Konferencja Naukowa „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”

Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”, organizowanej we współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23.10.2014 r.
Logo konferencji - Rachunkowość i Finanse, teoria i praktyka

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

To niewątpliwie wielkie wydarzenie naukowe cieszące się dużym zainteresowaniem, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularną formą zgłębiania wiedzy. Podczas spotkania naukowców, specjalistów z rachunkowości i finansów, wykładowców oraz studentów będzie można wysłuchać wielu interesujących referatów, wymienić poglądy oraz zgłosić wątpliwości i polemiki. Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno osoby zaproszone, jak również wszystkich chętnych, zainteresowanych problematyką rachunkowości i finansów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne:

I. Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego:

  • globalizacja usług finansowych,
  • korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości,
  • rola biegłego rewidenta,
  • kontrola a doradztwo w rewizji finansowej,
  • standardy rewizji finansowej.

III. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych i międzynarodowych:

  • wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość informacji o sytuacji majątkowo--finansowej,
  • kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości,
  • wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji,
  • wymagania wobec zawodu księgowego,
  • specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych,
  • koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III. Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego:

  • innowacyjność w sektorze usług finansowych,
  • nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych,
  • rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym,
  • bezpieczeństwo transakcji finansowych,
  • ryzyko na rynkach finansowych,
  • funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki:

  • źródła finansowanie przedsiębiorstw,
  • problematyka wyceny przedsiębiorstw,
  • zarządzanie wartością przedsiębiorstw,
  • planowanie finansowe,
  • controlling,
  • narzędzia zarządzania finansami.

Informacje na temat wydarzenia oraz warunki udziału w konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.konferencja-rif.pwsz.pl

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....