JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej

Jarosław Oleśniewicz pracownik Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów, kierownik Zespołu JPK w projekcie CVP
1.07.2016 r. weszły w życie nowe przepisy Op wprowadzające do porządku prawnego reguły udostępniania organom podatkowym informacji wynikających z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Nowe obowiązki podatników oraz uprawnienia organów podatkowych, zwane potocznie Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), są zarazem początkiem tworzenia nowych ram funkcjonowania środowiska rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce.

W myśl nowego art. 193a Op[1] JPK to elektroniczna postać całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o strukturze logicznej możliwej do uzyskania z powszechnie stosowanych do księgowań programach informatycznych, umożliwiająca automatyczną analizę danych.

Dane ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej powinny być przekazywane organom podatkowym (na żądanie) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych – przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Wyświetlono 4% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „JPK”
Procedury

JPK_VAT wciąż można podpisać kwotą przychodów

W 2019 pliki JPK nadal mogą być podpisywane danymi autoryzującymi podatnika będącego osobą fizyczną, a nie jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym.

To skutek wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia MF z 27.12.2018 (DzU poz. 2501), określającego sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Takie ułatwienie miało obowiązywać do końca 2018, jednak zostało bezterminowo przedłużone.

Komunikat Ministerstwa Finansów

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu JPK_VAT

W komunikacie z 18.07.2018 resort finansów wskazał, jak poprawnie wypełnić JPK_VAT w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem i na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu danych z faktur.
JPK

Prawo do skorygowania JPK_VAT podczas kontroli US

Czy można złożyć korektę JPK_VAT w trakcie kontroli podatkowej?
JPK na żądanie

Dla faktur wystawionych na papierze nie trzeba sporządzać JPK_FA

Mikroprzedsiębiorcy, którzy odręcznie wystawiają faktury, nie podlegają od 1.07.2018 obowiązkowi sporządzania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

JPK_FA nie obejmie faktur wystawionych na papierze

Mikroprzedsiębiorcy, którzy odręcznie wystawiają faktury, nie podlegają od 1.07.2018 obowiązkowi sporządzania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
Procedury

Organy podatkowe będą mogły żądać ksiąg i faktur w formie JPK od najmniejszych firm

Od 1.07.2018 ostatnia grupa podatników – mikroprzedsiębiorcy – zostanie objęta obowiązkiem przesyłania JPK na wezwanie.
Komunikat Ministerstwa Finansów

Sposób wykazywania importu w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Zasady te należy stosować w JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za marzec 2018.

JPK

Kontrola krzyżowa – zakres żądania przekazania ksiąg w formacie JPK

Czy organ podatkowy w ramach tzw. kontroli krzyżowej może żądać ode mnie jako kontrahenta kontrolowanego podatnika pełnych ksiąg w formacie JPK, czy tylko ich wyciągu obejmującego jedynie transakcje i dokumenty związane z kontrolowanym podatnikiem?
JPK

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę

Nieczęsto wystawia się faktury na kilku kupujących, sposób ich ujęcia w JPK_VAT może jednak sprawiać problem.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (finanse.mf.gov.pl) przedstawiło kilka wariantów postępowania, w zależności od tego, jaki jest status nabywców (przedsiębiorcy czy osoby prywatne) i czy sprzedawca zna ich udział w zakupie.

Wariant 1 – nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wariant 2 – nabywcy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wariant 3 – nabywcy to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

JPK

Składanie JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Czy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Do tego problemu odniosło się Ministerstwo Finansów w komunikacie z 7.02.2018, zamieszczonym na stronie internetowej resortu. Wyjaśniło, że jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Niekiedy jednak mimo zawieszenia działalności może powstać obowiązek przesłania JPK_VAT.

JPK_VAT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów

Zainteresowanym tematem sporządzania JPK_VAT polecamy lekturę pytań i odpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej ⇒ Ministerstwa Finansów ⇐

.

Procedury

JPK_VAT – dalsze ułatwienia dla podatników

Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło przedsiębiorcom bezpłatną aplikację e-mikrofirma do wysyłania JPK_VAT.

Aplikacja umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne tworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów, dodawanie sprzedaży paragonowej, automatyczne generowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT, wysyłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobieranie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).

JPK

Biegły sądowy niebędący przedsiębiorcą ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Czy biegły sądowy (osoba fizyczna) nieprowadzący przedsiębiorstwa (brak numeru REGON), ale płacący VAT ze względu na kryterium dochodowe podlega obowiązkowi wysyłania JPK?
Nie ma osobnego konta bankowego, wszystkie jego dochody, w tym także z pracy na etacie, wpływają na konto wspólne z żoną.

Z art. 82 § 1b Op wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych danych w formacie JPK, wynikających z prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (tzw. pełnej ewidencji zakupów i sprzedaży). Realizowany jest przez przesyłanie plików JPK_VAT.

JPK_VAT z uproszczonym e-podpisem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przesyłać pliki JPK_VAT opatrzone jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani mieć profilu zaufanego.
Komunikaty

JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

Od 1.01.2018 będzie obowiązywać nowa prostsza struktura JPK_VAT (3) przygotowana przez Ministerstwo Finansów po konsultacjach z przedsiębiorcami.

Po raz pierwszy będzie mieć ona zastosowanie do pliku JPK_VAT za styczeń 2018 (składanego w lutym). Pliki za okres od września do grudnia 2017 należy przesyłać zgodnie z dotychczasowym schematem. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego 13.10.2017 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, uproszczenia polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu składającego JPK_VAT.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....