Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w grudniu

Wioletta Chaczykowska
W lutym 2015 r., w związku ze zwrotem przez kontrahenta części towarów zakupionych w grudniu 2014 r., spółka wystawiła fakturę korygującą.
W księgach którego roku ująć kwotę zmniejszającą przychód?

Zwrot towaru powoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Wynika to wprost z art. 42 ust. 2 uor, zgodnie z którym wynik działalności operacyjnej obejmuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

Wątpliwości w tego typu przypadkach pojawiają się na przełomie lat obrotowych, kiedy powstaje pytanie, do jakiego okresu zaliczyć korektę przychodów: do roku, w którym nastąpiła sprzedaż, czy do roku, w którym wystawiono korektę?

Przepisy uor nie precyzują zasad oraz momentu korygowania przychodów. Pomocny może tu być art. 7 ust. 1 i 2. Można z niego wywnioskować, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, a więc również należności ze sprzedaży, także wtedy, gdy zostaną ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Ponadto, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy (art. 54 ust. 1).

Wyświetlono 26% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....