Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne na rachunku VAT

W myśl obowiązujących przepisów możliwość dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na odrębnym rachunku bankowym VAT – w razie stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności – jest bardzo ograniczona.
Można je przeznaczyć jedynie na zapłatę VAT. Odbiera im to walor powszechnego środka płatniczego, a tym samym nie uzasadnia ich wykazywania w bilansie w poz. „Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (bankowych)”. Uważam, że taka prezentacja tych środków wprowadza w błąd przy ocenie płynności jednostki. Kwalifikują się one co najwyżej do wykazania w bilansie jako „Inne środki pieniężne”, a może nawet jako „Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych” (poz. B.II.3b).
A jakie jest zdanie Redakcji na ten temat?

Przede wszystkim warto przypomnieć, że uor – mimo że w zał. nr 1–6 określa układ (pozycje) elementów sprawozdań finansowych (sf) sporządzanych przez różne grupy jednostek – nie zawiera wyjaśnień uściślających treść tych pozycji. Także Komitet Standardów Rachunkowości nie zajął się tą sprawą.

Wyświetlono 22% treści artykułu

Więcej na temat: „Sprawozdanie finansowe”
e-sprawozdawczość

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – porównanie formatów XML i InLine XBRL

Agnieszka Baklarz
E-sprawozdania finansowe jednostek sporządzających je według MSR będą wkrótce przygotowywane w formacie Inline XBRL. Czym on się różni od formatu XML, który już teraz stosują pozostałe jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS?

Obowiązujące obecnie przepisy uor (art. 45 ust. 1f) nakazują wszystkim jednostkom sporządzanie sprawozdań finansowych (sf) w postaci elektronicznej oraz ich elektroniczne podpisanie przez określone w uor osoby za pomocą potwierdzonego podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. W szczególności sf jednostek.


Rachunkowość

Ujawnianie w informacji dodatkowej informacji o wynagrodzeniu jedynego członka zarządu

W Zamknięciu roku 2018, w opracowaniu „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, w punkcie dotyczącym wynagrodzenia członków zarządu podano, że informacji o wynagrodzeniu – ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych – nie zamieszczają spółki, w których powołano jednoosobowy zarząd.
Jaka jest tego podstawa prawna, tzn. który przepis o ochronie danych osobowych stanowi, że informacje nt. wynagrodzenia są chronione?

Rachunkowość

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – w jakiej formie przekazać do US i KRS

Jesteśmy małym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Czytaliśmy, że od 2019 r. wszystkie podmioty podpisują i przekazują sprawozdanie finansowe do US wyłącznie w formie elektronicznej. Jako stowarzyszenie obowiązkowo mamy organ nadzoru, który zatwierdza sprawozdanie.
Czy uchwałę o zatwierdzeniu również trzeba podpisać i przekazać elektronicznie? Obawiamy się, że będzie się to wiązać z koniecznością zakupu podpisów elektronicznych nie tylko dla członków zarządu, lecz także dla członków organu nadzoru.

W myśl art. 45 ust. 1f uor sprawozdanie finansowe (sf) sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W art. 45 ust. 2 uor wymieniono zaś, jakie dokumenty wchodzą w skład sf, i nie znajdziemy tam uchwał o jego zatwierdzeniu. Zgodnie z uor na sf składają się bilans, rachunek zysków i strat, a także informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sf oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto sf jednostek, które podlegają badaniu, obejmuje zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych, o ile jednostka mała nie zrezygnowała z ich sporządzania.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....