Kolejna rewolucja w cenach transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji updop i updof dotyczący m.in. dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnicy mogliby stosować niektóre nowe przepisy z mocą wsteczną od początku 2018.

Jedną z ważniejszych zmian na korzyść podatników jest podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Będą też one inaczej określone – zależnie od przedmiotu transakcji. Dla transakcji towarowych (rzeczowe aktywa obrotowe, środki trwałe) i finansowania dłużnego próg wyniesie 10 mln zł, a dla pozostałych transakcji (w tym usług oraz wartości niematerialnych i prawnych) – 2 mln zł. W przypadku transakcji z tzw. rajami podatkowymi próg wyniesie 100 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmianie ma też ulec definicja podmiotów powiązanych. Pojęcie to ma oznaczać: a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub b) podmioty, na które znaczący wpływ wywiera: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

Projektowane przepisy są dostępne na stronie internetowej ⇒ TUTAJ ⇐.

Zakładana data wejścia w życie ustawy to 1.01.2019. Ma ona mieć przy tym zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2018.

W regulacjach przejściowych zapisano jednak, że niektóre przepisy (w tym wyżej omówione) podatnik może stosować do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017.

Projektowane jest też zniesienie z mocą wsteczną art. 15ca updop, wprowadzonego do tej ustawy 1.01.2018, a dotyczącego kosztów finansowania dłużnego u podmiotów powiązanych. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy koszty finansowania dłużnego (…) przekraczają wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać, gdyby takie finansowanie udzielone zostało podatnikowi przez podmioty niepowiązane z podatnikiem (rynkowa zdolność kredytowa podatnika), organ podatkowy może określić dochód podatnika w wysokości większej lub stratę w wysokości mniejszej, niż zadeklarowana przez podatnika. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio, z tym że przy ustalaniu rynkowej zdolności kredytowej podatnika nie bierze się pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane ani zdolności kredytowej wynikającej z istnienia powiązań, o których mowa w tym przepisie. W praktyce są problemy z odczytaniem, co tak naprawdę wynika z tej regulacji.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....