Grunt przeznaczony pod inwestycję – zakup z VAT czy bez VAT

Paweł Ziółkowski

Przedsiębiorca zamierza kupić grunt na potrzeby swojej działalności gospodarczej (działalność zwolniona z VAT, bez prawa do odliczenia). Grunt jest niezabudowany, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycję.
Czy zakup będzie z VAT?

Sprzedaż gruntu będzie obciążona podstawową stawką VAT (23%). To, że nabywca nie ma prawa do odliczenia, jest bez znaczenia.

  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Oznacza to, że VAT podlegają grunty:

  • zabudowane,
  • niezabudowane, jeżeli stanowią tereny budowlane.

Wnioskując z przeciwieństwa, wolne od VAT są grunty, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są niezabudowane,
  • nie są terenami budowlanymi.

W przypadku nieruchomości niezabudowanych kluczowe jest zatem stwierdzenie, czy są to tereny budowlane. W uproszczeniu: tereny budowlane to tereny, na których można budować.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane (DzU z 2018 poz. 1202) przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Skoro zatem omawiany teren jest przeznaczony pod inwestycję, można na nim wybudować obiekt budowlany.

Mając zatem na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość lokalizacji na gruncie obiektów budowlanych, należy stwierdzić, że tereny te stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę, zatem są terenami budowlanymi (zob. interpretacja KIS z 27.02.2018, 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN).

Uwzględniając powyższe, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dany teren został przeznaczony pod budowę, to jest to teren budowlany, a tym samym jego sprzedaż następuje z VAT bez względu na to, czy jest to teren zabudowany, czy też nie.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....