Jak liczyć limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu u małżonków

O prawie do obniżonej stawki decydują łączne przychody małżonków korzystających z różnych form opodatkowania najmu.

Limit przychodów z najmu objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% (100 tys. zł) dotyczy łącznie obojga małżonków, bez względu na to, czy ze zryczałtowanego opodatkowania korzystają oboje, czy tylko jeden z nich, a drugi rozlicza najem na zasadach ogólnych.

Tak wynika z odpowiedzi MF z 22.08.2018 na zapytanie poselskie nr 7783 (DD2.054.20.2018).

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie przychodów z najmu lub dzierżawy (z umów zawieranych poza działalnością gospodarczą) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów uzpd. Począwszy od 2018, ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę. Wcześniej obowiązywała tylko jedna, niższa stawka.

Z przepisu (art. 12 ust. 13 uzpd) wynika, że w przypadku osiągania przychodów przez małżonków limit 100 tys. zł dotyczy łącznie ich obojga. Oznacza to, że małżonkowie wpłacają ryczałt wg stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu ustalonego jako suma ich przychodów z najmu.

Jak czytamy w odpowiedzi MF, okoliczność, że jeden z małżonków korzysta z opodatkowania na ogólnych zasadach wg skali podatkowej, nie oznacza, że nie osiąga przychodów z tytułu umowy najmu, dzierżawy zawieranej poza działalnością gospodarczą, które podlegają uwzględnieniu w limicie przychodów w wysokości 100 tys. zł. Przepisy uzpd nie stanowią, że w limicie przychodów w wysokości 100 tys. zł uwzględnia się wyłącznie przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zawieranej poza działalnością gospodarczą, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto MF wyjaśniło, że limit nie obejmuje przychodów z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, związanych z dzierżawą gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze (z uwagi na wyraźne wyłączenie ze źródeł przychodu zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....