Jak ustalić koszty obniżające zyski z kapitałów

W związku z wyodrębnieniem w 2018 źródła „zyski kapitałowe” podatnicy CIT muszą do niego przyporządkowywać nie tylko przychody, ale i koszty, w tym pośrednie. W praktyce jest z tym niemały problem.

Organy podatkowe potwierdzają, że jeżeli koszt pośredni wiąże się wyłącznie ze źródłem „zyski kapitałowe”, to należy go przypisać tylko do tego źródła – nie trzeba go dzielić proporcjonalnie wg tzw. klucza przychodowego między „zyski kapitałowe” a „inne źródła” (zob. pisma KIS z 1.06.2018, 0111-KDIB2-3.4010.62.2018.1.KB, i 16.05.2018, 0111-KDIB1-2.4010.107.2018.1.BG).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Zasada proporcjonalnego podziału kosztów „wspólnych” wynika z art. 15 ust. 2b updop. Jak potwierdziła KIS w przywołanej wyżej interpretacji z 1.06.2018, dzielenie wydatków proporcjonalnie, tzn. w takiej części, w jakiej odnoszą się one do uzyskania zysków kapitałowych oraz do innych przychodów, powinno się odbywać już w momencie wyliczania zaliczek na podatek, a proporcja powinna być liczona dla sumy kosztów pośrednich poniesionych w danym okresie rozliczeniowym. Klucz rozdzielenia wydatków będzie zatem przyjmowany dla każdego poniesionego kosztu.

Dzieląc koszty kluczem przychodowym, nie należy brać pod uwagę należących do źródła „zyski kapitałowe” przychodów z dywidend i innych z udziału w zyskach osób prawnych, podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu. Potwierdza to ww. interpretacja KIS z 16.05.2018. Organ przyznał też, że w kalkulacji pośrednich kosztów uzyskania przychodów alokowanych do źródła „zyski kapitałowe” (lub pozostałych) nie powinny być uwzględniane przychody ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym bądź jest zwolniony z tego podatku.

Szerzej nt. problemów związanych z ustalaniem dochodu z zysków kapitałowych jest mowa w książce „Podatki 2018” Wydawnictwa Rachunkowość.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....