Gdy podwykonawca rozlicza się „kasowo”, także nabywca wykaże VAT dopiero po zapłacie

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających się metodą kasową na dostawy/usługi objęte odwrotnym obciążeniem VAT powinny zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Nabywca rozlicza od nich VAT na zasadach właściwych dla małego podatnika, choćby sam takim nie był.

Tak wynika z wyjaśnień przesłanych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Redakcji.

Odwrotne obciążenie powoduje, że podatnikiem VAT z tytułu nabycia określonych towarów bądź usług staje się nabywca. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazania i odprowadzenia należnego podatku (wykazuje jednak sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem w stosownych rubrykach swojej deklaracji VAT).

Metoda kasowa i odwrotne obciążenie

  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Pojawia się pytanie, co w przypadku, gdy sprzedawca ten jest małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową, a więc po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Czy np. wykonując jako podwykonawca usługę budowlaną na rzecz czynnego podatnika VAT, a więc nie będąc obowiązanym do rozliczenia od niej VAT, powinien udokumentować ją fakturą oznaczoną jako „metoda kasowa” i „odwrotne obciążenie”, czy tylko z adnotacją „odwrotne obciążenie”?

Zdaniem resortu finansów konieczne są obie adnotacje: W przypadku transakcji realizowanej w ramach odwrotnego obciążenia przez małego podatnika będzie on obowiązany wystawić fakturę, która stosownie do art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT nie zawiera m.in. stawki podatku i kwoty podatku. Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy (…) będzie on obowiązany wprowadzić na fakturze oznaczenie „odwrotne obciążenie” oraz stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 16 oznaczenie „metoda kasowa”.

Ujęcie w deklaracji

Ministerstwo Finansów jest też zdania, że zarówno podatnik rozliczający się metodą kasową, jak i jego kontrahent (nabywca) powinni ująć dostawę/usługę objętą odwrotnym obciążeniem w swojej ewidencji/deklaracji VAT – zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego właściwym dla małego podatnika. Nie ma tu znaczenia, że nabywca jest z tytułu dostawy odrębnym podatnikiem i nie wybrał metody kasowej.

W opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje metodą kasową, określoną w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Mały podatnik rozliczający się metodą kasową będzie wykazywał transakcję objętą odwrotnym obciążeniem w wartości sprzedaży netto w ewidencji/deklaracji za okres, w którym otrzyma całość zapłaty z tytułu tej sprzedaży lub za okresy, w których otrzyma część zapłaty z tytułu tej sprzedaży – w części wartości sprzedaży netto odpowiadającej kwocie zapłaty, jaką w danym okresie otrzymał.

Nabywca towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia będzie obowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji nabycia towarów lub usług z dniem otrzymania przez małego podatnika całości lub części zapłaty za te towary lub usługi, w stosunku do wysokości otrzymanej zapłaty – i za te okresy wykazać wartość transakcji netto, stawkę VAT oraz kwotę podatku w ewidencji oraz rozliczyć w deklaracji VAT.

Odliczenie VAT przez nabywcę

Odpowiadając zaś na pytanie, kiedy podatnik obowiązany do rozliczenia VAT – z racji otrzymania faktury „odwrotne obciążenie” od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową – może wykazać VAT naliczony, Ministerstwo przywołało art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu nabywca towarów lub usług w procedurze odwrotnego obciążenia odliczy VAT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż wynikający z art.  86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (art. 86 ust. 10i).

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....