II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu

de Ewa Wanda Maruszewska
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, która odbyła się w Szczyrku z udziałem przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich w Polsce, były "Zasoby i osiągnięcia organizacji".
  • US – urząd skarbowy

Jest to wspólne przedsięwzięcie Katedry Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym roku gospodarzem konferencji była Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. Patronatem honorowym objął ją Marszałek Województwa Śląskiego, a patronatem medialnym - Wydawnictwo "Rachunkowość".

Celem corocznych spotkań jest wymiana poglądów teoretyków i praktyków gospodarczych na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych, w tym interdyscyplinarnych, a także stworzenie platformy do prezentacji dociekań naukowych doktorantów oraz integracja środowiska naukowego zajmującego się nauką o zarządzaniu i rachunkowością.

W tym roku w trakcie dwudniowych obrad w dniach 1−2.06.2015 r. wygłoszono 26 referatów, a prelegentami byli przedstawiciele 9 ośrodków naukowych.

Otwierając obrady, prof. dr hab. Halina Buk z Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach - przewodnicząca Rady Naukowej konferencji - oraz dr hab. Monika Łada z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) powitały gości, a dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, prof. dr hab. Andrzej Piosik, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił rolę, jaką odgrywają tego rodzaju interdyscyplinarne spotkania dla rozwoju nauki.

Zarządzanie zasobami i "zielona rachunkowość"

Pierwsza sesja, którą prowadził prof. dr hab. Edward Nowak z UE we Wrocławiu, była poświęcona koncepcjom i modelom zarządzania zasobami. Przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. Jolanta Chluska wraz z mgr. Waldemarem Szczepaniakiem zaprezentowali tematykę zarządzania zasobami w projekcie unijnym realizowanym w uczelni publicznej. Zagadnienia zarządzania zasobami w uczelni publicznej dotyczył też referat dr hab. Moniki Łady Zasoby czy osiągnięcia organizacji - wpływ procesów legitymizacyjnych na zmianę kategorii pomiaru.

Prof. dr hab. Piotr Szczypa z Uniwersytetu Szczecińskiego (US) przedstawił problematykę "zielonej rachunkowości", dysputując o lesie jako obiekcie controlingu projektu, a prof. dr hab. Bartłomiej Nita z UE we Wrocławiu i prof. dr hab. Wojciech Fliegner z UE w Poznaniu odnieśli się do zasad projektowania systemów zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw oraz informatycznych aspektów podejścia procesowego.

Druga sesja, której przewodniczyła prof. dr hab. Jolanta Chluska, poświęcona była pomiarowi zasobów i osiągnięć organizacji. Prof. dr hab. Edward Nowak omówił relacje pomiędzy rachunkiem kosztów a zarządzaniem kosztami. Analizę prezentacji modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii przedstawił dr Jan Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawicielki AGH, dr inż. Joanna Sawicka oraz dr inż. Anna Stronczek, nakreśliły rolę audytu wewnętrznego dla budowania zaufania publicznego jednostek, opierając się na wynikach własnego badania przeprowadzonego wśród klientów banków w Polsce. Dr Izabela Witczak ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi omówiła rolę kapitału własnego w kreowaniu wartości firmy na przykładzie hurtowni farmaceutycznej. Sesję zamykał referat mgr Marioli Kotłowskiej o alokacji jako elemencie kształtującym wartość przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Outsourcing usług biznesowych

W drugim dniu obrad sesję, poświęconą zasobom i osiągnięciom z perspektywy interesariuszy, poprowadził prof. dr hab. Wojciech Fliegner.

Dr inż. Elżbieta Marcinkowska z AGH zaprezentowała referat Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce − stan i perspektywy rozwoju. Dr hab. Marta Nowak z UE we Wrocławiu mówiła o koncepcji etyki pomiaru w kontekście teorii interesariuszy. Dr hab. Alina Kozarkiewicz z AGH skupiła uwagę na wykorzystaniu roli teorii kreatywności do zarządzania projektami. Mgr Krzysztof Gawron z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poddał analizie użyteczność modeli wyceny bilansowej w postępowaniu upadłościowym na przykładzie pomiaru wartości środków trwałych.

Stałym, istotnym elementem konferencji są warsztaty doktoranckie, umożliwiające młodym adeptom nauki nawiązanie kontaktu z autorytetami naukowymi ze znanych ośrodków akademickich w Polsce, a także wymianę doświadczeń w prowadzeniu prac badawczych. Warsztaty prowadzone były w dwóch równoległych sesjach: przez dr hab. Martę Nowak oraz wspólnie przez prof. US dr. hab. Piotra Szczypę i dr hab. Alinę Kozarkiewicz. Wygłoszono łącznie 12 referatów z obszarów rachunkowości i zarządzania, w tym również poruszających tematykę nowych technologii, np. projektów informatycznych realizowanych w modelu o&o (ang. outsourcing & offshoring). W wielu wystąpieniach zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach, m.in. sektora usług mobilnych, centrach usług wspólnych czy branży lotniczej.

Licznie zgromadzeni słuchacze oraz żywa dyskusja - zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia - pozwala na stwierdzenie, że konferencja była nie tylko wydarzeniem naukowym, podczas którego zaprezentowano ciekawe rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych, ale stanowiła także dogodną okazję do dalszych przemyśleń i podejmowania nowych tematów badawczych z dziedziny nauk o zarządzaniu, rachunkowości oraz w zakresie wprowadzania nowych technologii do tych obszarów praktyki gospodarczej.

Organizatorzy planują kolejną edycję konferencji w dniach 23−24.05.2016 r. pod hasłem Zmiany − Innowacje - Kreatywność. Na konferencję, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie, już teraz serdecznie zapraszamy!

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....