Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.

Wprowadzono je ustawą z 26.01.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 398). Dodała ona m.in. nowe regulacje (ust. 1f–1h) do art. 45 uor, w świetle których sf sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany), a sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Takie jednostki również sprawozdanie z działalności sporządzają w formie elektronicznej (i opatrują e-podpisem) – art. 49 ust. 7 uor.

  • MF – Minister Finansów
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W ustawie nowelizującej nie zawarto żadnych przepisów przejściowych, w związku z tym z literalnego brzmienia przepisów można wywnioskować, że elektroniczną formę powinno mieć każde sf (i sprawozdanie z działalności) sporządzone po 30.09.2018. Do takiego też wniosku można dojść po przeczytaniu informacji na stronie internetowej KRS (w zakładce „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”), gdzie wskazano m.in., że następujące sprawozdania muszą być sporządzone w formacie XML ogłoszonym w BIP oraz podpisane elektronicznie:

  • sf podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1.10.2018, niesporządzone zgodnie z MSR,
  • skonsolidowane sf sporządzone od 1.10.2018, niesporządzone zgodnie z MSR.

(…) Dokumenty finansowe sporządzone przed 1.10.2018 są składane wg dotychczasowych zasad.

Jak się jednak okazuje, jest to wniosek błędny. Stanowisko w tej sprawie zajęło bowiem Ministerstwo Finansów, wskazując, że decydujące znaczenie ma nie data sporządzenia sf, a data zakończenia roku obrotowego jednostki. Poniżej publikujemy jedną z odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdań, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, z której to wynika:

Czy sf sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (np. na dzień 30.09.2018) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, ponieważ faktyczne ich sporządzenie nastąpi po dniu 1 października br., czy też wspomniany obowiązek wystąpi dopiero po dniu wejścia w życie ustawy (tj. gdy dzień bilansowy będzie przypadał na dzień 1 października br. lub później)?

Sporządzenie sf w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sf, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust. 1 uor, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1.10.2018.

Dodajmy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.10.2018, sf nie tylko sporządza się w formie elektronicznej, ale też udostępnia na zewnątrz (np. do KRS czy biegłemu rewidentowi) i przechowuje w tej formie. Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, wydruk w postaci papierowej sf sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sf, nie zaś oryginałem sf.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....