Fiskus zmienił zdanie w sprawie rozliczenia PIT od sprzedaży aut używanych na potrzeby firmy

Jeżeli samochód osobowy nie był środkiem trwałym przedsiębiorcy, ale koszty jego używania na cele działalności gospodarczej były rozliczane w kosztach firmy do wysokości limitu „kilometrówki”, to sprzedaż takiego auta nie powoduje powstania przychodu z tej działalności, tylko z tzw. odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Tak wynika z interpretacji Szefa KAS z 28.01.2018 (DPP7.8220.64.2017.CRS), zmieniającej interpretację IS w Bydgoszczy z 28.10.2016 (ITPB1/4511-722/16-1/DR).

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

IS uważała, że taki samochód – mimo niewprowadzenia do ewidencji – może spełniać definicję środka trwałego i wówczas jego sprzedaż powinna być rozliczona na zasadach dotyczących środków trwałych. Takie stanowisko organy podatkowe zaczęły zajmować po zmianie od 1.01.2015 brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof. Można z niego wyciągnąć wniosek, że przychodami z działalności gospodarczej są nie tylko przychody ze sprzedaży środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych, ale także w niej nieujętych, które jednak z uwagi na obiektywne spełnienie kryteriów środka trwałego powinny być objęte ewidencją. A skoro samochód osobowy stanowi własność lub współwłasność podatnika i jest przez niego używany na potrzeby działalności gospodarczej, spełnia definicję środka trwałego, mimo używania go również – w pewnym zakresie – na potrzeby prywatne.

Pogląd ten podzielało także Ministerstwo Finansów, wypowiadając się na łamach prasy (m.in. miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”).

Wcześniej, tj. przed 1.01.2015, organy podatkowe uznawały, że sprzedaż takiego auta nie generuje przychodu z działalności gospodarczej. Obecnie przepisy nie uległy zmianie, ale stanowisko fiskusa – i owszem.

Szef KAS przychylił się do poglądu podatnika, który argumentował, że samochód osobowy, pomimo wykorzystywania go do działalności gospodarczej, cały czas będzie pozostawał samochodem prywatnym, niestanowiącym majątku firmy i tym samym jego sprzedaż nie będzie spełniała przesłanek przychodu z działalności gospodarczej.

W interpretacji zmieniającej przywołane pismo IS w Bydgoszczy czytamy: jeżeli samochód osobowy nie jest składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, a koszty jego eksploatacji dla celów działalności gospodarczej są rozliczane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, wówczas odpłatne zbycie tego samochodu nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT.

W konsekwencji, odpłatne zbycie ww. samochodu nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie.

Dodajmy, że sygnały o zmianie podejścia organów podatkowych zaczęły się pojawiać już w drugiej połowie 2017. Wskazywały na to wypowiedzi Ministerstwa Finansów przywoływane na łamach prasy. Interpretacja Szefa KAS stanowi potwierdzenie, że pogląd ten się ugruntował.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....