Kapitalizacja odsetek oznacza powstanie przychodu

Spółka świadczy m.in. usługi udzielania pożyczek. Gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty pożyczki (części kapitałowej, jak i odsetkowej), spółka negocjuje z nim warunki spłaty zadłużenia lub wypowiada umowę pożyczki. Skutkuje to zwykle podpisaniem aneksu do umowy, a w razie jej wypowiedzenia – zawarciem ugody.
W obu przypadkach strony postanawiają zazwyczaj o kapitalizacji zadłużenia z tytułu zaległych odsetek. Kapitalizacja polega na doliczeniu do części kapitałowej pożyczki kwoty niezapłaconych w terminach odsetek. W efekcie zobowiązanie z tytułu zaległych odsetek przekształca się w zobowiązanie analogiczne do należności z tytułu części kapitałowej pożyczki.
Czy skapitalizowane odsetki są przychodem podatkowym w dacie ich kapitalizacji, czy jak inne odsetki – w dacie ich otrzymania przez spółkę pożyczkodawcę (w dacie zapłaty przez podmiot zobowiązany)?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost pojęcia przychodu. Wskazuje jedynie w art. 12 niektóre jego rodzaje, moment powstania i wyłączenia z przychodów. Z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Wspomniany ust. 3 wskazuje, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wyświetlono 33% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....