Jednorazowy odpis niskocennego składnika majątku a limit amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Agnieszka Kowalska doradca podatkowy
Artur Kowalski doradca podatkowy

Spółka z o.o. kupiła w sierpniu i we wrześniu kilka nowych urządzeń (grupa 8 KŚT) o wartości początkowej do 10 tys. zł.
Czy jednorazowe zaliczenie wydatków na ich zakup do kosztów podatkowych spowoduje zmniejszenie limitu jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (100 tys. zł rocznie)?

Nie. Od 2018 podwyższono – z 3,5 tys. do 10 tys. zł – limit wartości początkowej środków trwałych (także wnip), do którego jest możliwe jednorazowe rozliczenie wydatku na zakup niskocennego składnika majątku w kosztach uzyskania przychodów, czy to poprzez jednorazową amortyzację (art. 16f ust. 3 updop), czy przez obciążenie bezpośrednio kosztów podatkowych (art. 16d ust. 1 updop).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • wnip – wartości niematerialne i prawne
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl art. 16f ust. 3 updop odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wnip w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 tys. zł. Jeśli wartość początkowa jest równa 10 tys. zł lub niższa, podatnicy – z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1 – mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h–16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego (wnip), albo w następnym.

Na podstawie art. 16d ust. 1 updop podatnicy mogą też nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ww. składników majątku, tylko zaliczyć wydatek poniesiony na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu oddania ich do używania. Nie ujmuje się ich wówczas w ewidencji środków trwałych i wnip.

W praktyce powstała wątpliwość, jak te przepisy mają się do zasad rozliczania zakupu fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT.

Zgodnie z art. 16k ust. 14 updop podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takich środków trwałych w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 tys. zł.

W art. 16k ust. 15 updop wskazano, że jednorazowy odpis stosuje się, pod warunkiem że:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej 2 środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

Czy zatem jednorazowa amortyzacja – na podstawie art. 16f ust. 3 updop – niskocennego środka trwałego będącego jednocześnie fabrycznie nowym środkiem trwałym z grupy 3–6 i 8 KŚT, powoduje zmniejszenie limitu jednorazowych odpisów, o którym mowa w art. 16k ust. 14?

Na ten temat wypowiedziała się KIS w interpretacji z 7.08.2018 (0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH). Wyjaśniła, że dokonanie jednorazowego odpisu na podstawie art. 16f ust. 3 updop nie może jednocześnie skutkować uznaniem tego odpisu jako dokonanego w ramach limitu określonego w art. 16k ust. 14 updop. Z treści art. 16f ust. 3 updop (zdanie 2) wynika bowiem, że podatnik w odniesieniu do składników majątku o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 tys. zł ma prawo wyboru pomiędzy dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego albo amortyzacją danego składnika majątku zgodnie z art. 16h–16m updop (...). Po zmianie od 1.01.2018 brzmienia art. 16f ust. 3 updop i zwiększeniu wymienionej w nim kwoty 3,5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł, która znacznie poszerza możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wnip, nieuzasadnione jest, by odpisy jednorazowe dokonane na podstawie art. 16f ust. 3 updop jednocześnie „wyczerpywały” limit, o którym mowa w art. 16k ust. 14 updop, w przypadku gdy dany środek trwały jednocześnie spełnia warunki do objęcia go obydwoma ww. przepisami.

Reasumując: organ podatkowy potwierdził, że jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane na podstawie art. 16k ust. 14–21 updop powinny być uwzględniane w limicie określonym w art. 16k ust. 14, tj. kwocie 100 tys. zł. (...) Limitu tego nie pomniejszają (nie powinny w nim być uwzględniane) jednorazowe odpisy amortyzacyjne, dokonywane na podstawie art. 16f ust. 3, mimo zbieżności ich nazewnictwa, określającego je również jako jednorazowe, oraz faktu, że od 1.01.2018 mogą jednocześnie spełniać warunki do objęcia zakresem art. 16k ust. 14.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....