Forma podpisu pod ewidencją przebiegu pojazdu

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Nie ma konieczności składania tradycyjnego, odręcznego podpisu pod ewidencją przebiegu pojazdu ani posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli jest to zgodne z przyjętymi w spółce zasadami (polityką) rachunkowości, może być używany podpis elektroniczny stanowiący kombinację loginu i hasła, pozwalającą na identyfikację osoby podpisującej.

Tak wynika z odpowiedzi MF z 5.07.2018 na zapytanie poselskie nr 7555 (DPP13.054.2.2018.GTM).

  • MF – Minister Finansów
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 16 ust. 1 pkt 51 updop wyłącza z kosztów podatkowych koszty używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (z wyjątkiem samochodu w leasingu operacyjnym) – w części przekraczającej tzw. kilometrówkę. W celu obliczenia limitu kilometrówki podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w sposób określony w art. 16 ust. 5 updop. Jednym z elementów tej ewidencji jest podpis podatnika (pracodawcy).

Przywołany przepis nie wskazuje przy tym, jakie wymogi powinien spełniać podpis, aby można było go uznać za podpis podatnika. Kwestia ta jest istotna dla firm, w których działa elektroniczny system zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracowników, używających prywatnych bądź wynajętych samochodów do celów służbowych.

Organy podatkowe wydawały sprzeczne interpretacje. Niektóre twierdziły, że podpis powinien być własnoręczny albo powinien to być kwalifikowany podpis elektroniczny.

MF potwierdził, że jeśli podpis składany w formie elektronicznej, złożony z imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej (np. pracownika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim użyciu stosownego, zindywidualizowanego hasła/loginu, umożliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to można uznać go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 updop.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....