Jaki rachunek kosztów w uczelniach

Wprowadzając nowoczesny rachunek kosztów uczelni, trzeba mieć na uwadze, że poprawę jakości kształcenia - a ta zależy od poziomu kadry nauczającej i sposobu kształcenia - trudno wymierzyć, aby porównać z ewentualnym wzrostem lub obniżeniem kosztów. Także fakt, że duża część kosztów jest stała, stawia szczególne zadania przed rachunkiem kosztów uczelni i analizą jego rezultatów.

Szerokie wykorzystanie środków unijnych przez uczelnie w latach 2007-2013 umożliwiło skokowy wzrost ich infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Po zakończeniu okresu współfinansowania inwestycji przez UE większość uczelni funkcjonuje w zupełnie innych niż poprzednio warunkach, dysponując nowymi budynkami dydaktycznymi oraz nowoczesną bazą i wyposażeniem laboratoryjnym.1

Stanowi to istotną szansę do poprawy warunków kształcenia i dorównania do poziomu badań wiodących uczelni światowych. Jednocześnie niesie ze sobą ciężary, związane chociażby z koniecznością utrzymania przez uczelnie powiększonej, nieraz wielokrotnie, infrastruktury.

Prowadzenie badań, pozwalających na pełne wykorzystanie nowoczesnych pomieszczeń laboratoryjnych i najnowocześniejszej aparatury, wymagać będzie - oprócz konieczności pozyskania na ten cel finansowania zewnętrznego - zaangażowania również własnych środków pieniężnych uczelni. Wzrost zapotrzebowania na środki wypracowane przez uczelnie na prowadzoną przez nie działalność nastąpi przy tym w trudnym okresie trwającego niżu demograficznego i częściowego odpływu młodzieży na studia zagraniczne.

Potrzeba wypracowania nadwyżki finansowej pociąga za sobą konieczność racjonalizacji kosztów wszystkich działań uczelni, co m.in. wymaga wiedzy o nich, dzięki posiadaniu wiarygodnego, przydatnego rachunku kosztów, oraz profesjonalnego zarządzania finansami. Ażeby sprostać tym wyzwaniom, uczelnie muszą dysponować nowoczesnymi narzędziami zarządzania, a takimi są niewątpliwie zintegrowane systemy informatyczne. Świadomość tego staje się już powszechna w uczelniach; spora ich część wdrożyła w ostatnich latach lub jest w trakcie wdrażania takich systemów.

Wraz z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania pojawia się możliwość, a zarazem celowość opracowania nowoczesnego rachunku kosztów, pozwalającego na przydatne do potrzeb zarządzania grupowanie wszystkich ponoszonych przez uczelnie kosztów - ujętych wstępnie w układzie rodzajowym - według miejsc ich powstawania (odpowiadających jednostkom organizacyjnym uczelni), jak również według różnych rodzajów i form działalności prowadzonej przez uczelnie.

Celem artykułu jest:

  • zwrócenie uwagi na konieczność unowocześnienia rachunku kosztów przez uczelnie, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed polskim szkolnictwem wyższym,
  • przedstawienie specyficznych uwarunkowań działania uczelni oraz problemów do rozstrzygnięcia, wpływających na kształt rachunku kosztów uczelni wraz z propozycją rozwiązań niektórych trudnych zagadnień,
  • przedstawienie propozycji mieszanego modelu rozliczania kosztów pośrednich na tle rozwiązania tradycyjnego oraz opartego na rachunku kosztów działań,
  • wywołanie szerszej dyskusji na temat postaci rachunku kosztów w uczelniach.

Artykuł częściowo nawiązuje do tematyki rachunku kosztów w uczelniach publicznych, poruszanej na łamach "Rachunkowości" w lipcu 2012 r.2

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....