Import usług medycznych a zwolnienie z VAT

Piotr Kubala radca prawny
Prowadzę prywatną praktykę lekarską. Jestem zwolniony z opodatkowania VAT. Gdy korzystam z usług innych lekarzy bądź zlecam przeprowadzenie badań zewnętrznemu laboratorium, opłata za ich usługi również nie zawiera podatku (te podmioty również korzystają ze zwolnienia z VAT).
Niedawno zleciłem wykonanie badania laboratoryjnego podmiotowi zagranicznemu (specjalistyczne laboratorium). Po wykonaniu badania otrzymałem fakturę z informacją, że do rozliczenia podatku należnego zobowiązany jest nabywca, czyli ja. Pytając się w urzędzie skarbowym o sposób opodatkowania importu usług medycznych, uzyskałem informację, że mam obowiązek uiścić należny VAT, bez prawa do odliczenia. Jak uzasadniano, laboratorium świadczące usługę (badanie laboratoryjne) nie spełnia kryteriów uznania za podmiot leczniczy w rozumieniu polskich przepisów i taka usługa nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
Czy urząd skarbowy ma rację?

Zwolnienie usług medycznych zostało uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 18–19a ustawy o VAT. Obejmuje ono usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez podmioty do tego uprawnione.

  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Oznacza to, że zwolnienie co do zasady ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tj. zarówno świadczona usługa, jak i podmiot ją świadczący, muszą spełniać wymogi przewidziane omawianymi przepisami.

Kluczowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie czytelnika ma rozumienie pojęcia podmiotu leczniczego, użytego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Stanowisko urzędu skarbowego jest odzwierciedleniem wykładni przyjętej przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych przypadkach (np. interpretacje IS w: Bydgoszczy z 22.05. 2013 r., ITPP3/443-91/13/MD oraz Łodzi z 16.12.2013 r., IPTPP2/443- -811/13-4/KW).

W interpretacji z 22.05.2013 r. IS stwierdziła, że podmiot zagraniczny nie spełnia wymogu uznania za podmiot leczniczy, co oznacza, że nie jest spełniona przesłanka podmiotowa zwolnienia. Jak czytamy w tym piśmie, jeżeli nawet charakter świadczonych usług będzie uprawniał do uznania, że są to usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (taka jak w niniejszej sprawie), lecz w danym przypadku nie zostaną jednocześnie spełnione przesłanki podmiotowe, brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku opisanym we wniosku spółki. Świadczącym usługę jest kontrahent z kraju trzeciego, zatem z definicji nie może spełnić wymogów podmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 in fine ustawy, tj. wykonywać swoich usług w ramach działalności leczniczej jako podmiot leczniczy w rozumieniu krajowej ustawy o działalności leczniczej.

W mojej ocenie to stanowisko, którego konsekwencją jest opodatkowanie importu usług medycznych według stawki podstawowej, jest całkowicie błędne. Organy podatkowe opierają się na wykładni pojęcia „podmiot leczniczy” użytego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, odwołując się do definicji zaczerpniętej z ustawy o działalności leczniczej (DzU z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Taka interpretacja jest jednak pozbawiona jakichkolwiek podstaw.

Po pierwsze art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie odsyła do definicji zawartej w ustawie o działalności leczniczej. Gdyby zamiarem ustawodawcy było takie odesłanie, to wyraźnie wskazałby ten akt lub konkretny jego przepis, tak jak to uczynił w następnym punkcie tego samego artykułu (pkt 19 lit. c), który w zakresie ustalenia zawodów medycznych bezpośrednio odsyła właśnie do ustawy o działalności leczniczej.

Po drugie, ustawa o działalności leczniczej, do której odwołują się organy podatkowe, z oczywistych względów reguluje tylko i wyłącznie działalność podmiotów na rynku usług medycznych w Polsce, a contrario nie może być stosowana do podmiotów zagranicznych. Wykluczenie możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT dlatego, że podmiot zagraniczny (specjalistyczne laboratorium) nie spełnia przesłanek przewidzianych do uznania go w Polsce za podmiot leczniczy jest zatem bezpodstawne.

Wyświetlono 39% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....