Ile składek zdrowotnych płaci właściciel warsztatu samochodowego i przedszkola

Magdalena Januszewska radca prawny

Prowadzenie przedszkola nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Tak wynika z decyzji ZUS z 11.04.2018 (WPI/200000/43/306/2018).

  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 2012 pan X prowadzi działalność gospodarczą z przeważającą PKD 45.20.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Ponadto prowadzi również przedszkole; działalność ta podlega wpisowi do rejestru szkół i placówek oświatowych. Żona pana X od marca 2016 również została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych jako druga osoba prowadząca przedszkole.

Przedsiębiorca nabrał wątpliwości, czy powinien odprowadzać podwójną składkę zdrowotną z tytułu działalności gospodarczej. Przedszkole nie jest wpisane do CEIDG ani w ramach już posiadanego wpisu do CEIDG pan X nie rozszerzył przedmiotu działalności na prowadzenie przedszkola.

ZUS przypomniał, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, prowadzące działalność pozarolniczą lub będące osobami współpracującymi przy jej prowadzeniu, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej.

Art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej przewiduje, że gdy ubezpieczony w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka zdrowotna jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Dodatkowo (w myśl ust. 3) jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności określonych w ust. 5, składka zdrowotna opłacana jest od każdego rodzaju działalności.

Wśród rodzajów działalności określonych art. 82 ust. 5 nie została wymieniona działalność prowadzona na podstawie przepisów o systemie oświaty w formie publicznego przedszkola.

W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej X ma obowiązek odprowadzać tylko jedną składkę zdrowotną, tj. jedynie z działalności prowadzonej na podstawie wpisu do CEIDG.

Identyczne stanowisko ZUS zajął też w decyzji z 13.04.2018 (WPI/200000/43/305/2018).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....