Korekta nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z umowy o dzieło

Andrzej Radzisław radca prawny

Podczas audytu wewnętrznego w spółce stwierdzono, że w 2016 osoba, z którą była zawarta umowa o dzieło, została zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca i była za nią opłacana składka zdrowotna. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS dzień przed wypłaceniem jej należnego wynagrodzenia, a wyrejestrowanie nastąpiło z dniem następnym.
Czy w takim przypadku spółka powinna złożyć korektę? Jak rozliczyć to podatkowo? Osoba ta już się przecież rozliczyła z podatku za 2016.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne istnieje, gdy dana osoba ma tytuł do ubezpieczeń. Umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń społecznych nie został wymieniony w art. 6 usus ani w art. 66 ustawy zdrowotnej.

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Oznacza to, że po zawarciu umowy o dzieło, osoba, która ją wykonuje, nie powinna być zgłaszana do ZUS do żadnych ubezpieczeń i od wypłacanego jej wynagrodzenia nie powinny być naliczane składki.

Jeżeli strony faktycznie zawarły umowę o dzieło, a nie zlecenia, należy złożyć korektę.

Od przychodu z umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracownikiem lub gdy została zawarta z innym płatnikiem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Złożenie korekty nastąpi poprzez wyrejestrowanie z dniem zgłoszenia na druku ZUS ZWUA, a następnie wyzerowanie raportu rozliczeniowego ZUS RZA złożonego do ZUS. W złożonych w trybie korekty raportach należy wykazać zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek. Oprócz korekty raportu należy złożyć za ten miesiąc korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Po złożeniu korekty dokumentów na koncie płatnika powstanie nadpłata składek (przy założeniu, że nie ma on zaległości za wcześniejszy okres). Płatnik naliczył bowiem nienależną składkę zdrowotną.

Jeżeli płatnik nie ma na swoim koncie zaległości, to po skorygowaniu tych dokumentów powinien pomniejszyć kwotę opłacanych składek zdrowotnych za kolejny miesiąc o kwotę nienależnie opłaconych składek. Powinien również rozliczyć się z ubezpieczonym, tzn. zwrócić mu nienależnie potrącone składki.

Podkreślić należy, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, a jej część, tj. 7,75% podstawy, jest odliczana od zaliczki na PIT. Tym samym zapłacona w błędnej wysokości składka zdrowotna w 2016 wpłynęła na zaliczkę na podatek, potrąconą przez płatnika, a także na wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w zeznaniu rocznym za 2016.

Nie powoduje to jednak koniczności korygowania rozliczeń za 2016. Odzwierciedlały one bowiem stan faktyczny wtedy istniejący (w takiej wysokości składka została odprowadzona).

Jak już o tym była mowa, gdy po złożeniu korekty dokumentów płatnik „odzyska” z ZUS nadpłaconą składkę zdrowotną, powinien ją zwrócić wykonawcy dzieła. W myśl art. 45 ust. 3a updof, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Oznacza to, że po otrzymaniu zwrotu nadpłaconej składki były wykonawca dzieła jej część, tj. 7,75% podstawy wymiaru, powinien doliczyć do podatku w zeznaniu składanym za 2018.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....