Jaka stawka VAT na sprzedaż produktów gastronomicznych na stacji paliw

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Czy od 1.07.2020 zmieniła się stawka VAT na takie produkty jak hot dog, zapiekanki, świeże kanapki oraz ciastka sprzedawane na stacjach paliw?

Do końca czerwca 2020 usługi związane z wyżywieniem, sklasyfikowane pod symbolem 56 PKWiU z 2008, były – co do zasady – opodatkowane 8% stawką VAT (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika do rozporządzenia MF z 25.03.2020 w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, DzU poz. 527). Stawka ta nie dotyczyła jednak sprzedaży, w ramach usług związanych z wyżywieniem, niektórych napojów i towarów.

  • MF – Minister Finansów
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Kwestią sporną było przy tym, czy stawka 8% miała zastosowanie również do wykonywanych w ramach działalności gastronomicznej dostaw towarów (np. sprzedaży posiłków na wynos), czy też były one objęte stawką 5% przewidzianą dla dostaw gotowych posiłków i dań. MF w interpretacji ogólnej z 24.06.2016 (PT1.050.3.2016.156) wskazał, że właściwa jest, co do zasady, przewidziana dla usług gastronomicznych stawka 8%.

Ponieważ jednak interpretacje ogólne nie są dla podatników wiążące, wielu z nich nadal stosowało stawkę 5% do ww. dostaw. Co więcej, prawidłowość takiego postępowania potwierdzały niektóre sądy administracyjne (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 17.05.2019, I SA/Wr 58/19). Część sądów administracyjnych podzielała jednak stanowisko MF (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 21.11.2018, I SA/Go 351/18).

Od 1.07.2020 obowiązuje art. 41 ust. 12f ustawy o VAT (który formalnie wszedł w życie 1.11.2019, jednak nie był stosowany na mocy przepisów przejściowych). Wynika z niego zasada jednolitego stosowania stawki 8% do wszystkich czynności (tj. zarówno do świadczenia usług, jak i do dostaw towarów), które na gruncie PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Sprzedaż posiłków na stacji benzynowej jest – co do zasady – na gruncie PKWiU klasyfikowana jako świadczenie usług związanych z wyżywieniem. Odpowiedź na pytanie zależy zatem od tego, czy prowadzący stację paliw do sprzedaży hot dogów, zapiekanek, świeżych kanapek czy ciastek stosował dotychczas stawkę 5, czy 8%. Jeżeli respektując stanowisko MF stosował stawkę 8%, to nic się w jego przypadku nie zmieniło. Jeżeli jednak opodatkowywał tę sprzedaż według stawki 5%, to od 1.07.2020 powinien ją zmienić na 8%.

Stawka 8% ma w mojej ocenie zastosowanie również do świeżych kanapek stanowiących towary, a więc takich, które nie są przygotowywane na życzenie klienta ani podawane na odpowiednim naczyniu. Uważam bowiem, że są one zgodnie z CN klasyfikowane w grupowaniu 2106 obejmującym przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, a więc są objęte stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 5 zał. nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Inaczej jest ze stanowiącymi towary ciastkami. Dla nich właściwa jest – moim zdaniem – stawka 5% (na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 12 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....