Kondycja finansowa księgowych w Polsce

Agnieszka Nóżka Adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Kamieniecka Adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ile zarabiają osoby pracujące w służbie księgowej? Jaki wpływ na poziom ich wynagrodzenia wywiera zajmowane stanowisko, płeć, staż, region i miejsce pracy, wykształcenie i doświadczenie?

[1] W jednym z najpopularniejszych portali z ofertami pracy (www.pracuj.pl) na 5007 ofert w dziale finanse i ekonomia 2770 dotyczyło księgowych [dane na 27.06.2018 r.].

[2] Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2012 r. (wydanie II), s. 14–15; wersja elektroniczna: www.skwp.pl/files.

Zawód księgowego jest popularny. Nie słabnie zainteresowanie nim wśród osób kształcących się (studentów uczelni wyższych, uczniów średnich szkół ekonomicznych), przekwalifikujących się bądź dokształcających. Jest to efektem względnie dużego zapotrzebowania na rynku pracy na przedstawicieli tej profesji[1], a także godziwych zarobków, choć te zależą od wielu czynników. Księgowy to również zawód zaufania publicznego – nieodłącznie kojarzy się z osobą godną zaufania, a zarazem fachową.

Niniejsze opracowanie jest próbą określenia kondycji finansowej księgowych w Polsce na podstawie dostępnych danych GUS oraz raportów firm badających rynek pracy.

Księgowy – kto to taki

Analiza wynagrodzeń księgowych oraz czynników, które wpływają na ich wysokość, wymaga przede wszystkim bliższego określenia, kim jest księgowy. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. Jak dotąd nigdzie jednoznacznie nie określono, kogo uważa się za księgowego, choć w pewnych pozycjach literatury czy regulacjach (w tym o charakterze branżowym) można odnaleźć definicje księgowego bądź pojęć, które do tego zawodu nawiązują.

I tak Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, uznany w środowisku dokument opracowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zawiera określenie „osoby zajmującej się rachunkowością”, przez które rozumie się osobę fizyczną wykonującą czynności księgowe, czynności wspomagające zarządzanie, rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne w jednostce oraz każdą inną osobę powiązaną z rachunkowością poprzez naukę, dydaktykę lub inne formy działalności zawodowej[2]. Definicja ta bardzo szeroko określa zakres profesji księgowych, obejmując tym pojęciem osoby, których praca dotyczy rachunkowości jako dziedziny praktyki i nauki, czyli zarówno księgowych w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak i audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, kadrę menedżerską zajmującą się finansami przedsiębiorstwa (np. dyrektorów finansowych), dydaktyków nauczających rachunkowości itp.

[3] International Federation of Accountants, Międzynarodowa Federacja Księgowych.

[4] Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych, Rada Międzynarodowy Standardów Etycznych dla Księgowych, lipiec 2009 r., www.skwp.pl/files

[5] W niektórych fragmentach opracowania zaprezentowano również dane dotyczące specjalistów zajmujących się rachunkowością zarządczą.

[6] Rozporządzenie z 7.08.2014 r. (DzU poz. 1145).

Pojęcia „zawodowy księgowy” używa się także w szerokim znaczeniu w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC[3], uznając, że jest to osoba będąca członkiem organizacji członkowskiej IFAC, w tym biegły rewident[4]. Niedoskonałość takiej definicji zdaje się zauważać sama IFAC, informując w dokumencie, że definicja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie, gdyż toczy się w tej sprawie dyskusja.

Dla potrzeb niniejszego artykułu zawód księgowego będzie rozpatrywany raczej wąsko. Księgowy to osoba bezpośrednio wykonująca czynności objęte zakresem rachunkowości określonym w art. 4 ust. 3 uor lub prowadząca ewidencję podatkową, a także odpowiedzialna za te czynności[5].

Kolejną ważną kwestią dla analizy kondycji finansowej księgowych jest ustalenie najważniejszych źródeł i sposobów klasyfikowania zawodów związanych z rachunkowością. Szczególnie istotna jest klasyfikacja, która stanowi podstawę zbierania danych nt. różnych zawodów przez instytucje rynku pracy oraz statystykę państwową.

Wyświetlono 7% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....