Kopia certyfikatu rezydencji pozwoli nie pobrać podatku u źródła

Łukasz Chłond partner w TaxTone
Krzysztof Hałub

Od 1.01.2019 płatnicy podatku dochodowego mogą posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji przy wypłacie należności na rzecz nierezydentów, jednak dotyczy to tylko wypłat do 10 tys. zł rocznie i wyłącznie z tytułu niektórych usług.

Płatnik – czyli polska osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna, wypłacająca zagranicznemu kontrahentowi należność objętą w Polsce tzw. podatkiem u źródła (CIT lub PIT) – może nie pobierać podatku lub zastosować jego obniżoną stawkę, zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), pod warunkiem udokumentowania siedziby lub miejsca zamieszkania zagranicznego podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 updop i art. 29 ust. 2 updof).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ponieważ często są trudności z uzyskaniem oryginału certyfikatu rezydencji od podatnika, ustawą z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159) wprowadzono od 2019 możliwość posługiwania się kopią takiego dokumentu (np. kserokopią, skanem albo inną wersją elektroniczną przesłaną e-mailem).

Dotyczy to jednak wyłącznie należności z tytułu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop i art. 29 ust. 1 pkt 5 updof, czyli: doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, a także świadczeń o podobnym do ww. charakterze.

Dodatkowo warunkiem jest, by kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekraczała 10 tys. zł w roku podatkowym (gdy podatek jest pobierany od należności osób fizycznych – na podstawie updof; przypomnijmy, że rok podatkowy na gruncie updof równa się rokowi kalendarzowemu) bądź w roku kalendarzowym (gdy podatek jest pobierany od należności osób prawnych – na podstawie updop), a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Nowe przepisy stosuje się do dochodów/przychodów uzyskanych od 1.01.2019.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....