Jak obniżony wymiar czasu pracy wpływa na wysokość świadczenia urlopowego

Jadwiga Sztabińska

Pracodawca, który zmniejszył etaty pracownikom w ramach uprawnień antykoronawirusowych, wypłaci niższe świadczenia urlopowe.

Obniżenie wymiaru czasu pracy to jeden z kilku sposobów, jaki pracodawca może zastosować, żeby chronić miejsca pracy w okresie walki ze skutkami koronawirusa.

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kp – Kodeks pracy
  • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jego wdrożenie przekłada się na świadczenia urlopowe, jeśli pracodawca nie zawiesił ich wypłaty w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Bez zawieszenia

Prawo zawieszenia wypłaty świadczeń urlopowych przysługuje pracodawcy na podstawie art. 15ge ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Może je zrealizować, jeżeli:

  • odnotował spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15g ust. 9 spec‑ustawy) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (w rozumieniu art. 15gb ust. 2 specustawy), 
  • zawarł porozumienie z działającymi u niego reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, o jakich mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 lub 2 specustawy.

Gdy pracodawca nie spełnia tych warunków albo nie chce wcielać w życie powyższego prawa, musi wypłacić świadczenia urlopowe pracownikom nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Ma wykonać ten obowiązek raz w roku wobec pracowników, którzy wykorzystają w danym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wymaga tego art. 3 ust. 5–5a ustawy o zfśs.

Wartość proporcjonalna

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego, określonego adekwatnie do rodzaju zatrudnienia pracownika (art. 3 ust. 4 w zw. z art. 5 ust. 2–3 ustawy zfśs). Dla pracujących w warunkach normalnych lub szczególnych oraz wykonujących prace o szczególnym charakterze musi być ustalana proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Ta zasada obowiązuje również, gdy w okresie wypłaty świadczenia urlopowego pracownik ma obniżony wymiar czasu pracy (maksymalnie o 20% i nie więcej niż do 1/2 etatu) wskutek zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze stroną związkową lub pracowniczą na podstawie art. 15g lub art. 15gb specustawy. Tę interpretację potwierdza resort pracy (patrz ramka poniżej).

Fragment wyjaśnienia MRPiPS w sprawie świadczenia urlopowego w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy[*]

Wysokość świadczenia urlopowego jest powiązana z wymiarem czasu pracy obowiązującym pracownika w terminie wypłacania świadczenia. Dodać należy, iż wymiar czasu pracy, do którego odnoszą się przepisy ustawy o zfśs, jest normowany przepisami działu 6 Kp.

Mając na uwadze przepisy zawarte w art. 15g ust. 1 i 8 i w art. 15gb ust. 1 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 specustawy, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 specustawy, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy zatrudnionego maksymalnie o 20%.

W ocenie ministerstwa oznaczałoby to, że jeśli pracodawca wypłacający świadczenie urlopowe skorzystał z przywołanej regulacji i obniżył pracownikom kodeksowy wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, to wysokość świadczenia urlopowego byłaby ustalana z uwzględnieniem obowiązującego pracownika w dniu ustalania wysokości świadczenia, obniżonego w stosunku do kodeksowego, wymiaru czasu pracy.

[*] źródło: „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” nr 17/2020

Świadczenie urlopowe a koszty uzyskania przychodów

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 updop i art. 23 ust. 1 pkt 42 updof świadczenia urlopowe stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy – jednak tylko gdy zostały wypłacone zgodnie z przepisami o zfśs. Wypłacenie zawyżonego świadczenia, w razie kontroli ze strony fiskusa, może skutkować wyłączeniem wydatku z kosztów podatkowych.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - przestój”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pensja za przestój ekonomiczny nie obniża odprawy emerytalnej

Pracownica 17.10.2020 r. nabywa prawo do emery‑ tury, a dzień wcześniej chce rozwiązać polubownie stosunek pracy. Jak obliczyć należną jej odprawę emerytalną (miesięczna pensja), gdy przez cały sierpień, wrzesień i październik przebywała na przestoju ekonomicznym wprowadzonym na mocy porozumienia z zakładową organizacją związkową i otrzymywała tylko minimalne wynagrodzenie? Standardowo dostaje płacę w stałej stawce 4600 zł brutto miesięcznie.
Czy do podstawy wymiaru odprawy trzeba przyjąć – jak mówi rozporządzenie – przeciętne wynagrodzenie z 3 mies. poprzedzających październik? Jeśli tak, to dojdzie do znacznego zaniżenia podstawy wymiaru i samej odprawy w porównaniu do zwykłej pensji tej pracownicy.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wpływ przestoju i zmniejszenia etatu na wynagrodzenie urlopowe

Niższa płaca za urlop wypoczynkowy – taki jest skutek przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Wynagrodzenie urlopowe to świadczenie gwarancyjne, które zastępuje wynagrodzenie za pracę (por. wyrok SN z 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Temat miesiąca

Gruntowna reforma kryzysowych dopłat do pensji

Pracodawcy, którzy ucierpieli przez pandemię, łatwiej dokonają cięć płacowych, a dotacje na ochronę miejsc pracy dostaną nawet za zatrudnionych, którym nie zmniejszyli poborów.

Te i inne zmiany wynikają z ustawy z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0), która w przeważającej mierze obowiązuje od 24.06.2020.

Zasiłki

Obniżka etatu oznacza też zwykle niższy zasiłek

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj oznacza, że zasiłek chorobowy czy macierzyński będzie ustalony od niższej podstawy. W mniejszej kwocie zostanie uwzględnione nie tylko wynagrodzenie, ale też premie kwartalne czy roczne.

Zmniejszenie etatów pracownikom to rozwiązanie, które wdrożyło wiele firm, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Takie posunięcie pracodawcy w większości przypadków wpływa na wysokość świadczeń przysługujących pracownikom za czas choroby czy macierzyństwa. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się wtedy wynagrodzenie obniżone w konsekwencji obniżenia etatu. Proporcjonalnie mniejsze wlicza się też składniki przychodu wypłacane pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.

Koronawirus

Porozumienie z pracownikami w sprawie wprowadzenia przestoju i ograniczonego czasu pracy zawarte „z wyprzedzeniem”

W naszej firmie działa kilka związków zawodowych. Chcemy zawrzeć porozumienie ws. wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. specustawy koronawirusowej. Organizacji jest kilka, więc negocjacje mogą się przedłużyć.
Czy możemy zawrzeć porozumienie z wyprzedzeniem, jeżeli w dniu jego podpisywania możemy nie być jeszcze pewni, czy spełniamy warunek spadku obrotów?

W myśl art. 15g ust. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Jeśli u pracodawcy działa kilka związków zawodowych, to porozumienia nie trzeba zawierać ze wszystkimi, a tylko z reprezentatywnymi. W zależności od tego, ilu zrzeszają one pracowników, porozumienie należy zawrzeć albo wyłącznie z tymi, które zrzeszają co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, a jeśli takich nie ma – ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlopowany pracownik nie podlega przestojowi

Od 25.03.2020 do 8.05.2020 r. pracownik spółki przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 1.05.2020 r., ze względu na szerzącą się pandemię, prezes planuje zarządzić przestój, zgodnie z art. 81 § 1 Kp.
Co z urlopowaną osobą? Czy w takiej sytuacji ją także obejmie przestój? Dodam, że przestój musimy wprowadzić, ponieważ większość przedsiębiorstwa nie działa z powodu obostrzeń epidemicznych i nie ma pracy. Boimy się, że zabraknie nam pieniędzy na pełne wynagrodzenia.

Nie można objąć przestojem zatrudnionego, który korzysta z urlopu wypoczynkowego. Najpierw należy go odwołać z urlopu, co jest uzasadnione postępującą epidemią, a potem ew. skierować do przestoju.

Koronawirus

Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Wdrażając rozwiązania tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien stosować obiektywne kryteria wyboru pracowników, których obejmie przestój lub obniżka etatów.

Oba te rozwiązania mają na celu ochronę miejsc pracy. Może je wdrożyć przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....