Ewidencja w kasie fiskalnej sprzedaży produktów własnej działalności rolniczej

Krzysztof Hałub

Nie ma przeszkód, by w kasie rejestrującej ewidencjonować jednocześnie sprzedaż, która podlega ewidencjonowaniu, jak i taką, która jest z ewidencji zwolniona.

Potwierdza to interpretacja KIS z 7.07.2020 (0114-KDIP1-3.4012.277.2020.1.KP). Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży warzyw i owoców. Oprócz towarów handlowych zakupionych w celu odsprzedaży sprzedaje on również produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej.

  • MF – Minister Finansów
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jest zwolniony z VAT podmiotowo na mocy art. 113 ustawy o VAT (z uwagi na wysokość obrotów z działalności gospodarczej), a także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (zwolnienie obejmujące sprzedaż przez rolnika ryczałtowego towarów pochodzących z gospodarstwa rolnego). Dotąd nie prowadził ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ nie przekroczył wymaganego progu obrotu (20 tys. zł), jednak zamierza rozpocząć jej prowadzenie.

Pytał, czy może ewidencjonować w ten sposób całą sprzedaż – zarówno towarów handlowych, jak i produktów pochodzących z własnych upraw.

KIS odpowiedziała twierdząco. Wskazała, że rozporządzenie MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2519) w § 2 ust. 1 zwalnia z obowiązku ewidencjonowania, nie dłużej jednak niż do końca 2021, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym wymienione w części II w poz. 46 dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. KIS stwierdziła jednak, że przywołany przepis nie stoi na przeszkodzie, aby ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Decyzja w tym zakresie należy więc do podatnika.

Temat: „Produkcja rolna”
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury VAT RR

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie skupu produktów rolnych od rolników. W związku z tym wystawia faktury VAT RR. Zdarza się, że wymagają one skorygowania (zwroty towarów, udzielenie rabatu, stwierdzenie pomyłki itp.).
Czy możliwe jest wystawienie takiej korekty, skoro ustawa o VAT wprost tego nie przewiduje?

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy o VAT zarejestrowany czynny podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w 2 egz. fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał jest przekazywany dostawcy. Faktura ta powinna być oznaczona jako „faktura VAT RR” i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT.

PIT

Brak PIT-6 nie skutkuje niekorzystnym opodatkowaniem dochodów rolnika

Niezłożenie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej nie powoduje nieodwracalnej utraty prawa do rozliczenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych.

Tak wynika z wyroku NSA z 26.11.2019 (II FSK 30/18).

W myśl art. 43 ust. 1 updof podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej (określonych w zał. nr 2 do updof) są obowiązani składać do US – w terminie do 20 stycznia roku podatkowego – deklarację według ustalonego wzoru (formularz PIT-6) o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....