Kalendarium SKwP

Małgorzata Szczepańska rzecznik prasowy ZG SKwP
 • 24–28.04.2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja uzgodnieniowa, dotycząca projektów ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu”. Stowarzyszenie reprezentował Ryszard Gorycki, sekretarz Zarządu Głównego (ZG) SKwP. Ustawy te nie dotyczą bezpośrednio rachunkowości, ale mają duże znaczenie dla pracy księgowych. SKwP przekazało do Ministerstwa ogólną pozytywną opinię i uwagi do tych projektów.
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • 27.04.2017 r. w siedzibie ZG SKwP podsumowano Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, którego jednym z beneficjentów było SKwP. Podkreślano ważność i długotrwałość przedsięwzięcia, którego zadaniem jest nauczanie MSSF, oraz fakt, że było to zbieżne z działalnością statutową SKwP, polegającą na edukacji kadr księgowych w Polsce. Szkolenia z MSSF cieszyły się dużą popularnością. Uczestniczyło w nich wiele oddziałów okręgowych SKwP.
 • W kwietniu i maju 2017 r. w Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Szczecinie odbyły się konferencje z cyklu „Maraton ze zmianami w przepisach”, organizowane przez firmę Soneta we współpracy z oddziałami okręgowymi SKwP. Mówiono m.in. o zmianach w przepisach, dotyczących elektronizacji i cyberbezpieczeństwa, wpływających na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw. Konferencje wzbudziły duże zainteresowanie w środowisku księgowych. Organizatorzy konferencji w Kielcach transmitowali obrady on-line, aby umożliwić udział księgowym z innych miast.
 • 4.05.2017 r. w Nikozji odbyło się 5. Strategiczne Forum Zawodu Księgowego, zorganizowane przez Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) we współpracy z Instytutem Biegłych Rewidentów Cypru (ICPAC). W Forum, które jest platformą kontaktów, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, ze strony SKwP wzięły udział dr Teresa Cebrowska, wiceprezes ZG, oraz Danuta Olszewska-Ksionek, specjalista Działu współpracy z zagranicą SKwP. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim przyszłości zawodu księgowego w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym, w obliczu takich wyzwań, jak globalizacja, nowe technologie, zmiany regulacji oraz nowe potrzeby przedsiębiorców.
 • 26.05.2017 r. w siedzibie ZG SKwP w Warszawie gościła 6-osobowa delegacja Municypalnego Biura Nadzoru w Szanghaju. Stowarzyszenie reprezentowali: Franciszek Wala, prezes ZG SKwP, prof. SGH dr hab. Ewa Hellich, sekretarz naukowy Rady Naukowej SKwP, Ewa Sender, główny księgowy i zastępca dyrektora Biura ZG, oraz Dorota Wyczółkowska, kierownik Działu współpracy z zagranicą. Omawiano zagadnienia związane z regulacjami oraz funkcją audytu zewnętrznego i wewnętrznego w Polsce. Wyjaśniono kwestie niezależności biegłego rewidenta, nadzoru samorządowego i nadzoru regulatora nad biegłymi rewidentami. Zaprezentowano także sposób kontroli i nadzoru jednostek finansów publicznych w Polsce. Podczas spotkania prezes Wala przedstawił historię Stowarzyszenia, wskazując na jej przełomowe momenty. Wskazał też najważniejsze obszary działalności organizacji i jej główne zadania.
 • 1.06.2017 r. odbyły się finał i uroczysta gala VI edycji konkursu Lider Księgowości, którego patronem honorowym jest Stowarzyszenie. W komisji finałowej z ramienia SKwP uczestniczył dr Władysław Fałowski, który podczas wieczornej gali pogratulował zwycięzcom – Justynie Barteli, Dorocie Kosackiej oraz Sławomirowi Heciakowi. Nagrody ufundowane przez Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie wręczyła Anna Socha, wiceprezes zarządu Oddziału.
 • 5–6.06.2017 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się II Kongres Polskiej Rachunkowości pod hasłem „Rachunkowość – wizja przyszłości”, zorganizowany przez SKwP z okazji 110. rocznicy działalności społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Honorowy patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Finansów.
  Kongres otworzył Franciszek Wala, prezes ZG SKwP. Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, odczytała list od Wiesława Jańczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Następnie głos zabrali: Gail McEvoy, członek zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), Gary Kabureck, członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Jarett Decker, szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR), Paul Thomson, dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP (EFAA), Martin Manuzi, dyrektor na Europę Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW), Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR).
  Podczas Kongresu odbyły się 4 sesje, o których piszemy powyżej. Obrady podsumował prof. dr hab. Zbigniew Luty, przewodniczący Rady Naukowej SKwP i Rady Programowej Kongresu.
  W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 gości. Wieczorem pierwszego dnia Kongresu odbyła się Gala Jubileuszowa, podczas której zasłużonym członkom SKwP wręczono honorowe odznaki złote z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz statuetki okolicznościowe. Odbył się też koncert „Operetka na poważnie, opera na wesoło”.
 • Z okazji 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich zorganizowano, pod patronatem ZG SKwP, ogólnopolskie badanie „Portret księgowego 2017”. Składa się ono z 2 ankiet – „Autoportret księgowych” i „Księgowi oczami przedsiębiorców (pierwowzorem była ankieta przygotowana w Oddziale Wielkopolskim SKwP). Badanie przeprowadził prof. Stanisław Hońko z Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie. Pierwsze podsumowanie wyników zaprezentowano na II Kongresie Polskiej Rachunkowości. Ankiety znajdują się na stronach Stowarzyszenia i „Rachunkowości”. Aby umożliwić uzyskanie jak największej ilości informacji o zawodzie księgowego, badanie trwa do końca 2017 r.
 • 9.06.2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W Olimpiadzie zwyciężyli: Piotr Ciepliński (Bydgoszcz), Alicja Okapa (Lublin) i Przemysław Karpisz (Kraków). Nagrody w imieniu SKwP, które było mecenasem Olimpiady, wręczyła Jolanta Roszczyk, dyrektor Biura ZG SKwP.
 • „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości” ma 2241 sygnatariuszy zbiorowych oraz 22 355 indywidualnych (stan na 20.06.2017 r.).
 • Tytuł dyplomowanego księgowego Stowarzyszenia, wieńczący system certyfikacji zawodowej księgowych, ma 828 osób (stan na 20.06.2017 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....