VAT naliczonego od przeterminowanych wierzytelności

Zofia Ruwnicka

1. Od 1.01.2013 r. obowiązują nowe, odmienne od uprzednich, zasady korekty podatku naliczonego, gdy dłużnik (nabywca) nie uregulował przez dłuższy czas zobowiązań za nabyte towary lub usługi (określanych potocznie jako „złe długi”). Korekta podatku dotyczy tych zobowiązań, które ustawa o VAT uznaje za prawdopodobnie nieściągalne wierzytelności.

  • Kc – Kodeks cywilny

Nieściągalność wierzytelności (także jej części) uznaje się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności; termin płatności wynika z umowy lub figuruje na fakturze (art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT).

W przypadku niezapłacenia zobowiązania wynikającego z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, dłużnik jest obowiązany do korekty uprzednio odliczonej kwoty podatku naliczonego, wynikającej z tej faktury.

Jest to obowiązek nabywcy – niezależny od tego czy wierzyciel (sprzedawca) skorzystał z możliwości korekty podatku należnego, czy też nie. (Wierzyciel nie ma obecnie obowiązku zawiadamiania dłużnika o korekcie podatku należnego). Nabywca powinien dokonać korekty w rozliczeniu za okres (miesiąc/kwartał), w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT). Nie ma już potrzeby – jak to przewidywały stare zasady – cofania się do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie odliczono podatek naliczony.

Za niewykonanie przez dłużnika obowiązku korekty podatku naliczonego grozi sankcja, nakładana przez organy podatkowe, w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z przepisami (art. 89b ust. 6 ustawy o VAT).

Obowiązek korekty podatku naliczonego istnieje również wtedy, gdy strony transakcji uzgodnią, jak to niekiedy bywa, że wobec trudnej sytuacji finansowej nabywcy, sprzedawca żąda zapłaty swej należności tylko w części odpowiadającej kwocie VAT należnego (np. w celu umożliwienia mu wykonania zobowiązania podatkowego). Spełnienie takiego żądania będzie oznaczać, że zobowiązanie zostanie spłacone w części, gdyż ceną za wykonane świadczenia jest całość kwoty należnej (stanowi ją kwota brutto).

W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, korekcie podlega podatek naliczony przypadający na nieuregulowaną część zobowiązania (art. 89b ust. 2 ustawy o VAT).

Obowiązek korekty istnieje tylko wówczas, gdy podatnik wcześniej odliczył podatek naliczony.

Wyświetlono 18% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....